Tolv Sinnen översatt till engelska

Tolv sinnen – om medvetandets ursprung ställer frågor om sinnen och medvetandets egenskaper för liv och död. Upplevelser inför under och efter en svår olycka drev mig till att försöka förstå och förklara vad jag upplevt. Det blev tre böcker varav två är publicerade på svenska.

Tolv sinnen är den andra boken som publicerades 2012 och sedan kom en utökad version 2015, 299 sidor. Den är nu översatt, till engelska, 314 sidor, uppdaterad och reviderad med stor hjälp av Mayne Sundewall-Hopkins och David Hopkins.

Tolv Sinnen

I samband med den första boken i detta forskningsprojekt, Succébo – fröet till framgång (2011), började jag tänka på hur sinnet utvecklades. En morgon befann jag mig i en dröm som diskuterade sju inre sinnen med mig själv. Jag hörde: ”Skriv bara ner förslaget; allt kommer att bli klart! ” I min dröm svarade jag: ”Tja, det är inte så lätt. Människor har svårt att acceptera ett sjätte sinne – och nu kommer det att bli ännu fler! ”

Många människor tror på andar och medial förmåga vilket jag var tveksam till fram till att egna spektakulära upplevelser tvingade mig till att pröva min misstro. Det drev mig till en mångårig forskning för att försöka förstå och förklara fenomenet. Efter 20 års prövning var jag framme vid en förklaringsmodell. När Deepak Chopra såg den i en sammanfattande förklaring på en konferens i Arizona 2014 sade han kort ”I totally agree”. Länk

Första steget om att ta reda på medvetandets ursprung var att grundligt sätta mig in i hjärnans funktion och intervjua kända hjärnforskare. Det gav insikter men förklarade inte mina upplevelser däremot kom jag fram till att Aristoteles fem sinnen inte räckte till för att ens förklara kroppsliga upplevelser och reaktioner. Jag ställde upp en hypotes om möjliga kroppsliga sinnen innan evolutionen utvecklat huvudets hjärna, ögon, öron och näsa. Det ledde fram till ytterligare en grupp av sinnen under begreppet ”EKO”-sinnen (Emotion-kommunikation-Orientering). Resultatet presenterades i boken Succébo (2011). Slutsatserna här förklarade dock inte heller mina mediala upplevelser. Så under påföljande forskningsprocess kom en tredje grupp sinnen till. Egentligen presenterades sig denna grupp under sömnen i en dröm. Denna tredje grupp kallade jag ”Oberoende sinnen” dvs oberoende av kroppens fysiska sinnen och oberoende av naturlagar såsom vi känner dem. Här prövades mediala upplevelser även i en klinisk studie (Tolv Sinnen 2012). Boken uppdaterades med jämförelser med andras forskning och en utveckling av förklaringsmodellen som publicerades 2015. Den översattes, reviderades och publicerades i april 2021. Då hade de gått 34 år sedan min begränsande förståelse av medvetandet kastades omkull till förmån för det som kom att bli en resa i oändlighetens historia.

Jag tackar Mayne Sundewall Hopkins och David Hopkins för år av arbete med översättningen och alla fruktbara samtal.

Börje Peratt

#1

Författaren öppnar nya tankesätt och utvidgar befintliga vägar, ifrågasätter ” normer ” och kastar ner handsken för läsaren: vill du verkligen utveckla din egen förståelse och medvetenhet om ” livet ” i dess enorma omfattning, och om så hur långt är du beredd att gå med det målet?

Författaren ställer många frågor; vi kommer var och en att hitta våra egna svar. .. Inget av dessa svar kommer att vara ” sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. ” … Vi kan bara hoppas att varje ny gryning tar oss längre längs vägen till större personlig och gemensam förståelse.

Detta är inte en ”standardtextbok” som ska accepteras för alltid. Det är en uppmaning till att beväpna dig.

Ur en personlig synvinkel har de många timmarna som jag har hjälpt min fru Mayne med att översätta Börjes arbete öppnat mina gamla ögon för nya tankesätt och fått mig att uppskatta mer än någonsin Shakespeares insiktsfulla ord: ”Det finns fler saker i himlen och jorden, Horatio, än vad du drömmer om i din filosofi.”

December 2020

David Hopkins, Andlig ledare, författare, lärare

#2

”Börje Peratts bakgrund i mediebranschen och hans grundutbildning inom psykologi gör att han är väl lämpad att presentera den översyn på aktuell medvetandevetenskap som böckerna Tolv Sinnen och Succébo ger.

Det finns få personer i Sverige som kan överblicka, bemästra dessa spännande områden och sedan ta fram tillämpningsaspekterna.

Flera av dessa områden är kontroversiella där blind skepticism och naiv övertro hindrar framsteg.

Vissa av dess fenomen och upplevelser anses oerhört kontroversiella och behöver inte få en andlig tolkning. Jag delar därför inte helt hans slutsatser men Börje tar sig fram genom dessa utkanter för det mesta med ett välbehövligt mått av sunt förnuft, öppenhet och fairplay.

Börje var själv avvisande till många av dessa upplevelser fram till han själv började fördjupa sig i området.

I en värld som gärna vill reducera mentalliv till nervceller, lyckas han sätta medvetandet tillbaka som en vital komponent, men inte bara i hjärnan, utan också i universum.”

Professor Adrian Parker,

Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet

2011

Materialismens krig mot medmänsklighet och andlighet?

För hundra år sedan skrev antroposofins grundare Rudolf Steiner [1] att en materialistisk makt skulle komma att ta fram ett ”Impstof” [=vaccin] som skulle driva bort all benägenhet till andlighet från människors själar.

TEXT: Sammanställning och översättning BÖRJE PERATT

Denna artikel påbörjades januari 2021 och pausades då det verkade som testläsare inte förstod eller fann innehållet för svårt att ta till sig. Så för att få någon slags ny återkoppling fick den ligga på vänt. Det kom ett meddelande den 27 mars om en kvinna som skrev om makens personlighetsförändring efter vax. Ytterligare ett vittnesmål från en fransk  terapeut gav motsvarande intryck. Steiners budskap fick nutida bekräftelse så jag publicerar innehållet och inväntar mer.

Under Svininfluensan var många upprörda över skador som drabbade vaccinerade då. Neurologiska obotliga skador som narkolepsi och andra biverkningar som död. Jo Läkemedelsverket regsitrerade dödsfall efter vaccinering som biverkan.

Under Coronakampanjens mRNAvax tycks reaktionerna på svåra biverkningar och dödsfall av vaxet bli väl lama. Det finns en trötthet på alla siffror. ”Med så många vaccinerade får man räkna med lite spill!!” Det vittnar ändå om en skrämmande avtrubbning. Särskilt som man i nästa andetag berättar om att en släktings mamma dog tre dagar efter vaccinering. Personen menade sedan att man får räkna med dödsfall då det är ett försöksvax. Men man kan ju inte säkerställa samband”. Och så nämndes att människor dött av blodpropp som om de skulle ha gjort det av Covidsjukan. Jag korrigerade med att: nej inte från viruset, dessa rapporter gäller vaxad sjukvårdspersonal som dött av blodpropp strax efter vaccinering. Trots hög utbildning så blandas korten ihop. Förnekelsen av allvaret kanske utgår från en önskan om att hitta alternativa fakta som stöder ens tro och hopp till detta experiment med oprövad ”medicin”. Tillvägagångssättet strider mot etik, lagar och principer som gjordes upp efter andra världskriget. Ur nazismens grymheter föddes forskningsetiken

I samband med rättegångarna i Nürnberg efter andra världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig kod för medicinsk forskning, Nürnbergkodexen år 1947. Här slogs bl.a. fast att informerat samtycke krävs, att forskningen ska ha goda konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner ska minimeras.Länk

1964 kom Helsingforsdeklarationen till, den har fått stor betydelse för lagstiftningen.  Det vaxprogram som nu rullas utöver världen är ett experiment med försöks-”vaccin” som torde vara olaglig i de flesta länder. All tvångsvaccinering är straffbar ändå sker det dagligen bevisat i The Fraud. Liksom att leverantörer som Pfizer är så svårt kriminellt belastade att åtminstone Sverige begår lagbrott som inhandlar deras produkter.

Ett vaccin som lösgör själen från kroppen och tar död på anden!

Så här skriver Rudolf Steiner: (Citat från  Rudolf Steiners text Volume 177 Complete Works  Vorträgen in Dornach Oktober 1917)

Själen kommer att avskaffas genom en medicin. Ur en ”hälsosam synvinkel” kommer man att ta fram ett vaccin genom vilket organismen bearbetas i så tidig ungdom som möjligt, så snart som möjligt vid födseln, så att denna mänskliga kropp inte kommer på tanken att: ”Det finns en själ och en ande”. – De två världsbildsuppfattningarna kommer att konfrontera varandra så skarpt.

Man måste betänka hur begrepp och idéer kommer att utvecklas så att de klarar den verkliga verkligheten, andens och själens verklighet. De motsatta uppfattningen, från efterföljarna för dagens materialister [1917], kommer att leta efter vaccinet som gör kroppen ”frisk”, det vill säga gör den så att den här kroppen inte längre talar om sådana fåniga saker som själ och ande, utan ”friskt”, talar om de krafter som driver maskiner och kemi som utgör planeter och solar i världens nebulosa. Detta kommer att göras genom fysiska procedurer. Det kommer att anförtros de materialistiska läkarna att driva själar ur mänskligheten. [2] [3]

Ett annat citat från Steiner pekar på den framtida stridens motsatta sidor.
Andlighet kommer till människor eftersom Michael vann sin seger 1879 …
Å andra sidan är mörkrets andar redan här mitt bland oss. [4]

Den verklighet som Steiner kan ha förutsett tycks nu också ha inträffat med full kraft. De mörka andar som Steiner beskriver i sina böcker, ”materialister” som avfärdar andlighet och själ och förgår empatin för sin näste. Materialistiska läkare och myndighetspersoner påtvingar skadlig vaccin genom att orsaka fruktan och masspsykos. Det har blivit allt mer uppenbart att majoriteten förnekar den verkliga faran och istället tacksamt tar emot ”vaccin” samtidigt som befolkningen avfärdar alla varningsrop som konspirationsteorier.

Det är idag omöjligt att prata med människor som är övertygade om detta mRNIjox som frälsaren, trots alla rapporter om dödlighet och svåra biverkningar.

”Som vi vet hemsöks människor idag av en rädsla vi kan jämföra med den medeltida rädslan för spöken. Det är rädslan för bakterier. (Rudolf Steiners föreläsningar – som hölls i Basel för mer än ett sekel sedan, 1914.) [5]

Människans fantastiska förmåga att hantera ohälsa och återställa kroppen från sjukliga åkommor, parasiter, gifter, virus och skadliga bakterier är mirakulös. Och här kan människan ytterligare stärka sitt immunförsvar och sin motståndskraft på naturligt sätt med växter, vitaminer och mineraler mm. Sådana metoder och naturliga medel har i stort sett försvunnit industrimedicinens agenda och ersatts av vacciner som han ha obotliga, rent av dödliga biverkningar.

Virus och bakterier är således en naturlig del av livet och materialisternas sätt att tvinga på mänskligheten motmedel mot det vi också behöver för vårt immunförsvar är således inte av godo. Den ideologiska kraften bakom detta antar jag är antihumanismen som utgör en del av en Hydra. De mörkrets andar som Steiner nämner antas ha tagit gestalt i den konstellation som idag äger fulvaxet och som distribuerar och injicerar det.

Mayne Sundewall Hopkins påminde mig om Rudolf Steiner från ett samtal för ett antal år sedan. [6] Hon och hennes man David Hopkins har hjälpt mig med många översättningsarbeten och så även med boken Tolv Sinnen. När jag nu återvände till texter av Steiner finner jag hur han tycks ha förutspått det Covid19helvete som vi nu har hamnat i. Så avsnittet om Rudolf Steiner fick ett reviderat inlägg i min kommande bok Twelve Senses. [7]

Just denna artikel som väntat på publicering sedan februari var i behov av nutida exempel. Drygt en månad tog det tills Chris McAlister skickade mig nedanstående. Jag har bett om ytterligare fakta för autentisering. Samtidigt är det förståeligt om man vill vara anonym.

#Brev 1 England

.. Hej alla! David från England South East fick nedanstående vittnesmål från en medlem i hans region tidigare i kväll. Ta en stund att läsa den …

”i Måndags fick min man AstraZeneca-injektionen. Jag har inte tagit det och tänker  verkligen inte ta det nu! Rent fysiskt har han haft huvudvärk och fått blåmärken vid injektionsstället. Det är det icke-fysiska som jag märker.

Jag är en psykisk, intuitiv, empatisk, andlig helare som arbetar med energier. Igår eftermiddag pratade jag med honom i trädgården (jag har placerat honom i karantän!) Och något kändes tydligt. När jag pratar med människor sker ett energiutbyte. Nästan som ett ekolod som ”pingar tillbaka” som i en ubåt. Jag upptäckte att vår ”ping back” dämpats och minskat i styrka. Istället för att det skulle innebära ett automatiskt/instinktivt utbyte var jag tvungen att arbeta och koncentrera mig för att få en ”feedback”, ett energisvar. Mycket ovanligt men jag trodde att det kanske bara var en sådan ”avstängd” dag.

Att prata med honom idag är i nuläget inte möjligt, även om jag lägger energi på att få något ”energiekosvar” händer inget. Istället finns det bara vad jag kan beskriva som ett tomt hål. När han såg uttrycket i mitt ansikte ifrågasatte han mig så jag förklarade. Hans reaktion var att han kände sig ”som en robot”.

Jag frågade mina guider om vi kunde göra helande arbete. För första gången någonsin var svaret ”nej”! Jag frågade varför inte? Svaret var ”eftersom det inte finns något att hänga på det”. Vid ytterligare frågor förevisades mig en kontur av en mänsklig form med liknande fyrkantiga rutnät som en ”före” bild. Bilden ”nu” var bara en mänsklig profil utan rutnät ……….

Under dagen har jag pratat med andra som jag känner som arbetar på samma sätt som jag. De som har stött på de vaccinerade har sagt att de inte kan arbeta med någon som har fått injektionen och de beskriver sina upplevelser nästan identiska med mina. Jag har tittat på några länkar som vidarebefordrats till mig som verkar bekräfta samma resultat. Det är mycket bisarrt för att han är fysiskt där, men inte där ur en energi- / vibrationssynpunkt – han kan lika gärna vara en sten!

Från andra saker som jag har tittat på idag verkar det finnas en stärkande tankeskola att detta gift skiljer eller skär av det fysiska från det andliga / energiska. Det förklarar snarare mina resultat och understryker att detta också är ett andligt krig.

Jag skulle vara intresserad av att veta om du har hört något liknande.

Jag tänkte att det kanske borde föras vidare eftersom det sannolikt kommer att få konsekvenser i [vårt] framtida arbete? ”

#Brev 2 Frankrike

Ytterligare ett meddelande kom från en fransk terapaeut vars arbete ställer frågan: Vad händer i våra energikroppar och särskilt i vår själ efter [mRNI-]”vaxet”?

Hennes arbete beskrivs som: en terapeut som har arbetat i många år med energi och läkning via de subtila kropparna, men särskilt med strålningen av ljus och frekvensen hos hjärtats vibrationer, som hon anger som platsen för vår själ, för att nå kontakt med det högre jaget [medvetandet]. Denna beskrivning påminner mig om ett möte med en afrikansk läkare och forskare som sade något liknande: Amna Al Faki. [8]

”Jag gav en session till en person som fått både den första och andra dosen av vaxet. Jag har redan behandlat den här personens energier och jag var inte medveten om att hon hade tagit vaxet. När jag började behandlingen märkte jag omedelbart förändringen, mycket tung energi som härstammar från hennes subtila kroppar. Det läskigaste var när jag började arbeta på hjärtchakrat. Hennes själ var friställd från den fysiska kroppen, hon hade ingen kontakt och det var som om hon svävade i en tillstånd av total förvirring – hon hade inte heller kontakt med kroppen och personligheten var också avtrubbad. Det var en skada på medvetandet som tappat kontakten med den fysiska delen, med den biologiska ”maskinen”, så att det inte längre fanns någon kommunikation mellan dem.

Under behandlingen gav hennes själ [övermedvetna] en information som innebar att hon inte längre kände kroppen och hade intrycket av att flyta i ett tillstånd av djup sjukdom. Energin som jag arbetade med, energin i hennes energifält, var väldigt tung och man kunde notera ämnen som är mycket förorenande för de subtila kropparna.

Jag fortsatte behandlingen genom att skicka ljus till hjärtchakrat, därför till personens själ, men det verkade som om själen inte kunde ta emot något ljus, frekvens eller energi. Det var en mycket kraftig upplevelse för mig.

Då förstod jag att detta ämne verkligen används för att lösgöra medvetandet, så att detta medvetande inte längre kan interagera genom denna kropp som det har i livet, där det inte finns mer kontakt, inte mer frekvens, inget mer ljus, ingen mer energibalans eller anda. Sedan började jag gråta för den här själen eftersom det var något som rörde mig djupt, en mycket stark upplevelse. Jag sa ingenting till personen, för jag visste inte hur jag skulle säga det eller om hon skulle ha förstått det.

Jag insåg att det inte bara förorenade de subtila kropparna eller den fysiska kroppen, utan att det var något som hade med vår själ att göra. Syftet är att skada och försöka förstöra kontakten med medvetandet. Detta är precis vad Steiner sa. Det handlar inte bara om att äventyra immunförsvaret.

Uppdatering – Andra behandlingen av personen

Det har skett en ytterligare förändring och en försämring, både i tyngd och i energin som överför hennes energifält, men viktigast av allt har det skett en mycket signifikant minskning av frekvensen. För närvarande presenterar hon inga symtom på den fysiska kroppen. När det gäller situationen som manifesterar sig på energinivå och särskilt på självnivå har det bekräftats att själen har kastats ut från den fysiska kroppen – den är fortfarande bunden av den så kallade sladden, men den bekräftar fortfarande att den interagerar inte längre med de fysiska, emotionella och mentala kropparna. Det finns inte längre någon form av kommunikation. Själen kan inte längre hantera dessa tre kroppar [bundla till den levande kroppen], och kan inte fortsätta sin process av inkarnation och evolution, just för att denna kontakt har avbrutits.

För att förstå den franska terapeutens analys så måste man nog ha anammat en insikt om de olika kroppar hon nämner. För en materialistisk (antihumanistisk) hållning blir detta ogörligt. Jag har i mitt forskningsarbete identifierat och formulerat olika medvetandebegrepp och kallar terapeutens själsbegrepp för ett oberoende medvetande. [7] Huruvida detta mRNAvax verkligen kan separera själen (det oberoende medvetandet) på det omintetgörande sätt som hon beskriver skulle vara en katastrof för människan.

Börje Peratt

Källor

1) Rudolf Steiner – antroposofins fader artikel av Kersti Wistrand Länk

2) Citat från  Rudolf Steiners text Volume 177 Complete Works Seite 97 f Vorträgen in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917;  Länk

3) Engelsk text sammanställd i The Fall of the Spirits of Darkness Länk

4) Enligt Rudolf Steiner började ärkeängeln Michaels kamp med den ahrimanska draken 1841 och slutade med hans fall 1879, vilket markerade början på den nuvarande Michaelian-eran och des kapm mot materialismen ”mörkrets andar”. Länk

5) Rudolf Steiner’s Thoughts on Illness, Fear and Materialism Länk

6) The Presence of the Dead on the Spiritual Path. Länk

7) Tolv Sinnen Länk

8) Tolv Sinnen v2: (sid 30) Amna Al Faki, professor vid Omdurman Islamic University, Sudan, studerar varför hjärnbarken reagerar först när den fått signaler från hjärtat:
-”Jag har undersökt medvetandet i 30 år och i min kultur är hjärtat ett sinnesorgan. Vi vet inte varför det tar hjärnan 0,5 millisekund att reagera medvetet på impulser. Jag menar att det beror på en samverkan mellan hjärtat och hjärnan, och att de neurala signaler som kontrollerar fri vilja, medveten handling och intention är beroende av denna samverkan.
– När man medvetet stimulerar hjärnan, är det många som kunnat påvisa att hjärtat ligger före. Också i min kultur är detta nytt, men väst har särskilt svårt för det här hjärt-emotionella synsättet.”

Profetia om: Bill Gates?

Dannion Brinkley, veteran från United States Marine Corps, bästsäljande författare och entreprenör som har varit hospice-volontär i 33 år. Efter att ha tillbringat mer än 32 000 timmar vid döende veteraners sängar blev Dannion en förebild för alternativa metoder som kunde komplettera palliativ vård i slutet av livet. Dannion Brinkley har också i böcker beskrivit sina erfarenheter av flera NDE. Ska vi ifrågasätta Brinkleys redogörelse för hans NDE och hans påstådda profetior från 1975? Naturligtvis bör vi vara skeptiska och samtidigt är hans ”Box 12” intressant eftersom den ligger så märkligt nära Bill Gates, hans bakgrund och hans koppling till corona, WHO och vaccin idag.

Dannion Brinkley har beskrivit tretton profetiska visioner som han hänvisar till som ”kunskapsboxar” i sin bok ”Saved By The Light” publicerad 1994 efter att han fick en nära-döden upplevelse 1975. [1] I denna artikel presenteras ruta 12 och Bill Gates föreslås som den person som Brinkley refererar till som har likheter med den karaktär som omnämns. Brinkley beskriver honom som härstammande från Mellan Östern. Ja Bill Gates anfäder påstås härstamma från Israel. Jag har många judiska vänner och beklagar djupt de orättvisor och förföljelse som drabbat denna folkgrupp. Men förföljelserna skulle också kunna förklara om en drabbad familj bestämmer sig för att tvätta bort denna bakgrund. I bifogad länk påstås Gates ha gjort just det Länk en annan länk hävdar motsatsen: Länk.
Det är lätt att bli anklagad för rasism om detta lyfts fram men här finns ett intresse för att möjligen förstå hur Brinkleys vision beskriver denna karaktär. Varför Bill Gates inte beskrivs bland de rikaste judarna i världen skulle kunna bero på att hans släkt har konverterat till kristendom. I en sida (381) i den vetenskapliga boken Culturally Diverse Counseling: Theory and Practice av Elsie Jones-Smith beskrivs Bill Gates som ”framträdande amerikansk jude som utvecklat Microsoft.”

Börje Peratt

Den 12:e visionen av Dannion Brinkley: ”Teknik och virus”

KOLLAGE: Bill Gates, United States Department of Health and Human Services-Wikipedia Public Domain. Utsnitt av sidan 381 ur boken Culturally Diverse Counseling: Theory and Practice Av Elsie Jones-Smith

Den 11: e rutan var borta och jag var inne i den 12: e rutan. Visionerna tog upp viktiga händelser i en avlägsen framtid, från 90-talets decennium och framåt, då många av de stora förändringarna skulle äga rum. I den här rutan såg jag hur en biologisk ingenjör från Mellanöstern hittade ett sätt att förändra DNA och skapa ett biologiskt virus som skulle användas vid tillverkning av datachips. Denna upptäckt möjliggjorde stora framsteg inom vetenskap och teknik. Japan, Kina och andra länder vid Stillahavsområdet upplevde högkonjukturer som ett resultat av denna upptäckt och det ledde till resurser och möjligheter av otrolig storlek. Datachips som framställts genom denna process användes i praktiskt taget alla former av teknik, från bilar och flygplan till dammsugare och köksredskap.

Före millenniumskiftet var den här mannen bland de rikaste i världen, så rik att han hade ett strypgrepp på världsekonomin. Världen välkomnade honom ändå, eftersom de datorchips han designade på något sätt kunde hålla världen på rätt köl. Så småningom dukade han under för sin egen makt. Han började tänka på sig själv som en gud och insisterade på större kontroll över världen. Med den utökade kontrollen började han styra världen.

Hans härskarmetod var unik. Alla i världen blev enligt lag skyldiga att sätta in ett av hans datachips under sin hud. Detta chip innehöll alla individens personliga information. Om en myndighet ville veta något, var allt som behövdes att skanna det personliga chippet med en speciell enhet. Genom att göra det kunde det upptäcka allt om dig, från var du arbetade och bodde till dina journaler och till och med vilken typ av sjukdomar du kan få i framtiden.

Det fanns en ännu mer olycksbådande sida av detta chip. En människas livstid kunde begränsas genom att programmera detta chip för att lösa upp och döda honom med det virussubstans det var tillverkat av. Livstiderna kontrollerades på detta sätt för att kunna undvika de kostnader som ett ökande antal äldre belastade regeringar [och staters budgetar]. Det användes också som ett sätt att eliminera personer med kroniska sjukdomar som också tungt belastar det medicinska systemet. Människor som vägrade att få chips implanterade i sina kroppar blev utstötta och behandlades som paria. De fick inte anställas och nekades statliga tjänster.”

Källa

Räddad av ljuset

av Dannion Brinkley – Paul Perry

1) PARANORMAL BAKGRUND TILL BRINKLEYS PROFETIOR
1975, under ett åskväder, pratade Dannion Brinkley i telefon när en blixtnedslag träffade telefonlinjen och skickade tusentals volt in i hans huvud och ner genom hans kropp. Brinkley kastades över rummet och rapporterade senare att han såg sin livlösa kropp spridas benägen när hans dåvarande flickvän hittade honom och sjukvårdare anlände. Uppenbarligen desorienterad, i sin andeform ovanför scenen, undrade han vad spänningen handlade om, eftersom (som han uttryckte det) ”Alla var okej ….” Han såg auror runt alla i rummet förutom hans egen kropp nedanför – – en ganska stor antydan att han faktiskt var död.

När läkare förklarade Brinkley död på det lokala sjukhuset, fann han enligt uppgift att han – eller, närmare bestämt, hans andesjälv – reser genom en mörk tunnel mot en ängelväsen som ledde honom in i en ”kristallstad”. Där gick han in i en ”kunskapskatedral” där han visades 13 visioner, som finns i vad han kallade ”lådor”. Så kallade ”ljusvarelser” visade honom också 117 glimtar av möjliga framtida händelser, varav 95 har hänt (av hans räkning) inom början av 1998.

Brinkley återupplivades i bårhuset cirka 28 minuter efter hans död och gav senare en personlig redogörelse för sin nära-dödsupplevelse (NDE) i boken ” Saved by the Light ”, som först publicerades 1994.

Själens mörka natt

En ny artikel på encyklopedin Vetamera. För att läsa hela få referenser och boktips gå till LÄNK

Själens mörka natt är ett mentalt och emotionellt, psykiskt och fysiskt tillstånd som har beskrivits av kristna mystiker som Johannes av Korset [1] [2] och av terapeuter som Stanislav och Christina Grof i boken ”The stormy search for the self”.
Psykologen Roberto Assagioli har beskrivit att en sådan transpersonell upplevelse kan vara snarlik djup depression, men inte är en sjuklig företeelse utan i grunden en andlig process som kan leda till positiva insikter och resultat. Således en fas under en andlig-psykisk eller själslig utvecklingsprocess eller kris, som är snarlik djup depression men har andliga orsaker.

Denna artikelförfattares egen upplevelse och redogörelse:
”Själens mörka natt” varade för mig en hel natt som kändes som en evig nattmara i vaket tillstånd. Jag visste intuitivt att våndan inte var ”min egen” utan själens och att det var en uppgift som bara skulle härdas ut.  Jag kom i kontakt med en universell opreciserad och allmän känsla av vanmakt, sorg, upprördhet osv. Den övergick i olika faser och rörde specifika områden och trauman, ett tillstånd där svåra övergrepp och eller krig pågår som om jag såg och deltog mentalt i fruktansvärda strider. [3] Min i efterhand dokumenterade upplevelse av själens mörka natt fick fysiska konsekvenser som varade under en vecka. [4]

Karin Boye har beskrivit det så här

En ångest förföljer mig. Den sipprar ur jorden. Där våndas ett träd i tunga lager av jord. Å vind! Solljus! Känn den våndan: löften om doft av paradisunder. [5]

Drömfantasi eller vision?


Nattens dröm 20200804

Jag befinner mig på en plats där ett modernt möblemang kombineras med en teepee, ett klassiskt tält som nordamerikanska urinvånare hade som bostad, i vardagligt tal ”indiantält”. Där står även senare ett barntält i modern tappning.
Jag är ensam och inne i ett djupt andligt tillstånd och följer intuitivt ett slags meditativt program av kroppsliga rörelser, det är inte yoga men det närmaste jag kan komma för att förklara dem. Varje rörelse för mig längre in i ett medialt förhållande till mig själv, omgivningen och jorden. Jag har haft detta tidigare så jag kan känna igen det och tillitsfullt låta det ta över för att invänta tillståndet då något möjligen kan ske. Jag går längre och längre in i en transformering till nordamerikansk urinvånare. Processen är inte skrämmande utan kan snarare beskrivas som fullständig kontakt med alltet. I efterhand kan jag inse att det är en gåva av varsamhet. Det blir natt och nu befinner vi oss utomhus på en prärie omgiven av indianer och jag identifierar en huronhövding och undrar över vad han gör så långt hemifrån (han kommer norrifrån och har en annan kultur än jag) jag har inte klart för mig min eventuella stamtillhörighet och känner mig mer som en sioux. Dessa tankar är dock perifera men jag kan i efterhand ana att där på prärien sov nordamerikanska urinvånare från olika stammar. Så känner jag för mitt inre att något håller på att hända och tankens klarhet förebådar något hemskt som följs upp av en insikt i vanmakt, ”nu händer det”. Ett klart sken lyser upp natten och gör hela omgivningen osynlig på grund av det starka skenet, strax därpå kommer vinden, den orkanstarka blåsten som följs upp av vätebombens tillintetgörande våldsamhet. Jag hör inget men vaknar av den otäcka upplevelsen och försöker sedan somna om för att eventuellt få mer klarhet.
Jag är åter i en modern bostad med indiantältet och barntältet och åter inne i min meditation men avbryts av ett besök av två damer som tycks finna min existens tillräckligt intressant för att ställa en fråga om vad jag håller på med. Jag försöker störd av deras närvaro ge någon slags förklaring. Dock är de inte intresserade av mitt svar utan börjar prata om att det finns andliga kulturer på andra håll och en av kvinnorna intar en komplicerad yogaposition som hon mycket lätt tar sig uppifrån och sedan återtar som för att bevisa sin skicklighet. Det känns som att hennes personliga självhävdande står i vägen för ett utbyte och det känns också störande att ens försöka förklara. Jo jag har varit med om detta tidigare, en kvinna från fredsrörelsen som enbart kom för att lägga fram sina slutsatser utan att erbjuda sitt eget lyssnande. Det fanns helt enkelt inte där. Som om hon inte hade det tiden och därmed satte hon krokben för sig själv och det hon ville uppnå. Jag kände att nu var åter något på väg att klargöras men den processen avbröts av att sömnen stördes och jag vaknade. I vaket tillstånd undrar jag naturligtvis över om vätebombsliknande explosionen kunde vara en varning för att något liknande var på gång i Nordamerika eller på annat håll i världen. Tidigare sådana drömmar har varit mycket specifika såväl vad gäller händelse som plats dock inte tidsangivna. De kan sedan ha inträffat dagen efter inom någon månad men tsunamin inträffade först två år efter drömmen med uppgiften om att be för särskilt de barnasjälar som skulle drabbas.
Med denna insikt får jag be för de nordamerikanska urbefolkningens själar som skulle kunna vara utsatta för en utplåning. Under sin nuvarande president pågår en utradering av deras heliga områden och en naturförstörelse som omintetgör deras levnadsexistens.
På morgonen berättar min hustru om en våldsam explosion i Beirut som ödelagt hela hamnen och undrar om jag sett detta innan jag gick och lade mig men det hade jag således inte. Däremot är det ju ett sammanträffande att jag samma natt drömt om en våldsam explosion.
Jag kan inte påstå att detta är en vision utan snarare anta att det är en kreativ dröm. Detaljrikedomen påminner ändå om tidigare drömupplevelser som visat snarlikhet med senare verkliga händelser.

Börje Peratt
20200805

En bön för välbefinnande och lugn


Jag tänkte dela med mig av min meditation, bön inför läggdags och även inför situationer då jag önskar stöd. Oavsett du tror på en Gud eller ej så fungerar den ofta för mig.

Jag är i Gud
Gud är i mig
jag är tacksam för allt det Goda jag har
Jag är tacksam för allt det Goda som redan är på väg

Guds helande går genom min kropp
Guds helande når ut i alla mina celler
kärlek och ljus sprider sig inom mig
Jag är trygg och lugn

Jag ber om vägledning för att klara mina utmaningar
och får stöd då jag behöver det
Gud är i mig
Jag är i Gud

Man kanske kan tycka att det är väl mycket ego men om var och en mår bra så kan man också ge mer till andra.

Ofta bygger jag på det med att be för andra, från den egna familjen till vänner och deras hälsa och även ”fiender”. Jo jag kan be för att de ska finna ro och vägledning. Finner jag inre harmoni i förhållande till andra så tror jag att man också kan påverka sin omgivning.

Börje Peratt
Akvarell av undertecknad från Skagen 1992

Existentiellt nav – sökande efter förklaring och beskrivning

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hypotesen är att om det finns ett existentiellt nav som möjliggör förflyttningen från olika medvetandenivåer så kan det till en del förklara transpersonella upplevelser.

I samband med utvecklingen av en teori om olika sinnen oberoende av hjärnan och naturlagar såsom vi känner dem kom funderingar om hur detta kunde gå till. Vad var det hos psyket som band ihop tider och kopplingen till hela existensen?

I slutet på nittonhundranittiotalet försökte jag beskriva det som en hiss mitt i ett höghus och där man kunde åka upp och ned i olika våningar. Men detta var fortfarande en slags materialistisk beskrivning. Och därmed begränsande.

Kring 2010 fick jag kontakt med professor Matti Bergström vid Helsingfors Universitet och vi kom att diskutera huruvida det fanns en punkt eller flera i hjärnan som öppnade upp för andliga upplevelser. Han var neurolog och det var logiskt att han sökte en förklaring i hjärnan som han kallade Mandelbrotsjaget. Hans tankegångar kan sägas stämma med de upptäckter neurologen Kurt Goldstein gjorde som läkare verksam under första världskriget. Goldstein hade noterat att soldater som fått delar av skallbenet bortsprängda kunde vid beröring av vissa punkter i hjärnan uppleva i stort sett alla de sensationer som gäller för transpersonella upplevelser. Utanför kroppen, kontakt med andliga varelser och även med Gud. Goldsteins medicinska upptäckter kom att radikalt påverka hans uppfattning om människans psyke, vilket förde honom till ett samarbete med Abraham Maslow och utvecklingen av humanistisk och transpersonell psykologi.

Barnläkaren Melvin Morse stöder Goldsteins uppfattning att det finns ett anatomiskt centrum i hjärnan för NDU. Morse har nedtecknat barns Nära döden-upplevelse där de beskriver kontakter med ljus- och andevarelser (1991). Morse drar av detta inte slutsatsen att det finns någon kosmisk Gud, endast att Gud finns som företeelse i människans hjärna. (Tolv Sinnen sid 134f)

Jag har också fört en mångårig mailväxling med den amerikanske hjärtläkaren, forskaren och författaren Larry Dossey om liknande frågeställningar. För mig framstår Larry Dossey som banbrytande intellekt i beskrivningen av medvetande och själen. Han slutsats är att vi alla delar ett medvetande. Problemet för vårt intellekt är att omfatta dels ”Alltets” enhet dels tidlösheten, att allt sker nu. Naturligtvis kommer vi inte från tiden som en aspekt för vårt medvetande. Vi har ett igår, ett nu och ett imorgon.

Så vaknar jag denna morgon den 29 februari 2020 och får som en gåva uppleva och se det, som jag tolkar det, existentiella navet för mitt inre. Jag har varit med om detta förr så jag vet att det bara är att ligga still och låta budskapet manifestera sig och vara närvarande med fullt fokus. Jag kommer förhoppningsvis att kunna beskriva det i tavlor men till dess gör jag här ett försök med ord och några illustrationer.

– Jag hade vaknat och låg och funderade över vad jag skulle göra denna lördag. Låta mig vila bort den vilket inte har hänt på evigheter. Arbetet med filmer och böcker har inneburit jobb alla dagar i veckan, ja inte ens julafton fick ro. Så bland tre fyra möjliga verksamheter ställde jag frågan vad som skulle vara mest meningsfullt. Då framträdde ett blått rymdliknande nätverk som ett spindelnät men finmaskigare och rikare på detaljer. Plötsligt börjar det pulsera och ännu fler detaljer träder fram som att vara i en rymd och plötsligt passerar stjärnstoft och olikformade material.
Efter ett tag dras jag in i eller följer med pulserna mot ett lugnare centrum där allt tycks röra sig i ultrarapid. Någonstans anar jag att detta lugn slutligen kommer att vara helt stilla. Olika ”närbilder” visar sig som för att jag ska komma ihåg. Och jag börjar fundera hur det ska gå till att göra bilder eller måla detta. I samband med det upphör visionen. Bilspelet ovan ger en uppfattning om hur det såg ut.

Det jag såg till en början påminner om vad som hände när Jörgen Tranberg i en guidad meditation berättade om kraniosakral terapi och förde en grupp genom den process som leder fram till embryots första hjärtslag dag 21 i livmodern. Resan genom embryot var fantastisk. Det var som att åka med Lennart Nilssons vidvinkelskamera. Allt var mycket tydligt och jo jag kan i denna resa ha sett embryots utveckling inifrån. Tidigare viftade jag bort sådana upplevelser som fantasi. Men med alla bekräftade liknande iakttagelser måste jag hålla det för möjligt. Vid det första hjärtslaget, ett blått ljussken som en fotoblixt. Jörgen Tranberg bekräftade att det var så det gick till. De olika nyanserna i blått från det första hjärtslaget påminner om det jag upplevde denna morgon som en gåva att få en inblick i det existentiella navet.
Vad jag än upplevde denna morgon så gav det inga bilder av människor, jorden eller händelser. På detta sätt påminner det om resan i embryot men här också om en oändlig pulserande rymd. För ganska precis 20 år sedan hade jag en period av visioner både underbara och förskräckliga. Kan detta vara starten på en sådan period? Då började det med att moder jord visade sig och förvarnade om tsunamin.

Börje Peratt

Musikens helande kraft


Denna youtube är ett utsnitt från dokumentären

Dokumentären Alive inside – musiken och minnet, följer socialarbetaren Dan Cohen när han använder musik för att väcka minnen hos vårdhemspatienter med Alzheimers. IMDb
Att på det sätt som framställs i denna dokumentär återväcka människors minnen och historia är sensationellt, rörande och vackert.
Musiken är min religion och har alltid varit varit det här förstår jag varför.

Börje Peratt

Högsensitiv är inte detsamma som högkänslighet

Börje Peratt (selfie) vid Sagrada Familia

Begreppen Högsensitiv och Högkänslighet är idag sammanblandade som om de vore samma sak. Såväl terminologiskt som epistemologiskt är det förvirrande att blanda ihop egenskaperna. Terminologi innebär att använda rätt ord så att begreppet beskriver vad man avser. Epistemologi innebär att ordet får en kunskapsmässig definition. Det vill säga vad står sensitiv för och vad innebär känslighet.

Väl medveten om att känslighet kan användas på ett sätt som inte blandar in känslor utan enbart uppfattningsförmåga eller kvaliteten hos ett relä att tända och släcka ett ljus. Så låt oss göra ett försök att hålla isär begreppen för att dels förstå skillnaderna och dels underlätta för högsensitiva att förstå att man kan vara högsensitiv utan att vara högkänslig och tvärtom.

Sensitivitet av sensitivus {uttal: sensiti´vuss« ‘känslig’, ‘iakttagbar’; av sensus {uttal: senn´suss} ‘sinne’, ‘förnimmelse’.

Sensitivitet används som ett statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest. Sådana testmetoder är bland annat vanliga inom medicinen, och ger svaret ”positivt” eller ”negativt” på frågan om förekomsten av ett visst tillstånd, till exempel en sjukdom. En testmetods sensitivitet är sannolikheten för positivt testresultat när positivt resultat är det korrekta resultatet.
Sensitivitetsanalys är studien av hur osäkerheten av hur resultatet från en matematisk modell eller ett system (numeriskt eller på annat sätt) kan fördelas på olika källor givet osäkerhet i hur dessa tas emot.

Dessa användningar av begreppet kan leda oss in på tanken om vad en högsensitiv person har för egenskap. Jag vill påstå att det handlar om synnerligen skärpta sinnen och högkänslighet kan rent av störa och förvrida varseblivningen och den särskilda uppmärksamhet som krävs. Till denna högsensitiva kapacitet kan föras förmågan att uppfatta medial information. Då tar vi ytterligare ett kliv som för de flesta handlar om trosuppfattning men som för dem som har denna högsensitivitet är i stort sett lika verklig som det man kan uppfatta med fysiska sinnen. Jag har benämnt dessa sinnen ”oberoende sinnen” och förklarat det med ett ”oberoende medvetande” dvs oberoende en fysisk kropp. Detta medvetande har inga rumsliga eller fysiska begränsningar vilket kan förklara bland annat telepati, prekognition och annan svårförklarad kommunikation och varseblivning. För säkerhets skull vill jag betona att alla högsensitiva har inte denna speciella slags sensitivitet men är högsensitiva i vardagen och det råder ingen värdering i detta. Uppfinnare, spejare, krigare, läkare, mekaniker, toppyrkesprofessionella måste alla vara högsensitiva om de ska kunna bli skickliga. En bilmekaniker som kan lyssna sig till fel i en motor antas (av Howard Gardner) ha en auditiv intelligens (audio = ljud).
En högsensitiv person kan bli ekvilibrist på fiolspel och träffa varje not rätt men utan emotionellt deltagande (högkänslighet) blir det enbart tekniskt.

Högkänslighet baseras på finstämda emotioner där samspel med omgivningen uppfattar övertoner som kan registreras av fysiska sinnen men som möjligen passerar hjärtat (som har många tusen hjärnceller sedan livet ännu inte utvecklat huvudets hjärna). Jag har beskrivit det som kroppens EKO sinnen. Dvs emotioner-kommunikation-orientering. Innan vi hade huvud och hjärna upplevde kroppen sin omgivning, via det sensomotoriska ”nuet”, där även mikroskopiska liv reagerar omedelbart på intryck. För dessa liv kan det handla om att äta eller ätas, att omedelbart söka skydd eller gripa tillfället. Dessa slags drivkrafter och känslor av hot, möjlighet och tillfredsställelse påverkar naturligtvis även människan och vi kan i kroppen känna av alla tillstånd från skräck till sorg till glädje och ledsenhet. Högkänslighet innebär också att omedelbart kunna känna av musikens finstämdhet, skådespelares trovärdighet, konstens storslagenhet osv. Det innebär i sociala sammanhang att som kompis, förälder, lärare och ledare kunna känna av stämningen och kunna ge rätt person bekräftelse eller stöd.

Dr. Elaine Arons bok ”The Highly Sensitive Person : How to Surivive and Thrive When the World Overwhelms You” [4] är översatt till – ”Den högkänsliga människan : konsten att må bra i en överväldigande värld” [5]. Det är en kontroversiell översättning inte bara av rubrik utan även av delar av innehållet. Engelskspråkiga författares uttryck är inte helt överensstämmande med svenskt språkbruk. Arons förklaringar gäller främst sensitivitet: Fackbegreppet som myntats för personlighetsdraget är ”sensorisk bearbetningssensitivitet” (sensory processing sensitivity, SPS). Ett citat bekräftar att det rör sinnen och inte emotioner. ”I am particularly sensitive to the effects of caffeine” således en fysisk reaktion och inte emotionell. Jag har inte sett att Aron på samma utförliga sätt diskuterar känslans känslighet (sensibility). Men det finns sådana beskrivningar som blandar emotioner och sinnen vilket jag kan tycka är olyckligt och bidrar till förvirring.

I min nu drygt 30-åriga forskning har jag funnit att vetenskapsvärlden domineras av en värdenorm som lyfter fram logik och undertrycker emotioner. Jag har fört fram förslaget om att balansera upp detta och myntat begreppet ”emologi” för att kunna klargöra skillnaden mellan känslor och tankar och samtidigt jämställa betydelsen av emotioner med logik.

Hjärtats rytm och eventuellt även andra ljud kan ha påverkat barnet redan i magen. Förälderns vyssjande och sjungande blir ljud som utvecklar känsla för rytm och musik. Det är inte bara musiker och kompositörer som är musikaliskt intelligenta, utan även språkbegåvade, sångare och dansare som alla förädlar uttrycket via emotioner. Samspelet och träningen av sensitivitet och känslighet utvecklar varandra. Musikalisk träning påverkar hjärnans utveckling och ökar rent av den logiska intelligensen (Trainor & Fujioka, 2006). Integrering av bildundervisning stimulerar kunskapsutveckling (Hultdin & Rehn, 2009).

Samspel mellan högsensitivitet och högkänslighet

”Kompetenta och sociala ledare låter ”melodin”, ”flödet”, empatin och intuitionen vägleda dem. De vet mycket väl vad som gäller, vilka fakta som behövs men behöver dem inte som skyltar på vägen. De eftersträvar snabbast möjliga lösning och åtgärd för att inte låta problem bestå.
Specialisten har stöd i mästarens logiska och sinnliga förmågor och använder erfarenheter för att utveckla det man är bra på. Erfarenhet förkortar beslutstiden och skapar nya sätt som gör att man särskiljer sig. Mästare drivs av en hög kreativitet som är jämförbar med en slags översinnlig klarsyn. Mästaren upptäcker sammanhang snabbare än någon annan och förmår dra slutsatser och uttrycka dessa sammanhang på antingen ett verbalt, bildligt, musikaliskt eller fysiskt sätt som är extraordinärt. Mästare tar tillvara på stundens ingivelse och omvandlar den till stor konst. [1] sid 152

Harald Jørgensen, professor i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Oslo kom 1988 med en framställning på temat musikupplevelsens psykologi där han tar upp det Maslow benämner Peak experience (höjdpunktsupplevelse) den extraordinära eller extatiska musikupplevelsen som ger ett förändrat medvetandetillstånd.

Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi i Uppsala genomförde en liknande undersökning. -”Upplevelsen av musik som central för förståelse av emotionernas betydelse”, där han sammanställer korta berättelser om starka musikupplevelser -”Musiken träffar hjärtat. En ton, ett ackord ger känslan. Det är individens upplevelse i en viss situation som avgör. De vanligaste reaktionerna är glädje och en upprymdhet som gränsar till eufori. -”Man är omedveten om kropp, tid och rum. Man förlorar kontrollen, blir överraskad, tagen, drabbad, överväldigad. Det utlöser tårar, rysningar, kalla kårar, gåshud. Ibland stegras intrycken som går utöver det vanliga fysiska medvetandets varseblivning och istället närmast kan beskrivas som upplevelser hos ett transcendent medvetande.”
En blåsare beskriver hur han lättar och svävar ovanför ensemblen där spelandet går av sig självt (Starka musikupplevelser 2009). Det är närmast att likna med en ut ur kroppen-upplevelse (Out of Body Experience).”[2] sid 126

Roger Sperry amerikansk neurovetenskaplig forskare belönades med Nobelpriset 1981, för sina upptäckter om hur hjärnans olika halvor interagerar. I samband med operationer av patienter med epilepsi upptäckte han att hjärnhalvorna har olika funktioner. Den vänstra är mer analytisk och den högra är mer kreativ. Dessa båda hjärnhalvor kommunicerar också med varandra. Idag vet vi att vänster hjärnhalva samverkar med höger för att kunna ge en helhetsbedömning. Vi kan sakligt mäta och förstå vissa detaljer med logik men vi upplever med emotionerna. Båda behövs för att utveckla kvalitativa omdömen. En maskin kan klara av att larma vid för hög halt av giftig gas eller vid brand men kan inte ge en fullständig beskrivning av vad som händer. Inte ens en TV monitor kan ge hela bilden.

”Klarsynen ger också impulser till nya idéer och till utveckling. Uppfinnare kan berätta att de sett lösningar visa sig i bilder som de absolut inte har tänkt fram. Även matematiker och fysiker vittnar om hur rätt svar på en problemställning har presenterat sig som märkliga figurer eller i musikaliska termer, men inte i siffror. Antagligen är det denna slags mystik som också Einstein med flera anspelar på.” [2]
”Om jag inte vore en fysiker, skulle jag förmodligen vara musiker. Jag tänker ofta i musik. Mina dagdrömmar är musik. Jag ser mitt liv i form av musik … Jag får ut mest glädje i livet av musik.” (Einstein)
”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling.” [2][3] (Tolv Sinnen, sid 192)

Börje Peratt

Referenser

1) Peratt, B. Succébo – Fröet till Framgång (april 2011), Visam. Libris 12158205. ISBN 978-91-977880-1-4
2) Peratt, B. (2015) 2:a utökade upplagan, Tolv Sinnen 2:a, Visam. Enebyberg. ISBN 9789197788076
3) ”What Life Means to Einstein”, The Saturday Evening Post, 26 Oktober 1929.
4) Aron, Elaine, The Highly Sensitive Person : How to Surivive and Thrive When the World Overwhelms You, SBN10 0008244308 Länk
5) Den högkänsliga människan : konsten att må bra i en överväldigande värld Länk