Drömfantasi eller vision?


Nattens dröm 20200804

Jag befinner mig på en plats där ett modernt möblemang kombineras med en teepee, ett klassiskt tält som nordamerikanska urinvånare hade som bostad, i vardagligt tal ”indiantält”. Där står även senare ett barntält i modern tappning.
Jag är ensam och inne i ett djupt andligt tillstånd och följer intuitivt ett slags meditativt program av kroppsliga rörelser, det är inte yoga men det närmaste jag kan komma för att förklara dem. Varje rörelse för mig längre in i ett medialt förhållande till mig själv, omgivningen och jorden. Jag har haft detta tidigare så jag kan känna igen det och tillitsfullt låta det ta över för att invänta tillståndet då något möjligen kan ske. Jag går längre och längre in i en transformering till nordamerikansk urinvånare. Processen är inte skrämmande utan kan snarare beskrivas som fullständig kontakt med alltet. I efterhand kan jag inse att det är en gåva av varsamhet. Det blir natt och nu befinner vi oss utomhus på en prärie omgiven av indianer och jag identifierar en huronhövding och undrar över vad han gör så långt hemifrån (han kommer norrifrån och har en annan kultur än jag) jag har inte klart för mig min eventuella stamtillhörighet och känner mig mer som en sioux. Dessa tankar är dock perifera men jag kan i efterhand ana att där på prärien sov nordamerikanska urinvånare från olika stammar. Så känner jag för mitt inre att något håller på att hända och tankens klarhet förebådar något hemskt som följs upp av en insikt i vanmakt, ”nu händer det”. Ett klart sken lyser upp natten och gör hela omgivningen osynlig på grund av det starka skenet, strax därpå kommer vinden, den orkanstarka blåsten som följs upp av vätebombens tillintetgörande våldsamhet. Jag hör inget men vaknar av den otäcka upplevelsen och försöker sedan somna om för att eventuellt få mer klarhet.
Jag är åter i en modern bostad med indiantältet och barntältet och åter inne i min meditation men avbryts av ett besök av två damer som tycks finna min existens tillräckligt intressant för att ställa en fråga om vad jag håller på med. Jag försöker störd av deras närvaro ge någon slags förklaring. Dock är de inte intresserade av mitt svar utan börjar prata om att det finns andliga kulturer på andra håll och en av kvinnorna intar en komplicerad yogaposition som hon mycket lätt tar sig uppifrån och sedan återtar som för att bevisa sin skicklighet. Det känns som att hennes personliga självhävdande står i vägen för ett utbyte och det känns också störande att ens försöka förklara. Jo jag har varit med om detta tidigare, en kvinna från fredsrörelsen som enbart kom för att lägga fram sina slutsatser utan att erbjuda sitt eget lyssnande. Det fanns helt enkelt inte där. Som om hon inte hade det tiden och därmed satte hon krokben för sig själv och det hon ville uppnå. Jag kände att nu var åter något på väg att klargöras men den processen avbröts av att sömnen stördes och jag vaknade. I vaket tillstånd undrar jag naturligtvis över om vätebombsexplosionen kunde vara en varning för att något liknande var på gång i Nordamerika eller på annat håll i världen. Tidigare sådana drömmar har varit mycket specifika såväl vad gäller händelse som plats dock inte tidsangivna. De kan sedan ha inträffat dagen efter inom någon månad men tsunamin inträffade först två år efter drömmen med uppgiften om att be för särskilt de barnasjälar som skulle drabbas.
Med denna insikt får jag be för de nordamerikanska urbefolkningens själar som skulle kunna vara utsatta för en utplåning. Under sin nuvarande president pågår en utradering av deras heliga områden och en naturförstörelse som omintetgör deras levnadsexistens.
På morgonen berättar min hustru om en explosion i Beirut som ödelagt hela hamnen och undrar om jag sett detta innan jag gick och lade mig men det hade jag således inte.
Jag kan inte påstå att detta är en vision utan snarare anta att det är en kreativ dröm. Detaljrikedomen påminner ändå om tidigare drömupplevelser som visat snarlikhet med senare verkliga händelser.

Börje Peratt
20200805

En bön för välbefinnande och lugn


Jag tänkte dela med mig av min meditation, bön inför läggdags och även inför situationer då jag önskar stöd. Oavsett du tror på en Gud eller ej så fungerar den ofta för mig.

Jag är i Gud
Gud är i mig
jag är tacksam för allt det Goda jag har
Jag är tacksam för allt det Goda som redan är på väg

Guds helande går genom min kropp
Guds helande når ut i alla mina celler
kärlek och ljus sprider sig inom mig
Jag är trygg och lugn

Jag ber om vägledning för att klara mina utmaningar
och får stöd då jag behöver det
Gud är i mig
Jag är i Gud

Man kanske kan tycka att det är väl mycket ego men om var och en mår bra så kan man också ge mer till andra.

Ofta bygger jag på det med att be för andra, från den egna familjen till vänner och deras hälsa och även ”fiender”. Jo jag kan be för att de ska finna ro och vägledning. Finner jag inre harmoni i förhållande till andra så tror jag att man också kan påverka sin omgivning.

Börje Peratt
Akvarell av undertecknad från Skagen 1992

Existentiellt nav – sökande efter förklaring och beskrivning

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hypotesen är att om det finns ett existentiellt nav som möjliggör förflyttningen från olika medvetandenivåer så kan det till en del förklara transpersonella upplevelser.

I samband med utvecklingen av en teori om olika sinnen oberoende av hjärnan och naturlagar såsom vi känner dem kom funderingar om hur detta kunde gå till. Vad var det hos psyket som band ihop tider och kopplingen till hela existensen?

I slutet på nittonhundranittiotalet försökte jag beskriva det som en hiss mitt i ett höghus och där man kunde åka upp och ned i olika våningar. Men detta var fortfarande en slags materialistisk beskrivning. Och därmed begränsande.

Kring 2010 fick jag kontakt med professor Matti Bergström vid Helsingfors Universitet och vi kom att diskutera huruvida det fanns en punkt eller flera i hjärnan som öppnade upp för andliga upplevelser. Han var neurolog och det var logiskt att han sökte en förklaring i hjärnan som han kallade Mandelbrotsjaget. Hans tankegångar kan sägas stämma med de upptäckter neurologen Kurt Goldstein gjorde som läkare verksam under första världskriget. Goldstein hade noterat att soldater som fått delar av skallbenet bortsprängda kunde vid beröring av vissa punkter i hjärnan uppleva i stort sett alla de sensationer som gäller för transpersonella upplevelser. Utanför kroppen, kontakt med andliga varelser och även med Gud. Goldsteins medicinska upptäckter kom att radikalt påverka hans uppfattning om människans psyke, vilket förde honom till ett samarbete med Abraham Maslow och utvecklingen av humanistisk och transpersonell psykologi.

Barnläkaren Melvin Morse stöder Goldsteins uppfattning att det finns ett anatomiskt centrum i hjärnan för NDU. Morse har nedtecknat barns Nära döden-upplevelse där de beskriver kontakter med ljus- och andevarelser (1991). Morse drar av detta inte slutsatsen att det finns någon kosmisk Gud, endast att Gud finns som företeelse i människans hjärna. (Tolv Sinnen sid 134f)

Jag har också fört en mångårig mailväxling med den amerikanske hjärtläkaren, forskaren och författaren Larry Dossey om liknande frågeställningar. För mig framstår Larry Dossey som banbrytande intellekt i beskrivningen av medvetande och själen. Han slutsats är att vi alla delar ett medvetande. Problemet för vårt intellekt är att omfatta dels ”Alltets” enhet dels tidlösheten, att allt sker nu. Naturligtvis kommer vi inte från tiden som en aspekt för vårt medvetande. Vi har ett igår, ett nu och ett imorgon.

Så vaknar jag denna morgon den 29 februari 2020 och får som en gåva uppleva och se det, som jag tolkar det, existentiella navet för mitt inre. Jag har varit med om detta förr så jag vet att det bara är att ligga still och låta budskapet manifestera sig och vara närvarande med fullt fokus. Jag kommer förhoppningsvis att kunna beskriva det i tavlor men till dess gör jag här ett försök med ord och några illustrationer.

– Jag hade vaknat och låg och funderade över vad jag skulle göra denna lördag. Låta mig vila bort den vilket inte har hänt på evigheter. Arbetet med filmer och böcker har inneburit jobb alla dagar i veckan, ja inte ens julafton fick ro. Så bland tre fyra möjliga verksamheter ställde jag frågan vad som skulle vara mest meningsfullt. Då framträdde ett blått rymdliknande nätverk som ett spindelnät men finmaskigare och rikare på detaljer. Plötsligt börjar det pulsera och ännu fler detaljer träder fram som att vara i en rymd och plötsligt passerar stjärnstoft och olikformade material.
Efter ett tag dras jag in i eller följer med pulserna mot ett lugnare centrum där allt tycks röra sig i ultrarapid. Någonstans anar jag att detta lugn slutligen kommer att vara helt stilla. Olika ”närbilder” visar sig som för att jag ska komma ihåg. Och jag börjar fundera hur det ska gå till att göra bilder eller måla detta. I samband med det upphör visionen. Bilspelet ovan ger en uppfattning om hur det såg ut.

Det jag såg till en början påminner om vad som hände när Jörgen Tranberg i en guidad meditation berättade om kraniosakral terapi och förde en grupp genom den process som leder fram till embryots första hjärtslag dag 21 i livmodern. Resan genom embryot var fantastisk. Det var som att åka med Lennart Nilssons vidvinkelskamera. Allt var mycket tydligt och jo jag kan i denna resa ha sett embryots utveckling inifrån. Tidigare viftade jag bort sådana upplevelser som fantasi. Men med alla bekräftade liknande iakttagelser måste jag hålla det för möjligt. Vid det första hjärtslaget, ett blått ljussken som en fotoblixt. Jörgen Tranberg bekräftade att det var så det gick till. De olika nyanserna i blått från det första hjärtslaget påminner om det jag upplevde denna morgon som en gåva att få en inblick i det existentiella navet.
Vad jag än upplevde denna morgon så gav det inga bilder av människor, jorden eller händelser. På detta sätt påminner det om resan i embryot men här också om en oändlig pulserande rymd. För ganska precis 20 år sedan hade jag en period av visioner både underbara och förskräckliga. Kan detta vara starten på en sådan period? Då började det med att moder jord visade sig och förvarnade om tsunamin.

Börje Peratt

Musikens helande kraft


Denna youtube är ett utsnitt från dokumentären

Dokumentären Alive inside – musiken och minnet, följer socialarbetaren Dan Cohen när han använder musik för att väcka minnen hos vårdhemspatienter med Alzheimers. IMDb
Att på det sätt som framställs i denna dokumentär återväcka människors minnen och historia är sensationellt, rörande och vackert.
Musiken är min religion och har alltid varit varit det här förstår jag varför.

Börje Peratt

Högsensitiv är inte detsamma som högkänslighet

Börje Peratt (selfie) vid Sagrada Familia

Begreppen Högsensitiv och Högkänslighet är idag sammanblandade som om de vore samma sak. Såväl terminologiskt som epistemologiskt är det förvirrande att blanda ihop egenskaperna. Terminologi innebär att använda rätt ord så att begreppet beskriver vad man avser. Epistemologi innebär att ordet får en kunskapsmässig definition. Det vill säga vad står sensitiv för och vad innebär känslighet.

Väl medveten om att känslighet kan användas på ett sätt som inte blandar in känslor utan enbart uppfattningsförmåga eller kvaliteten hos ett relä att tända och släcka ett ljus. Så låt oss göra ett försök att hålla isär begreppen för att dels förstå skillnaderna och dels underlätta för högsensitiva att förstå att man kan vara högsensitiv utan att vara högkänslig och tvärtom.

Sensitivitet av sensitivus {uttal: sensiti´vuss« ‘känslig’, ‘iakttagbar’; av sensus {uttal: senn´suss} ‘sinne’, ‘förnimmelse’.

Sensitivitet används som ett statistiskt mått som mäter tillförlitligheten hos testmetoder av typen binära klassifikationstest. Sådana testmetoder är bland annat vanliga inom medicinen, och ger svaret ”positivt” eller ”negativt” på frågan om förekomsten av ett visst tillstånd, till exempel en sjukdom. En testmetods sensitivitet är sannolikheten för positivt testresultat när positivt resultat är det korrekta resultatet.
Sensitivitetsanalys är studien av hur osäkerheten av hur resultatet från en matematisk modell eller ett system (numeriskt eller på annat sätt) kan fördelas på olika källor givet osäkerhet i hur dessa tas emot.

Dessa användningar av begreppet kan leda oss in på tanken om vad en högsensitiv person har för egenskap. Jag vill påstå att det handlar om synnerligen skärpta sinnen och högkänslighet kan rent av störa och förvrida varseblivningen och den särskilda uppmärksamhet som krävs. Till denna högsensitiva kapacitet kan föras förmågan att uppfatta medial information. Då tar vi ytterligare ett kliv som för de flesta handlar om trosuppfattning men som för dem som har denna högsensitivitet är i stort sett lika verklig som det man kan uppfatta med fysiska sinnen. Jag har benämnt dessa sinnen ”oberoende sinnen” och förklarat det med ett ”oberoende medvetande” dvs oberoende en fysisk kropp. Detta medvetande har inga rumsliga eller fysiska begränsningar vilket kan förklara bland annat telepati, prekognition och annan svårförklarad kommunikation och varseblivning. För säkerhets skull vill jag betona att alla högsensitiva har inte denna speciella slags sensitivitet men är högsensitiva i vardagen och det råder ingen värdering i detta. Uppfinnare, spejare, krigare, läkare, mekaniker, toppyrkesprofessionella måste alla vara högsensitiva om de ska kunna bli skickliga. En bilmekaniker som kan lyssna sig till fel i en motor antas (av Howard Gardner) ha en auditiv intelligens (audio = ljud).
En högsensitiv person kan bli ekvilibrist på fiolspel och träffa varje not rätt men utan emotionellt deltagande (högkänslighet) blir det enbart tekniskt.

Högkänslighet baseras på finstämda emotioner där samspel med omgivningen uppfattar övertoner som kan registreras av fysiska sinnen men som möjligen passerar hjärtat (som har många tusen hjärnceller sedan livet ännu inte utvecklat huvudets hjärna). Jag har beskrivit det som kroppens EKO sinnen. Dvs emotioner-kommunikation-orientering. Innan vi hade huvud och hjärna upplevde kroppen sin omgivning, via det sensomotoriska ”nuet”, där även mikroskopiska liv reagerar omedelbart på intryck. För dessa liv kan det handla om att äta eller ätas, att omedelbart söka skydd eller gripa tillfället. Dessa slags drivkrafter och känslor av hot, möjlighet och tillfredsställelse påverkar naturligtvis även människan och vi kan i kroppen känna av alla tillstånd från skräck till sorg till glädje och ledsenhet. Högkänslighet innebär också att omedelbart kunna känna av musikens finstämdhet, skådespelares trovärdighet, konstens storslagenhet osv. Det innebär i sociala sammanhang att som kompis, förälder, lärare och ledare kunna känna av stämningen och kunna ge rätt person bekräftelse eller stöd.

Dr. Elaine Arons bok ”The Highly Sensitive Person : How to Surivive and Thrive When the World Overwhelms You” [4] är översatt till – ”Den högkänsliga människan : konsten att må bra i en överväldigande värld” [5]. Det är en kontroversiell översättning inte bara av rubrik utan även av delar av innehållet. Engelskspråkiga författares uttryck är inte helt överensstämmande med svenskt språkbruk. Arons förklaringar gäller främst sensitivitet: Fackbegreppet som myntats för personlighetsdraget är ”sensorisk bearbetningssensitivitet” (sensory processing sensitivity, SPS). Ett citat bekräftar att det rör sinnen och inte emotioner. ”I am particularly sensitive to the effects of caffeine” således en fysisk reaktion och inte emotionell. Jag har inte sett att Aron på samma utförliga sätt diskuterar känslans känslighet (sensibility). Men det finns sådana beskrivningar som blandar emotioner och sinnen vilket jag kan tycka är olyckligt och bidrar till förvirring.

I min nu drygt 30-åriga forskning har jag funnit att vetenskapsvärlden domineras av en värdenorm som lyfter fram logik och undertrycker emotioner. Jag har fört fram förslaget om att balansera upp detta och myntat begreppet ”emologi” för att kunna klargöra skillnaden mellan känslor och tankar och samtidigt jämställa betydelsen av emotioner med logik.

Hjärtats rytm och eventuellt även andra ljud kan ha påverkat barnet redan i magen. Förälderns vyssjande och sjungande blir ljud som utvecklar känsla för rytm och musik. Det är inte bara musiker och kompositörer som är musikaliskt intelligenta, utan även språkbegåvade, sångare och dansare som alla förädlar uttrycket via emotioner. Samspelet och träningen av sensitivitet och känslighet utvecklar varandra. Musikalisk träning påverkar hjärnans utveckling och ökar rent av den logiska intelligensen (Trainor & Fujioka, 2006). Integrering av bildundervisning stimulerar kunskapsutveckling (Hultdin & Rehn, 2009).

Samspel mellan högsensitivitet och högkänslighet

”Kompetenta och sociala ledare låter ”melodin”, ”flödet”, empatin och intuitionen vägleda dem. De vet mycket väl vad som gäller, vilka fakta som behövs men behöver dem inte som skyltar på vägen. De eftersträvar snabbast möjliga lösning och åtgärd för att inte låta problem bestå.
Specialisten har stöd i mästarens logiska och sinnliga förmågor och använder erfarenheter för att utveckla det man är bra på. Erfarenhet förkortar beslutstiden och skapar nya sätt som gör att man särskiljer sig. Mästare drivs av en hög kreativitet som är jämförbar med en slags översinnlig klarsyn. Mästaren upptäcker sammanhang snabbare än någon annan och förmår dra slutsatser och uttrycka dessa sammanhang på antingen ett verbalt, bildligt, musikaliskt eller fysiskt sätt som är extraordinärt. Mästare tar tillvara på stundens ingivelse och omvandlar den till stor konst. [1] sid 152

Harald Jørgensen, professor i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Oslo kom 1988 med en framställning på temat musikupplevelsens psykologi där han tar upp det Maslow benämner Peak experience (höjdpunktsupplevelse) den extraordinära eller extatiska musikupplevelsen som ger ett förändrat medvetandetillstånd.

Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi i Uppsala genomförde en liknande undersökning. -”Upplevelsen av musik som central för förståelse av emotionernas betydelse”, där han sammanställer korta berättelser om starka musikupplevelser -”Musiken träffar hjärtat. En ton, ett ackord ger känslan. Det är individens upplevelse i en viss situation som avgör. De vanligaste reaktionerna är glädje och en upprymdhet som gränsar till eufori. -”Man är omedveten om kropp, tid och rum. Man förlorar kontrollen, blir överraskad, tagen, drabbad, överväldigad. Det utlöser tårar, rysningar, kalla kårar, gåshud. Ibland stegras intrycken som går utöver det vanliga fysiska medvetandets varseblivning och istället närmast kan beskrivas som upplevelser hos ett transcendent medvetande.”
En blåsare beskriver hur han lättar och svävar ovanför ensemblen där spelandet går av sig självt (Starka musikupplevelser 2009). Det är närmast att likna med en ut ur kroppen-upplevelse (Out of Body Experience).”[2] sid 126

Roger Sperry amerikansk neurovetenskaplig forskare belönades med Nobelpriset 1981, för sina upptäckter om hur hjärnans olika halvor interagerar. I samband med operationer av patienter med epilepsi upptäckte han att hjärnhalvorna har olika funktioner. Den vänstra är mer analytisk och den högra är mer kreativ. Dessa båda hjärnhalvor kommunicerar också med varandra. Idag vet vi att vänster hjärnhalva samverkar med höger för att kunna ge en helhetsbedömning. Vi kan sakligt mäta och förstå vissa detaljer med logik men vi upplever med emotionerna. Båda behövs för att utveckla kvalitativa omdömen. En maskin kan klara av att larma vid för hög halt av giftig gas eller vid brand men kan inte ge en fullständig beskrivning av vad som händer. Inte ens en TV monitor kan ge hela bilden.

”Klarsynen ger också impulser till nya idéer och till utveckling. Uppfinnare kan berätta att de sett lösningar visa sig i bilder som de absolut inte har tänkt fram. Även matematiker och fysiker vittnar om hur rätt svar på en problemställning har presenterat sig som märkliga figurer eller i musikaliska termer, men inte i siffror. Antagligen är det denna slags mystik som också Einstein med flera anspelar på.” [2]
”Om jag inte vore en fysiker, skulle jag förmodligen vara musiker. Jag tänker ofta i musik. Mina dagdrömmar är musik. Jag ser mitt liv i form av musik … Jag får ut mest glädje i livet av musik.” (Einstein)
”Fantasi är viktigare än kunskap. För kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg och föder utveckling.” [2][3] (Tolv Sinnen, sid 192)

Börje Peratt

Referenser

1) Peratt, B. Succébo – Fröet till Framgång (april 2011), Visam. Libris 12158205. ISBN 978-91-977880-1-4
2) Peratt, B. (2015) 2:a utökade upplagan, Tolv Sinnen 2:a, Visam. Enebyberg. ISBN 9789197788076
3) ”What Life Means to Einstein”, The Saturday Evening Post, 26 Oktober 1929.
4) Aron, Elaine, The Highly Sensitive Person : How to Surivive and Thrive When the World Overwhelms You, SBN10 0008244308 Länk
5) Den högkänsliga människan : konsten att må bra i en överväldigande värld Länk

En medial afton i februari 2019

Relief på f.d. stadshotellet i Södertälje med motiv från rysshärjningarna, skulpterad 1940 av Hugo Borgström. (Wikicommons)

Häromkvällen inträffade en upplevelse som kan beskrivas som transpersonell, telepatisk, medial och naturligtvis som en stor dos fantasi. Alldeles oavsett vilket blir det här en del av mina nedskrivna erfarenheter. För 30 år sedan nedtecknade jag motsvarande händelser i dagböcker för att både samla (empiri) och försöka förstå eventuella fenomen, några av dessa presenterade i 12 sinnen.

Att sjunga och sjunga bra är en gudagåva för ens egen och andras njutning. Att vara medial kan uppfattas som en gudagåva av en troende omgivning men som något märkligt och ibland smärtsamt för den som fått ”gåvan”. Det har också blivit ett begrepp som liksom andlighet irriterar dem som inte tror. Frågan är om primitiv inskränkthet ska utgöra värdenormen för vilka ord som få användas.  Vi ser på TV hur människor som ”Long Island Medium” tycks kunna få kontakt med ”andra sidan” och som förmedlar information som upplevs försonande och tröstande för de levande. Så det finns en bred acceptans och samtidigt antar jag, en lika bred skepticism vilket är förståeligt då jag själv omfattar den trots att jag uppenbarligen är utsatt för fenomenet.

En deltagare berättade denna kväll i februari 2019, ett minne från en konferens 2014 i Arizona, då en rad märklig incidenter ägde rum på en bussutflykt och senare på en middag uppstod ett samtal kring några stenar som hon köpt uppe i bergen. Plötsligt blev en man vid samma bord mycket intresserad, det fanns ett samband med judisk historik vilket var hans forskningsområde. Han berättade om en speciell ritual omfattande artefakter som man inte kände till användningsområdet för och det var ju så länge sedan, flera tusen år. Då säger hon till mannen, – ”jag vet en som kan berätta…” och så vänder hon sig till mig. Jo plötsligt är det som att jag upplever mig vara i ett heligt rum mer än 2000 år tidigare. Och jag berättar vad jag ser. Hon sa att hon ångrar att hon inte skrivit ned allt eftersom jag i efterhand hade svårt att minnas. Så då tänkte jag att jag åtminstone ska skriva ned den aktuella upplevelsen i februari 2019 som också tycks innebära en historisk förflyttning, nu ganska precis 300 år tillbaka i tiden.

Somliga som fått ”gåvan” kan undertrycka den av olika skäl inte minst skepticismen både från sig själv men mest av allt oron för hur omgivningen uppfattar det. Så för egen del får det bli sparsamt med sådana här exkursioner. Hitintills har det dock visat sig ha en nästintill förutbestämd tajming.

Häromkvällen samlades således en dryg handfull människor intresserade av fenomenet och nu berättar jag utifrån min egen upplevelse vilken inte alls säkert är den samma som de som var med. Men detaljer i det jag upplevde eller som vi ibland säger ”fick till mig” är för mig viktigt att få vetenskapligt validerat, via faktiska bevis. Så låt mig berätta.

Området vi besökte har jag mig veterligen ingen association till och har mig veterligen aldrig varit där förut. Visste inte ens om just detta område även fast jag måste ha passerat det på motorvägen. Det ligger dessutom på andra sidan stan från där vi bor och är en sällan besökt region. Det ligger i ett kuperat backigt område och i en slags sänka så jag gissar att man inte ser det från håll.

Så fort jag kom in i huset fick jag som en förtätad energi att ta mig genom och ett tungt block över huvudet. Syrebrist, trötthet, sockerbrist, nej inget av det kände jag igen, detta var något annat.

En av deltagarna nämnde att hon upplevde att den plats hon bodde på, i närheten, var hemsökt och jag fick omedelbart bilder av ett stort antal människor som krigade och dog, det var som en slakt. Jag nämnde det med några korta ord och sa att det nog rörde 1700-talet och förblev sedan tyst.

Jag satt på en stol med en vägg bakom mig och inga människor i direkt närhet. De andra satt och pratade ganska länge och tyngden över huvudet försvann inte så jag tänkte att ikväll händer inget mer. Plötsligt kändes det som att något krafsade mig i nacken, jag vände mig om, nej inget öppet fönster och ingen växt. Krafsande blev alltmer intensivt, så jag gör som man gör vid dylika möjliga transpersonella kontakter, ställer frågan: Vem där? Ett mörkt (sotigt) ansikte dök upp för mitt inre. Bakom sotet en vit man med långt krusigt hår och bister eller ledsen uppsyn. Han hade en konstig huvudbonad och jag kunde inte göra något förståeligt av det. Så bad han om försoning och jag kunde se att han var en soldat som förgripit sig på oskyldiga och sotet kom från en gård eller ett hus som han satt i brand.

Så fick jag en bild av att han satt på en häst med långt gevär och en sabel och han förmedlade att han är rysk soldat men ingen kosack som om kosack vore ett svärord. Jag berättade för de andra om mannens bakgrund och utseende och att han kom med en rysk skvadron (?) i början av 1700-talet ombord på skepp som utgått från plats som jag förstod det skulle kunna vara Baltikum. Han hade deltagit i ett stort slag i det område där vi nu träffades.
Kvällens värdinna satt med något förvånad blick och det var fullt förståeligt skulle det visa sig. Någon frågade om jag kunde beskriva utseendet. – ”Ja han har ingen militärisk huvudbonad som jag känner igen, den är som en toppluva med vikt topp och en tofs som hänger ned.”

En annan deltagare sade att – ”den skyddar ju inte i strid och det liknar mer något franskt”. Jag fick en fråga om hans namn och uppfattade det som Boris.

Hemkommen googlade jag på ryska armén 1700-tal och upp kom Tsar Peter den Store vars arméer härjade svenska Östersjökusten 1719-1721. Jag fann en bild som stämde väl med det mediala besöket. Den annorlunda mössan var som jag hade sett den och soldaten tillhörde Tsar Peters armé som deltagit i rysshärjningarna.

Dagen efter sammankomsten bekräftades det att den ryske generalen som ledde fälttåget var Fältmarskalk Boris Sjeremetev. Bild Häst

Men det märkliga slutar inte här. Värdinnan berättade att hennes man regissören, höll på med ett teaterprojekt som handlar om ett slag mot ryssarna som ägt rum i närheten. Han kämpar med finansiering och har svårt att få ihop det vilket gjort honom aningen frustrerad. Jag hade ingen aning om hans projekt och synkroniciteten är som oftast i sådana här sammanhang märkligt överensstämmande.

Visst kan man förklara min upplevelse med telepati men är det mindre märkligt?

Börje Peratt

Tolv Sinnen 2:a upplagan

Himlen finns på riktigt – Heaven is for real


Heaven Is For Real, (Himlen finns på riktigt): Är en bok som bygger på den sanna historien om en liten pojkes berättelse om hans resa till himlen och tillbaka. Historien handlar således om en nära-döden upplevelse (NDU) hos familjen Burpos treåriga son Colton. En film baserad på boken hade premiär i USA den 16 april 2014. TV3 Sverige visade filmen 3 januari 2019.

Den treårige pojken Colton insjuknade i bukhinne­in­flam­mation och läget blev kritiskt. Människor i det lilla samhället samlades för att be för prästens son och trots att den tekniska utrustningen på sjukhuset indikerade att Colton dött vaknade han efter en stund upp. Hemkommen frågade mamma Sonja: – ”Kommer du ihåg sjukhuset, Colton?” Colton svarade – ”Ja, mamma, jag kommer ihåg. Det var där som änglarna sjöng för mig.”

Under månaderna efter opera­tionen kunde Colton i förbifarten nämna möten och händelser som han omöjligt kunde ha sett eller upplevt i verkliga livet. Han berättade för sina föräldrar att han lämnade sin kropp under operationen – och beskrev vad hans föräldrar gjorde i en annan del av sjukhuset under tiden han blev opererad. Han berättade med ett barns avväpnande oskuldsfullhet om hur han besökt himlen och återgav vad han hört från människor där som han aldrig träffat i sitt liv och beskrev händelser som skedde innan han föddes. ”Ingen är sjuk och ingen har glasögon.”

Trots familjens och faderns starka kristna tro hamnade familjen i en existentiell kris av skepticism och fadern hittade på sin jakt efter förståelse en sida på Wikipedia som beskrev NDU som hallucination. (Wikipedia drivs av nyateister och skeptiker så det är inte märkligt med en sådan förvillande förklaring. Länk1, Länk2, Länk3)

Colton berättade att han mött farfar Pop, som dött innan Colton föddes, men kände inte igen honom från ett foto där han var gammal. Först då pappa visade hur farfar såg ut som ung kände Colton igen den han mött i himlen. Han berättade också om mötet med sin ofödda storasyster som inte hade något namn för att hon fick aldrig något eftersom föräldrarna inte visste att det var en flicka då hon låg i magen. Han förvånade också sina föräldrar genom att i detalj beskriva historiska händelser från texter i Bibeln, trots att han ännu inte lärt sig läsa.

Efter Coltons berättelse om Jesus visar hans skeptiska far sin son flera kända bilder på Jesus och frågar Colton om han kan identifiera vilken som var Jesus. Colton förnekar dem alla. Inte förrän i slutet av filmen ser man hur fadern googlar på nätet och hittar ett ansikte målat av ”en ung litauisk tjej” men tittarna får aldrig veta vem flickan är och hur exakt hennes bild hänvisar till Coltons ”vittnesbeskrivning”.

Akiane Kramarik sitter bredvid sitt porträtt av Jesus, kallad ”Fredsprinsen.” (Foto: Marketersmedia.com)

Coltons beskrivning av Jesus ögon visade sig också stämma överens med en Akianes visioner om Jesus som hon målat dem. ”Jesus ögon är blågröna!”

Boken gavs ut i USA 2010 och låg 115 veckor på New York Times bestsellerlista. Den är skriven av pojkens far Todd Burpo i samarbete med Lynn Vincent och publicerades av Thomas Nelson Publishers. Mer än 10 miljoner exemplar hade sålts 2014.

Berättelsen ger naturligtvis tyngd åt kristna rörelser men framför allt är den ett kärleksbudskap.
Personligen förstår jag den skepticism som drabbar människor som förnekar ”himlen” och även ifrågasätter NDU som en verklig möjlighet att se bortom livet. Det tog mig många år att förlika mig med mina egna upplevelser efter en svår bilolycka.

Börje Peratt

A Dog´s Purpose – om en hunds själavandring


”A Dogs Purpose” en Lasse Hallströmfilm baserad på W. Bruce Camerons bästsäljande roman, berättar historien om en hunds själavandring som inkarnerar till olika hundraser och hamnar hos olika mattar och hussar.

Filmen har trots bojkotthot haft stor framgång i USA men fick ingen biografvisning i Sverige om detta har jag skrivit här: A Dog’s Purpose, en reflektion över filmens öde.

Jag fick möjlighet att träffa Peter Fenwick, professor i psykiatri, som under sin långa bana studerat Nära döden-upplevelser med dess fenomen, efter ett anförande under Toward a Science of Consciousness på Stockholms Universitet våren 2011. Där berättade han bland annat om sällskapsdjurs reaktioner på människor som inväntar döden. Jag undrade hur han såg på möjligheten av att även djur har en själ. Han tittade förvånat på mig och sa att om nu människan har själ varför skulle inte djur ha det? Jag har utvecklat den texten i boken Tolv Sinnen, ”Har djuren en själ?” (sid 137).

Ett annat exempel är – ”Vart tog kon vägen?” En replik av Temple Grandin i filmen om hennes uppväxt och utbildning fram till dess att hon skapade nya rutiner för slakt av nötkreatur. – ”Nyss var det en ko och nu är det bara kött?” Vi följer i filmen denna autistiska kvinnas utveckling och hennes speciella förmåga att varsebli sin omgivning. (Tolv Sinnen sid 141)

Föreställningar om själen
Inom den kristna tron fanns länge en föreställning om att bara vita män hade själ. Senare tillstods också kvinnan en själ. Om själen finns, så är en slutsats att allt levande har själ. Det kan ge stöd för hinduismens panteistiska tro där allt levande är av gudomligt ursprung och har en själ. Hinduismens tro förespråkar också att själen kan vandra mellan livsformer.

Historien om A Dog’s Purpose handlar om en hundsjäl som vandrar genom en handfull liv. Författarens förmåga att dramatisera själens varierade liv skulle kunna vara baserad på en omfattande research eller på en insikt om själavandringens förutsättningar. Men givet att Cameron är känd som komiker skulle det lika gärna kunna vara en fantasiprodukt. Jag har inte funnit någon djuplodande text om upphovet till idén och ingen intervjuare som ställt den självklara frågan.

Oavsett bakgrunden till hans författarskap beskriver han själavandringen på ett sätt som är teoretiskt möjlig utifrån forskning inom transpersonella upplevelser och tidigare liv. Har man upplevt och överlevt ndu och fått en glimt av andra liv i sin själavandrings historik så är det således heller ingen omöjlig tanke om en hundsjäls vandring genom olika liv.

Skulle vi översätta det till en människosjäl så kan en slutsats vara att vi lever olika liv för att få olika upplevelser. Reflektioner från dessa erfarenheter kan utveckla själen och kan påverka karaktär och personlighet i de olika liven som en stegrad förståelse för livets mening och relationer med varandra. Vi skulle med en sådan teori således i olika liv uppleva alla sorters etnisk tillhörighet, smärtor, lycka och olycka, liv som man och kvinna och blandformer däremellan.

I A Dog´s Purpose är syftet mindre komplicerat. Det tycks här vara att göra människan lycklig.

Börje Peratt

Min recension här: A Dog´s Purpose – en Lasse Hallström film

Medvetandets frihet och mänskligt motstånd

Larry Dossey och Börje Peratt

I början av 2000-talet var jag intresserad av att finna någon grupp som studerade fenomen som jag upplevt men inte kunde finna förklaring till.

Jag hade nu i mina dagböcker så många exempel att det inte gick att blockera, förneka eller förtränga dem.

Min hustru och mina närmaste tröttnade på min skepticism och sade till slut att ”Den enda som tvivlar på det du upplever och förmedlar är du själv”. Jo jag var den största skeptikern och letade efter bevis eller motbevis för att avfärda det hela. Under en period arrangerade jag som grävande journalist möten med sådana som ansågs ha ”gåvan” i akt och mening att avslöja dem. Det gick dock inte så bra och jag tvingades inse att där fanns något som inte kunde förklaras med den materialistiska naturvetenskapens logik.

Så fick jag tips om en grupp läkare och vårdpersonal som träffades regelbundet i akt och mening att pröva och studera dylika fenomen. Det var en ganska stor grupp om drygt 25 personer. Jag hade bestämt mig för att hålla en låg profil. Jag var nyfiken men också kritiskt granskande för att  iaktta och notera eventuella bedrägliga processer såsom ”cold reading”.

Det första som distraherade var personer som hade starka behov av att förhäva sig, sina gåvor och andra människor man kände. Jo jag ville kräkas och tänkte, det enda som är intressant just nu är de som är här och vad vi gör just nu. Jag hade lämnat några tidigare grupper av motsvarande skäl, människor som möjligen har något eller enbart tror så starkt och förvandlar egna fantasier till ”verklighet”.  Jag tänkte ”inte nu igen” men beslöt att ge gruppen en chans särskilt som det var vårdpersonalen som drev den.

Vid ett kommande möte sade en av läkarna att alla skulle sätta sig och det skulle vara tyst en kort stund innan vi började. Han talade således inte om syftet. När han bröt tystnaden frågade han om någon hade något att berätta. Och den frågan vandrade runt till alla runt bordet. Jag hade för min del omedelbart då han manade till tystnad gått in i ett transliknande tillstånd och upplevt mig segla över det pågående inbördeskriget i Bosnien. Från ovan kom ett gyllene svärdsfäste och ur det växte först en vit lilja och sedan en mycket vacker röd ros. Så hörde jag för mitt inre

”Människan är så skräckslagen för kärlek att hon löser konflikter med att ta död på varandra”.

Straxt därpå kom som en ljuskälla från ovan, en extremt stark ljusstråle som var fylld av tecken och som sökte sig mot jorden. När det blev min tur så höll jag först tyst och visste inte vad jag skulle säga så jag sa att jag såg en blomma och sedan passade jag över till nästa person. Läkaren avbröt mig och sa: ”Berätta mer!” Så jag berättade lite mer om blomman och ljusstrålen. När alla hade fått säga sitt talade läkaren om vad man gjort innan alla kom. Man hade rensat rummen från allt som kunde associeras till blomma och sedan förberett ett telepatitest med två objekt. Det ena var (freds)blomma det andra var en universell ljusstråle med exakt ”helande DNA sammansättning” anpassad till individuell sjukdom. Jag hade således fått upp båda objekten. Läkarlaget var perplext. (Återgivet i boken 12 Sinnen sid 208 ff)

Deras motiv till denna studiegrupp diskuterades aldrig men jag har i efterhand förstått att många inom vården upplever att de kan via oförklarliga kanaler få information som hjälper dem att finna rätt diagnos och behandling. Visst man kan hänvisa till erfarenheter och intuition men förmedlingen rör något mycket mer kvalificerat.  Möjligen är det ”kanalisering” men jag anar också annat.

Att söka förklaring till sådan kommunikation är dock inte helt riskfritt. Jag skulle senare upptäcka en så kallad ”skeptikergrupp” som verkade hårdnackat för att ta död på såväl sökande som utövande.
Antihumanisternas ledare i Sverige har utlyst ett pris, ”kristallen”, till någon som är beredd att leverera bevis för sådan kommunikation som klarsyn eller telepati. Jodå det står på Wikipedia också så då är det ju ”sant”. Jag har utmanat dem men de har inte accepterat utmaningen så på motsvarande sätt som en annan kanadensisk bluffmakare antar man inte utmaningar där man riskerar att få bevis för sådan kommunikation som man förnekar.

Innan jag hade upptäckt denna pseudoskepticism visade det sig att även inom familjer kan det förekomma ett intolerant och förtryckande motstånd. Läkarens fru tvingade honom att välja att antingen överge sitt sökande eller att skiljas.
Senare fann jag att detta är ingen ovanlig anledning till familjekonflikter. En kvinna som har stor kunskap i ämnet och som jag ville intervjua tvingades till tystnad av sina barn för att inte riskera att barnen skulle överge sin mor.
En annan mor till en hjärnforskare som sett sig tvungen att förringa inte bara sin egen ”gåva” utan av sonen tvingats sluta umgås med ”vänner” intresserade av att studera fenomenet. Och intressant i detta är hur denna mor måste hitta på grumliga påståenden för att kunna ursäkta sitt avhopp.

Svenska Kungliga Vetenskapsakademien har i december 2017 valt skeptikergruppens överguru till ordförande, en bromsklots och aggressiv förföljare av oliktänkande. Det är mot denna bakgrund vi kan se hur denna intoleranta mentalitet har spridits.

I min forskning som följer ”Grounded Theory” har jag först bokfört mina egna erfarenheter och sedan gått vidare och sökt efter artiklar om andra som kan ha haft liknande. Jag kan idag tryggt säga att rapporter från läkare och forskare överstiger med råge vad som krävs för att enligt naturvetenskaplig norm validera fenomenen. Men fakta och bevis räcker inte mot den rigida och kanske skräckslagna förnekaren. Med mig själv som måttstock för denna slags förnekelse kan jag ha förståelse för problematiken. Även om jag med mina idag nyvunna insikter finner det sorgligt. Vi är så mycket mer än hjärnans trögtänkthet.
Samtidigt är jag så glad och tacksam för alla de framstående forskare jag mött i jakten på förklaringar och en av dem är hjärtläkaren Larry Dossey (bilden ovan) som jag haft en tioårig dialog med angående många  spännande frågor som detta väcker inte minst vår förmåga till helande.

Detta har också lett mig in på behovet av en ny modern akademi som tar tillvara på kunskaperna och inspirerar till forskning och utveckling.

Börje Peratt

Ord som befriar kan störa de inskränkta


Apropå de ord som Trumpadministrationen förbjudit: Utsatt, Berättigande, Mångfald, Transperson, Foster, Evidensbaserade, Vetenskapsbaserade, vill jag här dela med mig av mitt förhållande till dessa ord.

Redan vid födseln då jag lämnade fosterstadiet utsattes jag möjligen för en transpersonell nära döden upplevelse (NDU). Hur kan jag veta det? Det hände en gång till i samband med en bilolycka nästan 40 år senare. I samband med det genomgick jag en hypnos som drog mig hela vägen till födelseögonblicket. Oavsett fantasi eller verklighet, kan denna spektakulära händelse senare ha givit mig en förståelse för att medvetandet var mycket mer än vad somliga ”förståsigpåare” skulle försöka begränsa det till. Denna upplevelse skulle också senare ”tvinga” mig till forskning på medvetande. Krav på ett evidensbaserat underlag och vetenskapsbaserad metod var bra då jag fått utbildning och verktyg inte bara för forskning utan också för min journalistiska bana. Upplevelsen av vad sjukvårdspersonalen, barnmorska och läkare gjorde för att både jag och min mamma skulle överleva och bli berättigade till att fortsätta att bidra till mänsklighetens mångfald, kunde jag då inte helt omfatta men den gav mig fördjupad insikt om medkännandet och den villkorslösa kärleken.

Sjukhuspersonalen hade under det kaos som min födelse innebar kallat in en äldre läkare i vitt hår för att bistå barnmorskan och jag kunde under min hypnos iaktta skeendet från en position i taket, i hörnet till vänster bakom min mamma. Dock kan jag inte återkalla att jag upplevde situationen med känslor snarare var det en helt rationell och logisk observation av vad som pågick där nere. Det var nästan som att jag tyckte det var onödigt att de kämpade så och jag hade kanske inte något emot att återvända dit jag hade kommit ifrån.

Från denna position hade jag en knivskarp överblick och detta minne från en utsatt nyfödd kom långt senare att tillsammans med en olycka som också var som en pånyttfödelse, att driva mig till forskning på transpersonella upplevelser. När jag i vuxen ålder vid en hypnos för att få fram minnesbilder från olyckan också plötsligt återupplevde födelsen blev det så överväldigande att det berättigade mig till att ta omedelbar kontakt med min mor för att höra mig för om fakta kring födelsearbetet. Hon bekräftade detaljerna och lade till förklaringar till det jag observerat som att det var chefsöverläkaren som kallats in. Denna upplevelse kom sedan att motivera till den forskning jag inledde 1988 för att utifrån vetenskapsbaserad metod finna ut om andra haft liknande upplevelser. Mängden rapporter om NDU gav mig trygghet i att jag inte var ensam. Även om jag då inte fann någon rapport som handlade specifikt om ett nyfött barns upplevelse. Det jag varit med om tycktes motsäga vetenskapens dåvarande åsikt om minnen. Men det fanns rapporter som visade hur mödrar och barn utvecklats under hungeråren i Holland och slutsatser från mödrars och barns mentala och fysiska utveckling visar att både traumatiska och vackra upplevelser påverkar såväl foster som föderska. Insamling av material ledde till en evidensbaserad framställning som lika gärna kunde ha räckt med min egen ”one case validation”. Med det menar jag att det kan räcka med en enda händelse för att säkerställa ett fenomen.

Utan internet tog det mig nästan 10 år att finna begreppet NDU och att andra människor hade haft liknande transpersonella upplevelser som jag. Efter bildandet av föreningen Humanism & Kunskap anslöt sig först läkaren Jan Pilotti och sedan psykologen Kersti Wistrand och det visade sig att de var pionjärer när det gäller NDU forskning. Kersti hade fullföljt sin forskning på barnaföderskor i Ryssland och sammanställt dem i olika studier. Vad jag vet så återstår det att ge en slutgiltig sammanställning av det materialet och de slutsatser hon dragit.

Jag har sammanställt just min del av egna och andras upplevelser av NDU i boken 12 Sinnen (2012). Andra upplagan (2015) omfattar ett tillägg där jag försöker teoretiskt förklara hur detta slags medvetande är möjligt.

Idag är det lättare att hitta studier och folk som forskar.

En slutkommentar om ord som befriar. Det kanske är bra när det kommer människor som Trump för då vet vi vad vi inte vill ha. Polariseringen med människor som accepterar denna despot tydliggör också att det finns människor som tycks helt förblindade och påverkbara och som följer råttfångaren ned i kanalen. Vi vet ännu inte hur detta slutar men i min optimism kommer en uppgörelse och hur den formas återstår att se. Det måste finnas en gräns för lögn och förvillelse även i USA.

Börje Peratt

Några källor om transpersonella upplevelser

Stanislav Grof (1992) Theoretical and Empirical Foundations of Transpersonal Psychology*. PDF
GreggLahood (2007) Women and Birth ”Rumour of angels and heavenly midwives: anthropology of transpersonal events and childbirth”. Science Direct, Volume 20, Issue 1, March 2007, Pages 3-10 Länk