Råttstudier handlar inte om NDU

Nu har ett forskarteam vid Michigans universitet studerat hjärnaktiviteten hos råttor och lyckats mäta hjärnans aktivitet då råttan dör. Man tror sig då ha funnit mekanismen för NDU. Electrical signatures of consciousness in the dying brain.
Det har omformats till: ”Ny upptäckt lär oss om nära-dödenupplevelser” vilket fick en viss uppmärksamhet i Sveriges Television, Sveriges Radio och Svenska Dagbladet. Men, nej denna råttstudie lär oss inte ett dugg om nära döden upplevelser. Den ger bara en teknisk information om en elektrisk förändring i hjärnan vid dödsögonblicket.

Först och främst begreppet nära-dödenupplevelse (ndu)är myntat utifrån att en människa har upplevt sig döende och kan även ha betraktats som kliniskt död men kommit tillbaka och kan återberätta sin upplevelse ofta i spektakulära termer. Människor i koma fullständigt nedsövda eller under upplivningsförsök från hjärtstillestånd har kunnat berätta exakt vad människor gjorde för att hjälpa dem. Psykiatrikern Raymond Moody har fastställt nio element som kan uppstå under en NDU.

Dr Raymond Moody’s Nio element för Nära döden upplevelse (NDU)
1. Ett konstigt ljud: Ett surrande eller ringande ljud medan du har en känsla av att vara död.
2. Fred och smärtfrihet: När människan är döende kan hon ha en intensiv smärta, men så snart hon lämnar kroppen försvinner smärtan och hon upplever frid.
3. Utanför kroppen upplevelse (UKU): Den döende har ofta en känsla av att resa sig upp och flyta ovanför sin egen kropp medan den är omgiven av ett medicinskt team och hon kan titta på den nedanför sig samtidigt som hon känner sig bekväm. Hon upplever känslan av att vara i en spirituell kropp som verkar vara ett slags levande energifält.
4. Tunnelupplevelsen: Nästa upplevelse är att dras in i mörkret genom en tunnel i extremt hög hastighet tills man når en rike med strålande guldvitt ljus. Även om personer som haft ndu ibland rapporterar att de är rädda, känner de inte att de var på väg till helvetet eller att de föll.
5. Uppstigande till himlen: I stället för en tunnel rapporterar vissa människor att de plötsligt stigit upp i himlen och sett jorden och himmelsfären som de skulle ses av astronauter i rymden.
6. Människor i ljus: På andra sidan tunneln, eller efter att de har stigit upp i himlen, möter de avlidna människor som lyser med ett inre ljus. Ofta upplever de att vänner och släktingar som redan har dött är där för att hälsa dem.
7. Ljusens väsen: Efter att ha mött ljusets människor möter den döende ofta en kraftfull andlig varelse som vissa har identifierat som Gud, Jesus eller någon religiös figur.
8. Livet passerae revy: Ljusvarelse presenterar den döende med en panoramavy över allt hon någonsin har gjort. Det vill säga hon återupplever varje handling som hon någonsin har gjort mot andra människor och kommer till insikt om och känner att kärlek är det viktigaste i livet.
9. Motvillighet mot att återvända: Ljusets väsen säger ibland till den döende att hon måste återvända till livet. Andra gånger ges de valet att stanna eller återvända. I båda fallen är den döende ovillig att återvända. De människor som väljer att återvända gör det oftast på grund av nära och kära som de inte vill lämna efter sig.

Nära döden upplevelser går inte att mäta mekaniskt.
Således kan man inte förklara NDU med hjärnans aktiviteter.
De särskilda omständigheter som gäller för NDU är oberoende sinnen som inte kan registreras av den teknik vi har tillgång till. Kanske inte av någon teknik då dessa sinnen är just oberoende från fysiska och tekniska mätmetoder.

Upplevelser via oberoende sinnen går sällan eller aldrig att upprepa med exakthet. Tvärtom är de unika företeelser. Då får man förlita sig på enskilda vittnesredovisningar på samma sätt som i en domstol. Om man kan samla ihop flera sådana iakttagelser kan man urskilja ett mönster.

Nära döden upplevelser är unika på flera sätt. För att vetenskapligt kunna belägga en sådan upplevelse krävs det en person som befunnit sig i gränslandet mellan liv och död. Det finns exempel på dem som i stort sett har registrerats som döda med förlorad hjärnaktivitet men som mirakulöst har återvänt till livet.
För att få tillgång till upplevelsen krävs att personen har kvar hjärnkapacitet och förmåga att återberätta upplevelsen.

Den stora mängden rapporter om nära döden upplevelser, NDU visar inte bara på ett medvetande som fungerar då människan är i koma, utan till och med då ingen hjärnverksamhet kan registreras. Rapporter nedskrivna av läkare ger exempel på patienter som varit nedsövda men som kristallklart kan redovisa detaljer som individen omöjligt ska kunna varsebli men ändå har observerat.

Det finns tillräckligt många fallbeskrivningar som ger stöd för att medvetandet har en parallellt ”självständig existens” som är oberoende av den levande kroppen.

(Holden, Greyson & James, 2009)

Nära döden-upplevelser har dokumenterats av läkare som professor Melvin Morse, neuropsykiater Peter Fenwick, psykiatern Elisabeth Kübler-Ross, narkosläkare Göran Grip och hjärtläkaren Sam Parnia. Genom TV och video har vi fått bevis.

”The day I died”, en BBC-dokumentär återberättar hur den amerikanska sångerskan Pam Reynolds 1991 genomgick en spektakulär hjärnoperation. Ingreppet krävde att andningen och hjärtat stoppades och kroppen försattes i ett tillstånd av klinisk död under 60 minuter! Utan att något blod strömmade i hjärnan, med igentejpade ögon och proppar i öronen iakttog hon ändå från ett fågelperspektiv operationen och hörde ljud och den dialog som pågick inom läkarlaget. Intervjuer med inblandade läkare och med Pam själv skänker en stark trovärdighet till återberättelsen. Jag känner också igen (från egen NDU) hennes beskrivning av tunnelupplevelsen som att:

”sitta i ett tåg som rusar fram i en otrolig fart”.

Chris Carter som forskat i NDU hävdar att:

-”konsekvent, reproducerbara bevis redan lagts fram. Om detta var något annat område för vetenskaplig sammanställning av framlagda data skulle ifrågasättandet ha lösts för decennier sedan.”

Utdrag ur boken Tolv Sinnen (Peratt 2012)

Nu har ett forskarteam studerat hjärnaktiviteten hos råttor och tror sig ha funnit mekanismen för NDU. ”Ny upptäckt lär oss om nära-dödenupplevelser”.
Upptäckten bär inom sig flera problem. Dels har man enbart den fysiska registreringen av hjärnans förlopp under ett dödsögonblick dels saknas kommunikation med den från döden återuppväckta råttan som ändå inte skulle kunna berätta något. Om man nu inte anlitar en Råttviskare. (På skämt om man inte förstod det)

Dessa experiment på djur, oavsett labbtekniska biologiska eller beteendevetenskapliga, blir marginella. Att råttans hjärnaktivitet ökar vi dödsögonblicket har inte med NDU att göra. NDU är intryck från ett oberoende sinne oavsett hjärnans tillstånd. Men en sådan insikt dröjer hos naturvetenskapen. Tills vidare forskar man på fel sätt om man vill finna bevis för NDU.

Dock finns anledning att återigen höja rösten för en forskning som skulle ta sig an NDU från ett psykologiskt perspektiv som kan ge oss ny kunskap. Här finns sådan forskning antydd i min bok Tolv Sinnen Och många forskare runt om i världen vill få medel till det. Tyvärr kanske Sam Parnias projekt Aware Study minskar chanserna. Vi var många som misstrodde upplägget och trots utlovade resultat tycks mycket litet ha kommit fram ur den.

Jag hoppas verkligen att det kan komma en ny satsning baserad på nya insikter. Råttstudier i all ära men det handlar inte om NDU.

Börje Peratt

SvD: ”Nära-dödenupplevelser” hos råttor
DN: Forskare kan vara näradödenupplevelser på spåren

12 kommentarer på “Råttstudier handlar inte om NDU

 1. Jag tar mig för pannan när jag läser om råttor och hur man studerar deras hjärnor för att få uppfattning om deras NDU! Det är ju ett fenomen där personen tycker sig vara utanför kroppen och kan relatera vad som händer i rummet trots att livsfunktionerna praktiskt taget har upphört. Helt uppenbart tror man inte att detta är möjligt eftersom man börjar studerar råttornas hjärnor vid dödsögonblicket. Inte kan forskarna kommunicera med råttorna och fråga:Nå hur var det att vara dödf? Det är ju UPPLEVELSEN att vara utanför kroppen som är det centrala. Det är detta man ska forska på och se om detta är möjligt.

  • Boken Passage av Connie Williams (2001) är en fiktiv berättelse. Den tillför egentligen bara Science Fiction en spektakulär historia som är ointressant för den som har koll på ämnet. Vad bokens plot ger är naturligtvis ett underlag för den rigida trosföreställningen att NDU kan fångas av kemisk eller teknisk biologisk mätmetod. Men det är inte NDU utan kroppens dödsprocess. Råttstudien ligger på samma nivå men den är åtminstone gjord verkligheten. /B

 2. eftersom det finns otaliga rapporter där människor har varit dödförklarade och det har inte heller funnits någon aktivitet i hjärnan, ändå så har dessa människor i detalj kunnat återberätta vad de har sett och hört i exempelvis läkarrummet, och fått det bekräftat, då måste det väl ändå anses att det faktiskt finns något efteråt.

  • Fredrik, Jag har funderat över just detta faktum att det finns tusentals rapporter som bevisar att människan har ett oberoende sinne som kan se, höra, känna trots att kroppen ur biologisk mening är helt utslagen. Dessa redovisade tillstånd bekräftar också ett oberoende medvetande.

   Men bevisar detta att ett oberoende medvetande finns kvar då kroppen verkligen är död? Logiken säger så. Men i så fall i vilken entitet? Själen blir då ett sätt att uttrycka det. Många som har haft NDU påstår sig ha haft kontakter med tidigare döda under sin NDU men dessa kan ju inte för andra levande bekräfta detta. Det blir ett vetenskapligt problem.

   Många som har haft NDU anser sig ha fått förhöjd förmåga till ett oberoende medvetande och genom det också kontakt med andra sidan. Dessa kontakter kan förmedla information som endast efterlevande har tillgång till. Sådan specifik information kan validera kommunikation med andra sidan. Och på detta sätt kan vi få bekräftelse.

   Så visst har NDU med alla dess omfattande rapporter belägg för en andra sidan och för att själen lever vidare.
   Jag beskriver fenomenet i Om Medvetandets uppkomst och i boken Tolv Sinnen /B

 3. Ping: På väg mot en vetenskap om medvetande? | Börje Peratt utforskare

 4. Ping: Neurovetarna tog över konferensen "Toward a Science of Consciousness" Arizona 2014

 5. Ping: Empiri och utmaningen för västerländsk medicin | Medvetandets Uppkomst

 6. Ping: Spektakulär sammankomst i Grand Rapids USA | Medvetandets Uppkomst

 7. Ping: Tudelad forskning | Medvetandets Uppkomst

 8. Ping: Vetenskap – Vetamera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s