Själens frigörelse

Tolv Sinne frammini2 Under översättningsarbetet av Tolv Sinnen stöter jag på stycken som påkallar mer uppmärksamhet och fördjupning.

Som jag konstaterat tidigare får översättningsarbetet till följd att även den svenska reviderade utgåvan förbättras. Nedanstående text handlar om förutsättningen för det transpersonella medvetandet med sina spektakulära fenomen. Det som jag finner mycket intressant är hur medvetandet inte bara kan fungera utan får en superförmåga även då hjärnan är mer eller mindre bortkopplad.
Jag låter sidreferenser stå kvar till hjälp för den som eventuellt har boken.

Utsnitt Tolv Sinne sid 165-166

Stanislav Grofs definierar transpersonella medvetandetillstånd på följande sätt:

”Den gemensamma nämnaren för denna rika och förgrenad grupp av fenomen är känslan av ett medvetande som expanderar bortom vanliga ego gränser och begränsningar i tid och rum.”

Grofs definition härrör från studier med bland annat LSD. Det är känt att en del naturfolk prövar hallucinogener för att uppnå vad man menar förutsättningar för att tala med andar. Eftersom jag själv varken rekommenderar denna ”genväg” eller har prövat den kan jag inte uttala mig om upplevelsen.[1]

Transpersonell psykologi fokuserar på sinnet, utvidgat medvetandetillstånd och mänsklig potential. Ett sådant är ”Utanför kroppen Upplevelse” (UKU) som kan beskrivas som tyngdlös förflyttning av medvetandet. ”Det är som att sväva utanför sig själv och få tillgång till omständigheter som kroppens sinnen inte kan se.” Det kallas även ”själsresa”. [2]

Läkaren Kurt Goldstein visade att sådana transpersonella upplevelser kan aktiveras vid manipulation av hjärnan (sid 134-135). När Michael Persinger hävdade en ”God Spot” i hjärnan [3] motsatte sig andra forskare detta. De menar att deras rön tyder på ”andlighet är en komplex företeelse, och flera områden av hjärnan är ansvariga för de många aspekterna av andliga upplevelser.” [4]

Faktum är att detta inte strider mot God Spot eller andlighet. Hjärnan tycks ha olika kontaktpunkter för olika transpersonella fenomen. Men frågan är om de har sin hemmabas i hjärnan eller enbart sitt uttryck där. Flera studier visar att om särskilda punkter i hjärnan manipuleras aktiverar detta också olika transpersonella upplevelser.

Hur då förklara att motsvarande transpersonella upplevelser kan aktiveras om hjärnan är kliniskt död? Det är som att titta på en TV där sladden är utdragen. Mitt förslag är ett existentiellt nav som tycks förena själens transpersonella blick med hjärnans kognition (tankar, minnen, föreställningar, bedömningar). Detta får stöd i en studie av Johnstoine, Glass (2008) [5]

”Uppgifter stödjer en neuropsykologisk modell som föreslår att andliga upplevelser är relaterade till minskad aktivitet i den högra parietal loben, som kan associeras med minskad medvetenhet hos jaget (transcendens) och ökad aktivitet i den vänstra tinningloben, som kan vara förknippade med upplevelsen av specifika religiösa arketyper (figurer och symboler) ”

Men även i en kliniskt död hjärna är själens blick aktiv. En spekulation är att fenomenet har ett samband med det fortfarande pumpande hjärtat som ju visat sig ha betydelse för emotioner (sid 28-30), tycken och smak (44, 98). Men detta antagande gäller inte för Pam Reynolds vars hjärta också var avstängt (sid 132). Om det existentiella navet är en sluss – öppnar den på vid gavel då hjärnan inte längre blockerar? //

Slut utsnitt

Börje Peratt

Referens

1) Enligt min personliga uppfattning och mening omfattar inte transpersonella fenomen experiment med droger. Kemi spelar tricks med hjärnan och hjärnan manipuleras vilket kan orsaka hallucinationer men sannolikt inte tillgång till oberoende sinnets upplevelser. Vad detta kan ge annat än eskapism med livet och hälsan som insats är således inte vare sig mitt tillvägagångsätt eller mitt intresseområde.
2) Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives, Ph.D. Michael Newton (first edition 1994, fifth 2003) Llewellyn Publications, Minnesota USA
3) Persinger, M. (1983): Religious and Mystical Experiences as Artefacts of Temporal Lobe Function. A General Hypothesis, in: Perceptual and Motor Skills 57, 1255–1262
4) University of Missouri-Columbia. ”Distinct ’God spot’ in the brain does not exist, study shows.” ScienceDaily, 19 April 2012. .
5) B. Johnstoine, B. A. Glass (2008) Support for a neuropsychological model of sprituality in persons with traumatic brain injury. Journal of Spirituality & Science pp. 861-874 (Länk)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s