Ord som befriar kan störa de inskränkta


Apropå de ord som Trumpadministrationen förbjudit: Utsatt, Berättigande, Mångfald, Transperson, Foster, Evidensbaserade, Vetenskapsbaserade, vill jag här dela med mig av mitt förhållande till dessa ord.

Redan vid födseln då jag lämnade fosterstadiet utsattes jag möjligen för en transpersonell nära döden upplevelse (NDU). Hur kan jag veta det? Det hände en gång till i samband med en bilolycka nästan 40 år senare. I samband med det genomgick jag en hypnos som drog mig hela vägen till födelseögonblicket. Oavsett fantasi eller verklighet, denna spektakulära händelse kan senare ha givit mig en förståelse för att medvetandet var mycket mer än vad somliga ”förståsigpåare” senare skulle försöka begränsa det till. Denna upplevelse skulle också senare ”tvinga” mig till forskning på medvetande. Krav på ett evidensbaserat underlag och vetenskapsbaserad metod var bra då fick jag utbildning och verktyg inte bara för forskning utan också för min journalistiska bana. Upplevelsen av vad sjukvårdspersonalen, barnmorska och läkare gjorde för att både jag och min mamma skulle överleva och att vi skulle få vara berättigade till att fortsätta att bidra till mänsklighetens mångfald, kunde jag då inte helt omfatta men de gav mig sannolikt en djup insikt om medkännandet och den villkorslösa kärleken.

Sjukhuspersonalen hade under det kaos som min födelse innebar kallat in en äldre läkare i vitt hår för att bistå barnmorskan och jag kunde under min hypnos iaktta skeendet från en position i taket, i hörnet till vänster bakom min mamma. Dock kan jag inte återkalla att jag upplevde situationen med känslor snarare var det en helt rationell och logisk observation av vad som pågick där nere. Det var nästan som att jag tyckte det var onödigt att de kämpade så och jag hade kanske inte något emot att återvända dit jag hade kommit ifrån.

Från denna position hade jag en knivskarp överblick och detta minne från en utsatt nyfödd kom långt senare att tillsammans med en olycka som också var som en pånyttfödelse, att driva mig till forskning på transpersonella upplevelser. När jag i vuxen ålder vid en hypnos för att få fram minnesbilder från olyckan också plötsligt återupplevde födelsen blev det så överväldigande att det berättigade mig till att ta omedelbar kontakt med min mor för att höra mig för om fakta kring detta. Hon bekräftade detaljerna och lade till förklaringar till det jag observerat som att det var chefsöverläkaren som kallats in. Denna upplevelse kom sedan att ingå i den forskning jag inledde 1988 för att utifrån vetenskapsbaserad metod finna andras mångfald av upplevelser. Mängden rapporter om NDU gav mig trygghet i att jag inte var ensam. Även om jag då inte fann någon rapport som handlade specifikt om ett nyfött barns upplevelse. Det jag varit med om tycktes motsäga vetenskapens dåvarande åsikt om minnen. Men det fanns rapporter som visade hur mödrar och barn utvecklats under hungeråren i Holland och slutsatser från mödrars och barns mentala och fysiska utveckling visar att både traumatiska och vackra upplevelser påverkar såväl foster som föderska. Insamling av material ledde till en evidensbaserad framställning som lika gärna kunde ha räckt med min egen ”one case validation”. Med det menar jag att det kan räcka med en enda händelse för att säkerställa ett fenomen.

Utan internet tog det mig nästan 10 år att finna begreppet NDU och att andra människor hade haft liknande transpersonella upplevelser som jag. Efter bildandet av föreningen Humanism & Kunskap anslöt sig först läkaren Jan Pilotti och sedan psykologen Kersti Wistrand och det visade sig att de var pionjärer när det gäller NDU forskning. Kersti hade fullföljt sin forskning på barnaföderskor i Ryssland och sammanställt dem i olika studier. Vad jag vet så återstår det att ge en slutgiltig sammanställning av det materialet och de slutsatser hon dragit.

Jag har sammanställt just denna del av egna och andras upplevelser av NDU i boken 12 Sinnen (2012). Andra upplagan (2015) omfattar ett tillägg där jag försöker teoretiskt förklara hur detta slags medvetande är möjligt.

Idag är det lättare att hitta studier och folk som forskar.

En slutkommentar om ord som befriar. Det kanske är bra när det kommer människor som Trump för då vet vi vad vi inte vill ha. Polariseringen med människor som accepterar denna despot tydliggör också att det finns människor som tycks helt förblindade och påverkbara och som följer råttfångaren ned i kanalen. Vi vet ännu inte hur detta slutar men i min optimism kommer en uppgörelse och hur den formas återstår att se. Det måste finnas en gräns för lögn och förvillelse även i USA.

Börje Peratt

Några källor om transpersonella upplevelser

Stanislav Grof (1992) Theoretical and Empirical Foundations of Transpersonal Psychology*. PDF
GreggLahood (2007) Women and Birth ”Rumour of angels and heavenly midwives: anthropology of transpersonal events and childbirth”. Science Direct, Volume 20, Issue 1, March 2007, Pages 3-10 Länk

Annonser

Tolv Sinnen 2:a utökade upplagan

12 Sinnen Omslag framsida 2-upplagan 2015

Tolv Sinnen, 2:a utökade upplagan, kom nytryckt för bara någon månad sedan. Jag har inte haft en chans att releasa den då arbetet med dokumentären ”Läkaren som vägrade ge upp”, om Erik och Gunnel Enby, tagit all tid.

Nu är denna film tillräckligt klar och satt i rörelse så jag hinner ägna mig åt mitt. Jovisst var filmen om Enby ett viktigt projekt och helt nödvändigt att genomföra men det ändrade också helt mina planer. Så nu åter till forskning och författarskapet. Jag läser inledningen i Tolv Sinnen för att återföra mig själv till hur den kom till.

En natt diskuterade jag i drömmen sju nya sinnen med mig själv. ”Skriv bara ned förslaget så kommer allt att klarna!” Jag svarade i drömmen: ”Ja, ja, så lätt är det inte. Folk har svårt att acceptera ett sjätte sinne och här blir det nu ännu fler!” Jag vaknade, gick upp och skrev hastigt ned dessa sju sinnen. Med de etablerade fem, blev det nu totalt 12 sinnen.
Även om det var provokativt så anade jag intuitivt att detta skulle kunna besvara ett antal omöjliga frågor som jag burit på länge. Nu var jag något på spåren.

Så inleds första upplagan. Frågeställningen utgick från märkliga upplevelser som omgärdade en svår bilolycka 1987 vilken fick mig att börja forska på ”Medvetandets uppkomst”. I första upplagan kom jag egentligen aldrig in på att förklara möjligheten av mina extraordinära upplevelser (transpersonella, paranormala, översinnliga etc) utom att jag hade insett att det måste finnas oberoende sinnen och ett oberoende medvetande. Dessa oberoende sinnen kunde uppfatta omgivningen även om kroppen och hjärnan var helt utslagen. Men hur kunde detta tillstånd av ett oberoende medvetande förklaras?

I andra delen ger jag mig in på förklaringsmodeller som utmynnar i en ”egen” teori om sju (7) dimensioner, där den första är ”Nolldimensionen”. Man kan ju tycka att Nolldimensionen beskriver ingenting. I själva verket så ger den ett oändligt antal möjligheter åt alla håll. Vill man ägna sig åt matematik så är det oändligt antal plus-tal och oändligt antal minus-tal.

Tolv Sinnen 2:a upplagan har också genomgått en rejäl utveckling av det gamla innehållet dock har jag upptäckt ett gammalt korrfel som hänger kvar vilket är riktigt pinsamt. Då jag samtidigt skrev om Robert Cloninger råkade en felstavning av Roger Sperry, ”Rober”, bli Robert. Jag märkte inte detta och den felstavningen har gått alla korrläsare spårlöst förbi. Jag ber tusen gånger om ursäkt för det. Naturligtvis korrigerat inför nästa upplaga. Han heter Roger Sperry och inget annat.

Tolv Sinnen med den utökade delen ”En idé om medvetandets dimensioner” tar itu med frågeställningen ”om medvetandets uppkomst” på ett sätt som kan förklara just transpersonella upplevelser och det oberoende medvetandet.

Ur Tolv Sinnen läser jag:

Teorin om oberoende sinnen och ett oberoende medvetande förutsätter en upplösning av tidsfaktorns betydelse. Det innebär en anomali eftersom teorin strider mot en annan teori i detta fall Einsteins. Teorin om ett oberoende medvetande lämnar fysikalisk teoribildning om rumtiden.
”Det är inte bara tillåtet att tvivla på den absoluta giltigheten av uppfattningen om rumtiden. Det är med tanke på tillgängliga fakta, inte ens nödvändigt att göra det.” (CG Jung)

Men vi ska se att Einstein senare kommer att få mothugg även av fysiker

Einstein diskuterade en gång med Bohr om hur universum skapats och svårigheten att förklara dess upphov: ”Gud spelar inte tärning med universum” var Einsteins frustrerade slutsats varpå Bohr replikerade ”Det är inte din sak att säga åt Gud vad han ska göra”. (Tolv Sinnen)

Så här utvecklas teorin om ett Oberoende medvetande:

En nära döden-upplevelse NDU klargjorde för mig att det finns ett tillstånd där tidsbegreppet upphör, således inget då – nu eller framtid. Allt är åtkomligt nu. Med denna insikt trodde jag i 30 år att jag frångick allt som vetenskapen påstod som sant och kände mig utelämnad. Så helt nyligen förstod jag att Einstein beskrev tiden på motsvarande sätt.
Överraskande för de flesta både icke-forskare och även vetenskapsmän, konstaterade Albert Einstein att det förflutna, nuet och framtiden allt existerar samtidigt. – I den fyrdimensionella strukturen [rumtiden] finns inte längre några sektorer [tidsuppdelningar] som objektivt representerar ”nu”. Begreppen ”har hänt” och ”kommer att hända” kan inte helt överges, men är ändå komplicerade. Det verkar därför mer naturligt att tänka på den fysiska verkligheten som en fyrdimensionell tillvaro, i stället för, som hittills, utvecklingen av en tredimensionell existens. (Einstein 1952)

Einsteins tro på en odelad hel verklighet var så uppenbar för honom att han förkastade tidsseparationen i det vi upplever som ögonblicket ”nu”. Han ansåg att det inte finns någon verklig uppdelning mellan det förflutna och framtiden, det är snarare en enda tillvaro. En vittnesbörd om denna uppfattning kom när hans vän Besso dog. Einstein skrev ett brev till Bessos familj och uttryckte att även om Besso hade föregått honom i döden saknade det betydelse. ”För vi fysiker tror att separationen mellan dåtid, nutid och framtid bara är en illusion, men en övertygande sådan.”

Hjärtläkare och forskare Larry Dossey har kommit fram till motsvarande slutsats vilket han beskrivit i sin bok ”One Mind”.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala sida

På jakt efter det existentiella navet

Tre grader av medvetande (Peratt teori presenterat i Tolv Sinnen 2012)

Tre grader av medvetande (Peratt teori presenterat i Tolv Sinnen 2012)

I boken Tolv Sinnen presenterar jag tre olika medvetanden som alla inom sig kan ha olika dimensioner.

Det första är ett kroppsmedvetandet som har sitt ursprung i kroppen. Med evolutionen fick vi en hjärna och därmed ett hjärnmedvetande.

Dessa två medvetanden torde inte vara särskilt kontroversiella. Vi kan alla uppleva att kroppen ”talar om” hur den mår, vad den saknar och när det blir för mycket. Magen kurrar då vi är hungriga och vi får träningsvärk när nya muskler aktiveras. Kroppen reagerar på rädsla genom att vitna och nackhåren ställer sig upp.

Hjärnmedvetandet är beroende av hjärnans kondition och vid demens eller hjärnskakning kan vi förlora minnet och förmågan att klara av enkla uppgifter i vardagen.

Vi kan också se en samverkan mellan hjärnans och kroppens medvetanden. Mental tilltro och emotionellt självförtroende kan få kroppen att öka sin prestationsförmåga emedan berusning kan slå ut både hjärna och kropp.

Hur ska vi då definiera medvetande? Ja vetenskapen har här hamnat i mer eller mindre animerade diskussioner och man brottas med både hårda och mjuka problem. Jag finner ingen mening i att beblanda mig med denna problematik som inte tycks leda till någon egentlig förklaring.

Vi har sinnen som varseblir tillstånd och som förmedlar intryck. Dessa kan vi uppleva i kroppen som emotioner och balanser och vi kan tolka intryck med hjälp av hjärnans tankar.

Nervsystemet som kopplar hjärnan med kroppen går via ryggmärgen och den så kallade reptilhjärnan upp i det kognitiva systemet där vi kan benämna och förstå intrycken.

Så länge intryck är kvar i kroppen upplevs de känslomässigt och får beroende på hur de upplevs fysiska uttryck och reaktioner.

Är hjärtat både sinne och hjärna för kroppens medvetande?

Kan det vara så att det existentiella navet har sin fysiska kärna av kroppsmedvetandet i hjärtat? Kroppsmedvetandet transporterar upplevelsen via ryggmärgen upp till hjärnan och förmedlar då olika behov som hjärnmedvetandet beslutar om.
Till stöd för en hypotes om hjärtats betydelse finns studier från ett stort antal hjärttransplantationer som vittnar om att personer kan genomgå fundamental personlighetsförändring och plötsligt få helt nya intressen och förändra tycke och smak. Sådana intressen och smaker som man sedan kan relatera tillbaka till donatorn. (Tolv Sinnen 2012 sid 100, Tolv Sinnen 2015 sid 97-98).

Men detta existentiella nav tar inte slut där. Jag har konstaterat att medvetandet har ytterligare en helt egen nivå och det är utanför kroppen och utanför hjärnan. Jag kallar det ”oberoende medvetande”. Medicine Dr. och f.d. forskningschef Larry Dossey kallar det ”Non-local”.

article_473_1_fa92aa6133

Detta oberoende medvetande blir uppenbart vid utanför-kroppen-upplevelser (UKU) och vid Nära döden-upplevelser, särskilt då hjärnan förklarats klinisk död eller i koma. Från sådana tillstånd kan människor som återkommit till livet berätta de mest enastående intryck, även hur omgivningen har agerat under personens ”medvetslöshet” eller ”död”. Ja personen har ju inte varit helt ”död” (även om den förklarats kliniskt död) , hjärnan har varit avstängd så hjärnmedvetandet har inte fungerat däremot ett annat mycket skarpare ”oberoende medvetande”.

What-Happens-When-You-Die-Out-Of-Body-And-Near-Death-Experiences-Are-Real-Claims-Heart-Attack-Study-665x385

Frågan är hur interagerar ett oberoende medvetande med kroppen och hjärnan? Finns det ett existentiellt nav?

Det oberoende medvetandet kan även uppfånga information och bilder av en annan persons kropp och dessutom tankar och känslor hos denna person även om den befinner sig på andra sidan jorden eller i andevärlden. Det innebär ett medvetande som vi ännu inte kan vare sig förklara eller förstå med de naturlagar vi idag låter beskriva och dra gränser för verkligheten.

Min enda förklaring till ett oberoende medvetande är själen. Och då är den sannolikt alltid närvarande. En själ skulle även kunna förklara förmåga till moral och till kärlek. Dessa egenskaper hos själen kan vara villkorslösa och ickedömande. Emedan kroppen och hjärnan villkorar dem för sin överlevnad och då lätt hamnar i Egots självförsvar.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala värld

Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

”Recovering the Soul”, [1] en intervju med Dr Larry Dossey av Betsy Whitfill. Frågan som tas upp i det aktuell utdraget handlar om ickelokalt medvetande.

Larry_Dossey
Dr Larry Dossey är en pensionerad läkare i internmedicin (invärtes medicin), tidigare stabschef för Medical City Dallas sjukhus. Han har skrivit ”Space, Time and medicin”, ”Beyond Illness” (Bortom sjukdom), och nu senast ”Recovering the Soul” (Återställ själen).

Han presenterar belägg för att en del av sinnet trotsar rymdens begränsningar och är i grunden skapare av verkligheten. Han har lånat termen ”icke-lokal” från fysiken, och postulerar det ”icke-lokala” sinnet som till stor del kasseras av traditionella forskare som hävdar att medvetandet bara är en produkt av hjärnans fysiologi.

”icke – lokalt” sinne

SI: Det centrala begreppet här är ”icke – lokalt” sinne/medvetande. Vad är det?

LD: – Sinnet som det definieras i den ”lokala medvetandet” -modellen som används av vetenskapen anses enkom vara resultatet av hjärnans anatomi och fysiologi. Det [medvetandet] är fast i rymd och lokaliserad i tid. Enligt denna modell, förutsätts det att lokala sinnen inte vandrar omkring; de stannar fast och hemma i nuet. Det är ett individuellt och isolerat ”mig”. Jag och ingen annan.

Den icke – lokala modellen är inget av detta. Den är inte begränsad i tid eller till hjärnan och kroppen, även om den kan fungera genom hjärnan och kroppen. Och den är inte begränsad till nuet.

Den är oändlig, och genom [logisk] slutledning odödlig, evig, allestädes närvarande – alla dessa [slutsatser] är konsekvenserna av allt det som är icke – lokalt, inte bara tänkandet.

Som ett resultat av att medvetandet är icke – lokalt, finns det en tanke om ett universellt medvetande, som är identiskt med det som väst har betraktat som själen.

Detta är andliga idéer.
Jag har försökt att befästa och motivera den icke – lokala modellen. Bevisen är överväldigande när det gäller [förutsättningarna för] att [kunna] tänka sig att bete sig på ett icke – lokalt sätt.

Om man respekterar data då måste man dra slutsatsen att den lokala modellen är ofullständig. Det är en fråga om att vara en duglig forskare. Om du respekterar alla dessa data, vilken typ av modell måste du göra av medvetandet för att redogöra för vad som händer? Den icke – lokala modellen är bra. Konceptet används i modern fysik. Fysiker har redan fått sluta fred med icke – lokalitet.

Nick Herbert skrev en bok, Quantum Reality för lekmän i icke [lokala]- matematiska termer, Dr Herbert beskriver världen som i huvudsak icke – lokal.

Det kan vara svårt att föreställa sig, men fysikaliska experiment har tydligt visat att icke-lokalt är det som kännetecknar världen på subatomär nivå.

Bells teorem * har bevisat det.

Icke – lokalitet hör hemma i fysik och eftersom fysiken är den mest exakta vetenskap som vi någonsin har haft, är vi berättigade att använda termen för att beskriva ett liknande tillstånd för motsvarande nivå hos medvetandet.**

Översättning
Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

* Bells Teorem, uppkallad efter sin upphovsman, den irländske fysikern John Stewart Bell, visade matematiskt att den hastighet med vilken information kan resa från punkt A till punkt B är inte, som Albert Einsteins speciella relativitetsteorin förklarade, begränsad till ljusets hastighet eller mindre. Dr Nick Herbert hävdar att när A ansluter till B, icke-lokalt,är det ingenting som korsar det mellanliggande utrymmet, och att oavsett hur långt A är från B, är kopplingen ögonblicklig.

** Kommentar: Beskrivningen av Ickelokalt medvetande liknar ”Oberoende medvetande” ett begrepp som jag namngav mitt forskningsprojekt 1989 innan jag kände till Larry Dossey. Jag har regelbundet sedan internet kom igång sökt på Yahoo och sedan googlat på begreppet Oberoende medvetande och Independent Mind. Under 15 år fanns det bara i mina texter. Nu 2014 finns det som en passus på svenska wikipedia: ”ontologiskt*** oberoende medvetande” [2]. ”Independent Consciousness” levererade endast mitt forskningsprojekt på Yahoo och sedan Google. Från 2012/13 har det exploderat.

***ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.

Referens

1) Betsy Whitfill (1991) Recovering the soul. Interview with Dr Larry Dossey: issue of Share International (Länk)
2) http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandefilosofi

Toward a Science of Consciousness närmar sig

Börje Peratt kommer att delta i Toward a Science of Consciousness 20-årsjubileum i Tucson Conference April 21-26, 2014, Arizona USA. Med stöd av John Björkhems Minnesfond.

Jag riktar ett stort tack till SPF (Sveriges Paranormala Forskningssällskap). Förhoppningsvis ger TSC nya kontakter. Som det ofta blir under sådana resor. Jag letar också efter kontakter för att översätta mina böcker och om möjligt sprida dem via seminarier i USA. På detta sätt önskar jag finna möjliga samarbetspartners i ett tvärvetenskapligt projekt.

Att presentera drygt 20 års forskning i en liten broschyr och på en poster, låt vara 1 x 2 meter, är en grannlaga uppgift.

Så här presentera TSC sig:

”Studiet av det mänskliga medvetandet är en av vetenskapens sista stora utposter (gränser). Efter att ha varit eftersatt under många år (det vill säga under en period av dominans av behaviorism i psykologi), har intresset för vetenskapen om medvetandet exploderat under de senaste decennierna, med stora framsteg inom neurovetenskap, psykologi, filosofi, och andra områden. University of Arizona har varit i centrum för denna utveckling. Tucson konferensen 1994 ”Toward a Science of Consciousness” betraktas allmänt som en milstolpe, och den efterföljande serien av konferenser i Tucson har lockat stort intresse.”

Det låter förhoppningsingivande.

Börje Peratt
officiell hemsida
LinkedIn