”Återställ själen” en intervju med Dr Larry Dossey

”Återställ själen” en intervju med Dr Larry Dossey av Betsy Whitfill. Frågan som tas upp i den nuvarande artikeln handlar om icke-lokal medvetenhet. [1]

Dr Larry Dossey är läkare i internmedicin, tidigare chef vid Medical City Dallas Hospital. Pensionerad från att praktisera medicin, föreläsar han allmänt om ämnet vetenskap och andlighet. Han har författat Space, Time and Medicine, Beyond Illness, och senast Återställ Själen. I sin senaste bok föreslår Dossey en omvärdering av den långvariga ”världen-som-maskin” -modellen av verklighet som han säger har fört mänskligheten inom räckhåll för materialistisk självförstörelse. Han presenterar bevis som tyder på en aspekt av sinnet som trotsar rummets och tidens begränsningar och är en grundläggande förutsättning för skapande av verkligheten. Använder en term från fysiken som postulerar han ”icke-lokalt” sinne för att redogöra för forskning och erfarenhetsdata som i stor utsträckning kasseras av traditionella vetenskapsmän som håller fast att det är bara en produkt av hjärnfysiologi. Dossey säger att modellen ett ”icke-lokalt” sinne som understryker det ömsesidiga beroendet av allt liv, vilket innebär att människan behöver omvandla sättet att interagera varandra, med miljön och med Gud. Betsy Whitfill intervjuade Dr Dossey för Share International.

BW. Det centrala begreppet här är ”icke-lokalt” sinne. Vad är det?

LD. – ”Sinnet som definierat i den” lokala sinnen ”-modellen som används av vetenskap anses vara bara resultatet av hjärnans anatomi och fysiologi. Det är fixerat i rymden och lokaliserad i tid. Enligt denna modell gör lokala sinnen inte vandra omkring, de är fasta och hemma i nuet. Det är en individ och isolerad ”mig”. Jag och ingen annan.

Den icke-lokala modellen är inget av det. Det är inte begränsat i utrymme och tid eller till hjärnan och kroppen, även om det kan fungera genom hjärnan och kroppen. Och det är inte begränsat till nuvarande ögonblick. Det är oändligt, och genom odödlighet, evigt, allestädes närvarande – allt detta är konsekvenser av allt som inte är lokalt, inte bara sinne. Som ett resultat, om sinnet är icke-lokalt, finns det ett universellt sinne, vilket är identiskt med vad väst har uppfattat vara själen.

Detta är andliga idéer. Jag har försökt att befästa eller motivera den icke-lokala modellen. Bevisen är överväldigande att sinnet beter sig på ett icke-lokalt sätt. Om vi respekterar bevisen måste vi dra slutsatsen att den lokala modellen är ofullständig. Det handlar om att vara en bra forskare. Om du respekterar bevisen, vilken typ av modell måste du göra av sinnet för att redogöra för vad som händer? Den icke-lokala modellen är tillräckligt bra. Konceptet används i modern fysik. Fysiker har redan kommit till klarhet över en icke-lokal modell. Nick Herbert skrev en bok, Quantum Reality, för lekmän. I icke-matematiska termer beskriver Dr Herbert världen som väsentligen icke-lokal. Det kan vara svårt att föreställa sig, men fysikförsök har tydligt visat att icke-lokalisering är världens karaktäristiska på sub-atomnivå. Bells teorem * har bevisat det. Icke-lokalisering hör hemma i fysik och eftersom fysik är den mest exakta vetenskapen vi någonsin har haft, är vi berättigade att använda termen för att beskriva ett liknande tillstånd att vara i medvetandet.”

Jag har diskuterat denna term ”non local” med Dr. Dossey och andra frågor sedan september 2013. Jag tror att vi är överens om icke-lokalt och det jag kallar ”oberoende sinnen”. Det finns också en liknande förklaring från Dr Peter Fenwick i en intervju från 2013. [2]

Fråga: ”Vad är det mest spännande med hjärnan för dig?”

Peter:

”Det är inte själva hjärnan som är spännande, även om den underbara komplexiteten i hjärnans mekanism och arkitektur är helt fascinerande. Men för mig är det verkligen spännande faktum att det verkar vara ingången till medvetandet.”

Börje Peratt
LinkedIn

* Bells teorem, uppkallad efter sin författare, den irländske fysikern John Stewart Bell, visade matematiskt att hastigheten med vilken information som kan transporteras från punkt A till punkt B inte gäller enligt Albert Einsteins speciella relativitetsteori som är begränsat till ljusets hastighet eller mindre. Dr Nick Herbert hävdar att när A ansluter sig till B, sker det icke lokalt, ingenting händer i det mellanliggande utrymmet. Oavsett hur långt A är från B, är anslutningen ögonblicklig (momentan).

Referens

1) Betsy Whitfill (1991) ”Recovering the soul”. Interview with Dr Larry Dossey: issue of Share International (Link)
2) Grahame Mackenzie (October 20, 2013) Dr Peter Fenwick Interview: ”Can End of Life Experiences Teach us More About Consciousness?” Link

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s