Föredrag 31 okt

Föredrag ”Tolv Sinnen”  äger rum 31 okt. 2012, Kl. 19.00. På Fältöversten Ö-malm, Stockholm.
Valhallavägen 148, 1 tr ner Lokal: Sal 6 (Östermalmsföreningsråd).

Medvetandets Uppkomst är ett forskningsprojekt som undersöker mental, emotionell och andlig utveckling och gör upp med föråldrade myter och antika begränsningar av sinnen.

Arrangör är SPF.
Sällskapet för Parapsykologisk Forskning.

Inträde 100 kr för ickemedlemmar och 50 kr för medlemmar

————————————————————————————————–

“Börje gör för det andliga området vad Lars-Erik Uneståhl har gjort för det mentala.”

(Adrian Parker professor i psykologi vid Göteborgs Universitet)

————————————————————————————————

Introduktion föredrag – Tolv Sinnen

Föreläsning om andra boken i trilogin Om medvetandets Uppkomst

–       Trilogin behandlar tre olika fält och de ifrågasätter tre basala naturvetenskapliga föreställningar som att 1) evolutionen är en effekt av slumpen, 2) varseblivningens begränsas i antikens fem sinnen och 3) att trial and error utvecklar kunskap. Alla dessa tre är exempel på en begränsande och möjligen felaktig uppfattning om livet, dess skapande, samspel och utveckling.

–       Första boken Succébo handlar om skapande och evolution. Naturvetenskapliga studier som av uppsalaprofessorn Larhammar på små mikroorganismer, ger evidens för den kreativa skaparkraften hos minsta organism. Att man inte alltid förstår vilka fynd man gör är inte ovanligt men jag uppskattar de data som han presenterat för mig det kan liknas vid att hitta guldklimpar som andra frilagt men inte ser.

–       Konceptet fem fysiska sinnen är otillräckligt och antikt. Om man studerar vissa fenomen begränsar denna tro på perceptionens förutsättningar förståelsen av de fynd man gör.

–       Jag kommer också att redogöra för en terminologi och definiera några centrala begrepp. Till dessa hör intuition. En kognitiv nödvändighet för vår funktion som ibland beskrivs som magkänsla. Enligt mitt och andras förmenande är detta ett missförstånd av intuition.

–       Med mig själv som forskningsobjekt har jag sökt vetenskapliga studier som på något sätt kan hjälpa mig att förstå olika svårförklarade kognitiva mentala processer såsom paranormal eller ”översinnliga” information.

–       Som alla vet är detta oerhört kontroversiellt och jag har valt att i 20 år sköta detta diskret och så privat som möjligt. När jag nu kliver ur denna andliga garderob redogör jag också för egna verifierbara erfarenheter.

–       Min forskning i Grounded Theory anda har lett fram till en teoribildning om tre olika slags sinnen. Jag beskriver fysiska sinnen som elementära. Dessutom menar jag att det måste ha funnits sinnen innan dessa elementära utvecklades. Dessa kallar jag centrala. Mitt eget sätt att komma ihåg dem är genom att benämna gruppen EKO sinnen. Emotion, Kommunikation, Orientering. Jag menar således att dessa sinnen finns och fanns hos de organismer som ännu inte utvecklat elementära sinnen mer än möjligen känselsinnet. Dock redan här stöter vi på ett problem som naturvetenskapen inte har förklarat på ett tillfredsställande sätt. Vi pratar om känselsinnet som rör beröring, kroppens upplevelse av fysisk kontakt, värme, kyla osv. Jovisst du kan frysa av köld men du kan också rysa av skräck eller en skön musik. Känselsinnet inrymmer inte dessa emotionella varseblivningar. Då förklarar man dem istället som affektreaktioner eller konstruktioner när de i själva verket föregår affekten och konstruktionerna och har central betydelse för den direkta varseblivningen av omvärlden.

–       Slutligen de sinnen som jag tror att de flesta här är intresserade av, de jag kallar oberoende sinnen. Med oberoende sinnen menas sådana sinnen som rådande naturvetenskapliga paradigm omöjligt kan förklara. Trots en omfattande forskning kan man bara konstatera fenomenens existens. Dessa sinnen är aktiva även om hjärnan är utslagen och personen befinner sig i koma, är nedsövd eller nära döden, till och med dödförklarad.
Dokumentationen kring detta är så överväldigad att hade det varit vilket annat område som helst hade oberoende sinnen för länge sedan varit vetenskapligt brett accepterat.

Sammanfattning av oberoende sinnen

–       Nionde sinnet medverkar till att förmedla fenomen som ofta förklaras i termer av Klarsinnet (Clair senses). Det omfattar på en medial nivå klarsyn, fjärrsyn (Remote Viewing), klarhörande, klarlukt, klarsmak och klarkänsla, vilka samtliga innebär att man varseblir intryck som ligger bortom gränserna för normala fysiska sinnens lagar.

–       Det tionde, ”helande sinnet” manifesterar sig varje gång ett sår läker, men också då en människa förlåter eller visar empati. Förmåga till avslappning och stressreducering är helande, men vad är det som händer? Genom suggestion kan man förmå både hjärnaktivitet och hjärtfrekvens att sjunka och det i sin tur tycks sätta igång en läkningsprocess. Dock finns här andra, kontroversiella och spektakulära fenomen oberoende av avstånd och rumsliga begränsningar.

–       Elfte sinnet är det mediala sinnet som rör varseblivning, kontakt med och möjlighet att se och kommunicera telepatiskt både med levande och med den andra sidan såsom själar till avlidna.

–       Det tolfte sinnet, det sakrala, är ”salighetens och den villkorslösa kärlekens andliga sinne”. Det öppnar för en kontakt med allt och kan ge en total närvaroupplevelse: den eftertraktade frälsningens ögonblick. Icke-religiösa har beskrivit det som en totalupplevelse av hela universum: ”Taket lyfts av”. Inom idrott och extrema sporter som klättring kan det medföra något som kallas höjdpunktsupplevelser, efter Maslows begrepp Peak experience. Zenmeditation kan gå ut på att söka denna upplevelse. Men man kan också få höjdpunktsupplevelse av att meditera på vanligt sätt, ligga i ett bad eller vara ute i naturen. Man kan uppleva den medan man kör bil eller sitter i en båt. Det är ett ögonblick av berusande lycka, närvaro i nuet, innerlig meningsfullhet och gränslös kärlek. Att uppleva detta tillstånd är som ett slags själens pånyttfödelse.

Välkommen till föredraget

Börje Peratt

Annonser

2 kommentarer på “Föredrag 31 okt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s