Tolv Sinnen

Borje Peratt_Tolv Sinnen fram webb
Tolv Sinnen är andra boken i trilogin om Medvetandets Uppkomst.

”Jag har aldrig läst någon bok som givit mig en så stor förståelse för mina upplevelser och som varit till hjälp även för min känsla av utanförskap som jag levt med i hela mitt liv.”

Tolv Sinnen förklarar det som antikens 5 sinnen missar, nämligen dels kroppsmedvetandet och hur fysiska sinnen kom till dels oberoende medvetande som förmedlar transpersonella fenomen. Det som också kallas paranormalt men som för forskare med djup kunskap kan betraktas som ett fullständigt normalt om än exceptionellt medvetande. Föregångare på detta område såsom Larry Dossey och Deepak Chopra stöder teorin Tolv Sinnen såsom den presenterades vid TSC 2014. Se gärna poster. Boken innehåller många exempel på hur oberoende medvetande fungerar vilket förklarar det som kan verka så svårt när man upplever utan att ha kunskap om vad som händer. Boken visar också på hur NDU (nära döden upplevelser) bevisar existensen av en själ. Oberoende medvetande är således aktivt på många sätt också i samverkan med hjärna och kroppsmedvetande såsom vid healing.

Här prövas om andra sinnen än de kända fysiska kan förklara kroppens inre varseblivning och kommunikation med olika aspekter av den omgivande miljön och om det finns en andlig dimension.
Förutom fem elementära fysiska sinnen består de tolv sinnen som presenteras här av tre centrala (kroppsmedvetande) och fyra oberoende sinnen vanligen klassificerade som ESP, extrasensorisk perception (varseblivning).

Forskning om Nära döden-upplevelser (NDU) ger indicier för det vi kallar ande, själ, astralkropp eller mindbody i den betydelse att den är en entitet som existerar och kommunicerar oavsett ett medvetet fysiskt liv. Man tycks se, höra och uppfatta omgivningen även fast hjärnan diagnostiserats som kliniskt död. Utifrån denna bakgrund görs följande antaganden om ett oberoende medvetande:

– NDU utgör belägg för ett ”oberoende medvetande”.
– Ett oberoende medvetande har olika hierarkiskt ordnade sinnen.
– Oberoende sinnen ingår i en entitet som kan varsebli oavsett fysiska sinnen.
– Ett oberoende medvetande dikteras inte av kända naturlagar, tid eller rum.
– Ett oberoende medvetande kan kommunicera med andra oberoende medvetanden.

Trovärdighetsproblem
Det kan finnas anledning att vara skeptisk till märkliga upplevelser som kan vara hallucinationer och inte genom oberoende sinnen. Den som ”klarser” för första gången kan göra allt för att tränga bort ”fantasierna” för att inte bli betraktad som tokig. Det finns också anledning att vara skeptisk till dem som säger sig göra bruk av mediala sinnen.
Somliga ”medier” är charlataner. De kan ha en ”gåva” men saknar den stränga moral som krävs och en del bluffar rentav för att prestera och imponera. Det råder därför en kritisk och utbredd misstro till fenomenen och medialitet. Av dessa skäl bygger jag den vetenskapliga metoden på Grundad teori (Grounded Theory) där utgångspunkten är mig själv och mina upplevelser kombinerad med hermeneutisk metod för att klargör begrepp.

Ett område är healing, dvs helande genom en slags energi, som enligt min mening är en annan slags energi än den vi vanligen talar om. Denna kraft är ostoppbar och påverkas inte vare sig av rum, tid eller fysiska hinder.

Börje Peratt

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s