Materialismens krig mot medmänsklighet och andlighet?

För hundra år sedan skrev antroposofins grundare Rudolf Steiner [1] att en materialistisk makt skulle komma att ta fram ett ”Impstof” [=vaccin] som skulle driva bort all benägenhet till andlighet från människors själar.

TEXT: Sammanställning och översättning BÖRJE PERATT

Denna artikel påbörjades januari 2021 och pausades då det verkade som testläsare inte förstod eller fann innehållet för svårt att ta till sig. Så för att få någon slags ny återkoppling fick den ligga på vänt. Det kom ett meddelande den 27 mars om en kvinna som skrev om makens personlighetsförändring efter vax. Ytterligare ett vittnesmål från en fransk  terapeut gav motsvarande intryck. Steiners budskap fick nutida bekräftelse så jag publicerar innehållet och inväntar mer.

Under Svininfluensan var många upprörda över skador som drabbade vaccinerade då. Neurologiska obotliga skador som narkolepsi och andra biverkningar som död. Jo Läkemedelsverket regsitrerade dödsfall efter vaccinering som biverkan.

Under Coronakampanjens mRNAvax tycks reaktionerna på svåra biverkningar och dödsfall av vaxet bli väl lama. Det finns en trötthet på alla siffror. ”Med så många vaccinerade får man räkna med lite spill!!” Det vittnar ändå om en skrämmande avtrubbning. Särskilt som man i nästa andetag berättar om att en släktings mamma dog tre dagar efter vaccinering. Personen menade sedan att man får räkna med dödsfall då det är ett försöksvax. Men man kan ju inte säkerställa samband”. Och så nämndes att människor dött av blodpropp som om de skulle ha gjort det av Covidsjukan. Jag korrigerade med att: nej inte från viruset, dessa rapporter gäller vaxad sjukvårdspersonal som dött av blodpropp strax efter vaccinering. Trots hög utbildning så blandas korten ihop. Förnekelsen av allvaret kanske utgår från en önskan om att hitta alternativa fakta som stöder ens tro och hopp till detta experiment med oprövad ”medicin”. Tillvägagångssättet strider mot etik, lagar och principer som gjordes upp efter andra världskriget. Ur nazismens grymheter föddes forskningsetiken

I samband med rättegångarna i Nürnberg efter andra världskrigets slut formulerades för första gången en offentlig kod för medicinsk forskning, Nürnbergkodexen år 1947. Här slogs bl.a. fast att informerat samtycke krävs, att forskningen ska ha goda konsekvenser för samhället och att riskerna för försökspersoner ska minimeras.Länk

1964 kom Helsingforsdeklarationen till, den har fått stor betydelse för lagstiftningen.  Det vaxprogram som nu rullas utöver världen är ett experiment med försöks-”vaccin” som torde vara olaglig i de flesta länder. All tvångsvaccinering är straffbar ändå sker det dagligen bevisat i The Fraud. Liksom att leverantörer som Pfizer är så svårt kriminellt belastade att åtminstone Sverige begår lagbrott som inhandlar deras produkter.

Ett vaccin som lösgör själen från kroppen och tar död på anden!

Så här skriver Rudolf Steiner: (Citat från  Rudolf Steiners text Volume 177 Complete Works  Vorträgen in Dornach Oktober 1917)

Själen kommer att avskaffas genom en medicin. Ur en ”hälsosam synvinkel” kommer man att ta fram ett vaccin genom vilket organismen bearbetas i så tidig ungdom som möjligt, så snart som möjligt vid födseln, så att denna mänskliga kropp inte kommer på tanken att: ”Det finns en själ och en ande”. – De två världsbildsuppfattningarna kommer att konfrontera varandra så skarpt.

Man måste betänka hur begrepp och idéer kommer att utvecklas så att de klarar den verkliga verkligheten, andens och själens verklighet. De motsatta uppfattningen, från efterföljarna för dagens materialister [1917], kommer att leta efter vaccinet som gör kroppen ”frisk”, det vill säga gör den så att den här kroppen inte längre talar om sådana fåniga saker som själ och ande, utan ”friskt”, talar om de krafter som driver maskiner och kemi som utgör planeter och solar i världens nebulosa. Detta kommer att göras genom fysiska procedurer. Det kommer att anförtros de materialistiska läkarna att driva själar ur mänskligheten. [2] [3]

Ett annat citat från Steiner pekar på den framtida stridens motsatta sidor.
Andlighet kommer till människor eftersom Michael vann sin seger 1879 …
Å andra sidan är mörkrets andar redan här mitt bland oss. [4]

Den verklighet som Steiner kan ha förutsett tycks nu också ha inträffat med full kraft. De mörka andar som Steiner beskriver i sina böcker, ”materialister” som avfärdar andlighet och själ och förgår empatin för sin näste. Materialistiska läkare och myndighetspersoner påtvingar skadlig vaccin genom att orsaka fruktan och masspsykos. Det har blivit allt mer uppenbart att majoriteten förnekar den verkliga faran och istället tacksamt tar emot ”vaccin” samtidigt som befolkningen avfärdar alla varningsrop som konspirationsteorier.

Det är idag omöjligt att prata med människor som är övertygade om detta mRNIjox som frälsaren, trots alla rapporter om dödlighet och svåra biverkningar.

”Som vi vet hemsöks människor idag av en rädsla vi kan jämföra med den medeltida rädslan för spöken. Det är rädslan för bakterier. (Rudolf Steiners föreläsningar – som hölls i Basel för mer än ett sekel sedan, 1914.) [5]

Människans fantastiska förmåga att hantera ohälsa och återställa kroppen från sjukliga åkommor, parasiter, gifter, virus och skadliga bakterier är mirakulös. Och här kan människan ytterligare stärka sitt immunförsvar och sin motståndskraft på naturligt sätt med växter, vitaminer och mineraler mm. Sådana metoder och naturliga medel har i stort sett försvunnit industrimedicinens agenda och ersatts av vacciner som han ha obotliga, rent av dödliga biverkningar.

Virus och bakterier är således en naturlig del av livet och materialisternas sätt att tvinga på mänskligheten motmedel mot det vi också behöver för vårt immunförsvar är således inte av godo. Den ideologiska kraften bakom detta antar jag är antihumanismen som utgör en del av en Hydra. De mörkrets andar som Steiner nämner antas ha tagit gestalt i den konstellation som idag äger fulvaxet och som distribuerar och injicerar det.

Mayne Sundewall Hopkins påminde mig om Rudolf Steiner från ett samtal för ett antal år sedan. [6] Hon och hennes man David Hopkins har hjälpt mig med många översättningsarbeten och så även med boken Tolv Sinnen. När jag nu återvände till texter av Steiner finner jag hur han tycks ha förutspått det Covid19helvete som vi nu har hamnat i. Så avsnittet om Rudolf Steiner fick ett reviderat inlägg i min kommande bok Twelve Senses. [7]

Just denna artikel som väntat på publicering sedan februari var i behov av nutida exempel. Drygt en månad tog det tills Chris McAlister skickade mig nedanstående. Jag har bett om ytterligare fakta för autentisering. Samtidigt är det förståeligt om man vill vara anonym.

#Brev 1 England

.. Hej alla! David från England South East fick nedanstående vittnesmål från en medlem i hans region tidigare i kväll. Ta en stund att läsa den …

”i Måndags fick min man AstraZeneca-injektionen. Jag har inte tagit det och tänker  verkligen inte ta det nu! Rent fysiskt har han haft huvudvärk och fått blåmärken vid injektionsstället. Det är det icke-fysiska som jag märker.

Jag är en psykisk, intuitiv, empatisk, andlig helare som arbetar med energier. Igår eftermiddag pratade jag med honom i trädgården (jag har placerat honom i karantän!) Och något kändes tydligt. När jag pratar med människor sker ett energiutbyte. Nästan som ett ekolod som ”pingar tillbaka” som i en ubåt. Jag upptäckte att vår ”ping back” dämpats och minskat i styrka. Istället för att det skulle innebära ett automatiskt/instinktivt utbyte var jag tvungen att arbeta och koncentrera mig för att få en ”feedback”, ett energisvar. Mycket ovanligt men jag trodde att det kanske bara var en sådan ”avstängd” dag.

Att prata med honom idag är i nuläget inte möjligt, även om jag lägger energi på att få något ”energiekosvar” händer inget. Istället finns det bara vad jag kan beskriva som ett tomt hål. När han såg uttrycket i mitt ansikte ifrågasatte han mig så jag förklarade. Hans reaktion var att han kände sig ”som en robot”.

Jag frågade mina guider om vi kunde göra helande arbete. För första gången någonsin var svaret ”nej”! Jag frågade varför inte? Svaret var ”eftersom det inte finns något att hänga på det”. Vid ytterligare frågor förevisades mig en kontur av en mänsklig form med liknande fyrkantiga rutnät som en ”före” bild. Bilden ”nu” var bara en mänsklig profil utan rutnät ……….

Under dagen har jag pratat med andra som jag känner som arbetar på samma sätt som jag. De som har stött på de vaccinerade har sagt att de inte kan arbeta med någon som har fått injektionen och de beskriver sina upplevelser nästan identiska med mina. Jag har tittat på några länkar som vidarebefordrats till mig som verkar bekräfta samma resultat. Det är mycket bisarrt för att han är fysiskt där, men inte där ur en energi- / vibrationssynpunkt – han kan lika gärna vara en sten!

Från andra saker som jag har tittat på idag verkar det finnas en stärkande tankeskola att detta gift skiljer eller skär av det fysiska från det andliga / energiska. Det förklarar snarare mina resultat och understryker att detta också är ett andligt krig.

Jag skulle vara intresserad av att veta om du har hört något liknande.

Jag tänkte att det kanske borde föras vidare eftersom det sannolikt kommer att få konsekvenser i [vårt] framtida arbete? ”

#Brev 2 Frankrike

Ytterligare ett meddelande kom från en fransk terapaeut vars arbete ställer frågan: Vad händer i våra energikroppar och särskilt i vår själ efter [mRNI-]”vaxet”?

Hennes arbete beskrivs som: en terapeut som har arbetat i många år med energi och läkning via de subtila kropparna, men särskilt med strålningen av ljus och frekvensen hos hjärtats vibrationer, som hon anger som platsen för vår själ, för att nå kontakt med det högre jaget [medvetandet]. Denna beskrivning påminner mig om ett möte med en afrikansk läkare och forskare som sade något liknande: Amna Al Faki. [8]

”Jag gav en session till en person som fått både den första och andra dosen av vaxet. Jag har redan behandlat den här personens energier och jag var inte medveten om att hon hade tagit vaxet. När jag började behandlingen märkte jag omedelbart förändringen, mycket tung energi som härstammar från hennes subtila kroppar. Det läskigaste var när jag började arbeta på hjärtchakrat. Hennes själ var friställd från den fysiska kroppen, hon hade ingen kontakt och det var som om hon svävade i en tillstånd av total förvirring – hon hade inte heller kontakt med kroppen och personligheten var också avtrubbad. Det var en skada på medvetandet som tappat kontakten med den fysiska delen, med den biologiska ”maskinen”, så att det inte längre fanns någon kommunikation mellan dem.

Under behandlingen gav hennes själ [övermedvetna] en information som innebar att hon inte längre kände kroppen och hade intrycket av att flyta i ett tillstånd av djup sjukdom. Energin som jag arbetade med, energin i hennes energifält, var väldigt tung och man kunde notera ämnen som är mycket förorenande för de subtila kropparna.

Jag fortsatte behandlingen genom att skicka ljus till hjärtchakrat, därför till personens själ, men det verkade som om själen inte kunde ta emot något ljus, frekvens eller energi. Det var en mycket kraftig upplevelse för mig.

Då förstod jag att detta ämne verkligen används för att lösgöra medvetandet, så att detta medvetande inte längre kan interagera genom denna kropp som det har i livet, där det inte finns mer kontakt, inte mer frekvens, inget mer ljus, ingen mer energibalans eller anda. Sedan började jag gråta för den här själen eftersom det var något som rörde mig djupt, en mycket stark upplevelse. Jag sa ingenting till personen, för jag visste inte hur jag skulle säga det eller om hon skulle ha förstått det.

Jag insåg att det inte bara förorenade de subtila kropparna eller den fysiska kroppen, utan att det var något som hade med vår själ att göra. Syftet är att skada och försöka förstöra kontakten med medvetandet. Detta är precis vad Steiner sa. Det handlar inte bara om att äventyra immunförsvaret.

Uppdatering – Andra behandlingen av personen

Det har skett en ytterligare förändring och en försämring, både i tyngd och i energin som överför hennes energifält, men viktigast av allt har det skett en mycket signifikant minskning av frekvensen. För närvarande presenterar hon inga symtom på den fysiska kroppen. När det gäller situationen som manifesterar sig på energinivå och särskilt på självnivå har det bekräftats att själen har kastats ut från den fysiska kroppen – den är fortfarande bunden av den så kallade sladden, men den bekräftar fortfarande att den interagerar inte längre med de fysiska, emotionella och mentala kropparna. Det finns inte längre någon form av kommunikation. Själen kan inte längre hantera dessa tre kroppar [bundla till den levande kroppen], och kan inte fortsätta sin process av inkarnation och evolution, just för att denna kontakt har avbrutits.

För att förstå den franska terapeutens analys så måste man nog ha anammat en insikt om de olika kroppar hon nämner. För en materialistisk (antihumanistisk) hållning blir detta ogörligt. Jag har i mitt forskningsarbete identifierat och formulerat olika medvetandebegrepp och kallar terapeutens själsbegrepp för ett oberoende medvetande. [7] Huruvida detta mRNAvax verkligen kan separera själen (det oberoende medvetandet) på det omintetgörande sätt som hon beskriver skulle vara en katastrof för människan.

Börje Peratt

Källor

1) Rudolf Steiner – antroposofins fader artikel av Kersti Wistrand Länk

2) Citat från  Rudolf Steiners text Volume 177 Complete Works Seite 97 f Vorträgen in Dornach vom 29. September bis 28. Oktober 1917;  Länk

3) Engelsk text sammanställd i The Fall of the Spirits of Darkness Länk

4) Enligt Rudolf Steiner började ärkeängeln Michaels kamp med den ahrimanska draken 1841 och slutade med hans fall 1879, vilket markerade början på den nuvarande Michaelian-eran och des kapm mot materialismen ”mörkrets andar”. Länk

5) Rudolf Steiner’s Thoughts on Illness, Fear and Materialism Länk

6) The Presence of the Dead on the Spiritual Path. Länk

7) Tolv Sinnen Länk

8) Tolv Sinnen v2: (sid 30) Amna Al Faki, professor vid Omdurman Islamic University, Sudan, studerar varför hjärnbarken reagerar först när den fått signaler från hjärtat:
-”Jag har undersökt medvetandet i 30 år och i min kultur är hjärtat ett sinnesorgan. Vi vet inte varför det tar hjärnan 0,5 millisekund att reagera medvetet på impulser. Jag menar att det beror på en samverkan mellan hjärtat och hjärnan, och att de neurala signaler som kontrollerar fri vilja, medveten handling och intention är beroende av denna samverkan.
– När man medvetet stimulerar hjärnan, är det många som kunnat påvisa att hjärtat ligger före. Också i min kultur är detta nytt, men väst har särskilt svårt för det här hjärt-emotionella synsättet.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s