Skaparen får oss att mötas …

Kay Pollak, den internationellt framgångsrika svenska regissören har sagt att varje möte är viktigt. Med ett öppet hjärta kan du även nå en annans hjärta. Så framgången för en kontakt beror på utifrån vilken källa inom oss vi möter varandra.

När man använder ordet skaparen kan man mena den oändliga intelligensen som genomströmmar oss alla eller vårt oberoende medvetande som verkar på en annan nivå än den fysiska i det som Larry Dossey kallar ”One Mind”. Det oberoende medvetandet, kan också beskrivas som den enskilda själen som i en dimension kan nå andra själar. Då är vi alla ett och delaktiga i den skapande processen även på jorden.

I jakten på att förstå och förklara medvetandet har forskare hamnat i neurologi och jag menar att detta tvingar in beskrivningarna i en mekanisk och biologisk box som utestänger det oberoende medvetandet.

Den levande hjärnan är beroende av livet och begränsas till olika förutsättningar att uppfatta och tolka världen, beroende på konstruktionen av hjärnan och dess skick. Så hur interagerar det oberoende medvetandet, dvs själen,  med det medvetandet som är beroende av hjärnan?

Tanken ger förutsättningar emotionen får det att hända
Det är en skillnad på att tro att saker händer av en slump eller ett öde eller av en intention. Det är också skillnad på hur vi behandlar vad som händer och vad som inte kommer att hända. Allt ger information och bidrar till lärande.

Ett själens oberoende medvetande tar inte bort individens karaktär eller det fria valet men låter oss få en chans att se helheten och utifrån den låta intuitionen styra. (Interagerande känsla, kunskap och kompetens). Om detta sker i samklang med en positiv önskan och god vilja och utifrån ödmjukhet och tacksamhet tycks nya förutsättningar ja till och med nya världar kunna öppna sig.

Magiskt möte
Vissa möten kan omedelbart initiera en god utveckling och omvandla framtiden. Och ett sådant möte kan föra med sig händelser i ett flöde av positiva förändringar. Jag vill beskriva en period av sådana, hur de initierades och hur de ledde till Grand Rapids i USA med många fina upplevelser däribland nästan magiska sinnesöverskridande.

Ett öppet samhälle erbjuder organiserade nätverk och platser som kan främja spontana eller iscensatta möten mellan människor. Kontakt förutsätter en mottaglighet och om den finns kan den väcka intresse. Ofta är sympati avgörande för att det ska bli en fortsättning. Om detta finns är kommunikationen förutsättningen för ett utbyte. Innehållet och sättet, balansen mellan viljan att framställa sitt och förmågan till lyhördhet påverkar utvecklingen av samspel och den fortsatta kontakten. Denna fina linje mellan avsikt och uppvisande prövar vår radar och intresset att gå vidare. Vid ett genombrott kan ljuv musik uppstå. (Ur kommande boken ”Försök Igen”)

Ett aktivt nätverkande som drivs av altruism och generositet innebär att prata gott om andra och att där så är möjligt bidra till att andra får kontakt med varandra.

Jag kom att ta på mig uppgiften att arrangera ett möte mellan två par jag nyligen träffat som jag kände måste få lära känna varandra. Jag hade på TSC (Toward a Science of Consciousness) konferensen i Tucson Arizona i april 2014 stött på en dokumentärfilmare  i hotellets kopieringsrum och medan vi väntade kom vi att prata film. Det slutade med att hon ville göra en intervju som underlag för en dokumentärfilm. Hon sade att intervjun kunde ta 30 minuter men vi höll på i kanske 4 timmar och fördjupade oss i livets och medvetandets frågeställningar.


Sättet vi träffades på och hur det utvecklades var så självklart som om det följde ett manuskript. Hon bildade med sin partner ett fantastiskt par. Men de kunde som jag såg det behöva ”främjare” med det menar jag en kombination av coach, supporter, understödjare och möjligen finansiär. Jag kunde se mycket av mig själv i ”Magdalena” (hennes filmarbetarnamn) då jag som ung gick på en högoktanig energi av att klara mig själv.

Med åren har jag lärt mig att vi är beroende av varandra. När det funkar så kan vi spela ihop som en symfoniorkester. Oavsett detta samspel så behövs det ofta en dirigent, en regissör, någon som vet vart vi är på väg och som har klart för sig hur resultatet ska nås. Jag kände att det fanns en stark integritet men den kan också ligga i vägen för att ta emot hjälp. Min känsla var att jag kanske kunde göra en insats. Så jag hörde mig själv utlova en möjlig finansiell supporter innan jag lämnade USA.

Det är inte första gången min mun pratar före hjärnan. Jag har lärt mig att inte släppa iväg sådant som kan betraktas som önsketänkanden. Men jag har också lärt mig att sinnet kan fånga upp en skapandeprocess som anar sig till framtiden. Inte så att det jag kallar preintuition ensam skapar framtiden snarare att den förutser och sparkar igång tanken som formulerar sig, underlättar och öppnar upp för att se möjligheter.

Jag hade lämnat TSC konferensen och satt på väg hem ensam vid ett bord på Tucson Airport då ett karismatiskt par med behaglig energi slog sig ned vid sidan om. Kvinnan vände sig mot mig och undrade om de fick plats. Jag hade ett hav av utrymme för dem så det kändes enbart trevligt. Kunde sedan inte undgå att höra deras samtal om projekt och byggen där de siffror som nämndes låg högt över vanliga människors spekulationer.

Vi började prata om TSC konferensen och mötet med filmparet om hur besviken jag var påTSC-konferensen. Några kämpar för att sprida andlig kunskap men blir om inte direkt motarbetade men ändå förbisedda och rent av betraktade som konstiga hot mot det mekanistiska synsättet som dominerar TSC.

Holistisk vetenskap om medvetande

Jo jag ville anordna en annan slags konferens och jag ville knyta ihop filmparet med John och Amanda. Det hela slutade med att John yttrade sig positivt om mina tankar och att om jag någonsin kom till deras hemstad Grand Rapids ville de vara min värd. Innan de gick sade John:

Skaparen satte oss samman, medvetandet bestämmer nästa steg vi tar för att förbättra den här planeten och alla dess barn.(John Wheeler)

Den meningen kändes då både inspirerande och förbryllande men jag lät den bli ledstjärnan för idén till ett nytt projekt ”Holistisk Vetenskap om Medvetande”. Mitt förhållande till ”Skaparen” är att den förmågan finns i var och en av oss. Vi är alla del av skaparen och därmed får vi alla ett individuellt och gemensamt ansvar för skapandeprocessen. Eftersom mina erfarenheter övertygat mig om att vi har en fristående entitet blir min slutsats att detta oberoende sinne kan se bra mycket mer än hjärnan och kroppen. Och den kan inspirera till förändring (Inspirera=i anden).

Livets drivkraft är gynnsamhet. Detta är Succébo som jag redogjort för i boken med samma namn. Den tredje boken i trilogin, ”Försök igen”, handlar om förutsättningarna för eget utvecklande och för samexistensen (Ännu ej utgiven). I den andra delen presenterar jag ”Tolv Sinnen” och hur medvetandet får olika förutsättningar utifrån kropp, hjärna och oberoende livet. Denna del har även tillförts en teori om dimensioner så man kan se det som två olika böcker eller en bok som kompletterats. Sammantaget ger dessa böcker resultatet av 20 års forskning där den röda tråden är att vi eftersträvar personlig utveckling och ett bättre samhälle men tycks behöva pröva allt ont för att lära oss vad vi inte vill ha.

Att beskylla Gud för att tillåta det onda är således ett feltänk. Med den fria viljan är gudagåvan för varje individ att kunna välja väg och utsättas för prövningar för att kunna utvecklas.

Sättet att samla på oss kunskap och utvärdera den är vetenskap. Formerna för denna vetenskap tillåter inte enbart naturvetenskapens reduktionsmetod utan en mängd metoder och uttryck. Förhållandet till frågeställningarna kan vara; fysiskt, mekaniskt, matematiskt, filosofiskt eller andligt. Det andliga perspektivet rymmer de andra men det mekaniska rymmer sällan mer än sig självt. Då får vi sådana tokigheter som att ”människan är en maskin”. Nej människan är mycket mer än så framför allt har hon en själ som med ibland stora svårigheter kan tränga genom hjärnan och förmedla väsentlig information som kroppen/hjärnan omöjligt kan ha tillgång till.

Andlighet är ett kontroversiellt ställningstagande för materialister och kan uppfattas fientligt hos det mekanistiska vetenskapliga synsättet (behaviorism). Nyateismens rigiditet och fientlighet mot ett andligt synsätt kan ta sig extrema former och genom google få en spridning av illvilja.

Berlinmuren 1961-1989

Berlinmuren 1961-1989

Men liksom Sovjet och Berlinmuren föll kommer nyateismen att falla. Människor har inom sig en känsla av att vara mer än kött och blod, betingning och manipulation. Det behövs krafter som kan inspirera till frigörelse från denna egomakt, nyateistisk eller talibanreligiös. Jag tror att många kämpar mot dessa slags förtryck utan att veta exakt vad de kämpar mot. Vill kanske inte ens se motståndaren bara veta vad de önskar och vilja åstadkomma en bättre värld.

Receptet
Nåväl min känsla för Lindas dokumentärfilm om medvetande syntes mig vara ett viktigt projekt och om jag på något sätt kunde bidra ville jag göra det.

Magiska möten
När så Larry Dossey bjöd mig till sin föreläsning i Grand Rapids (LÄNK), mindes jag mötet med John och Amanda på Tucson Airport. De stod fast vid sin inbjudan om jag skulle komma dit och därmed föreslog jag filmparet en gemensam träff i Grand Rapids. Det fungerade även för dem och de kom inflygande från olika håll. Redan detta engagemang vittnar om säregenheten när den skapande kraften tar sig förbi eventuella motstånd och kommer in i ett flow.

Jag berättar om mer om Mötet på reseloggbok 22 okt 2014 dag 3.

Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

En kommentar på “Skaparen får oss att mötas …

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s