Succébo

Borje_Peratt_Succebo fram webb
Succébo-fröet till framgång är första boken i trilogin ”om Medvetandets Uppkomst”.

Succébo förklaras som evolutionens drivkraft med ambitionen att förbättra sina livsomständigheter. Succébo samverkar med livsintelligenserna som formar en alltmer kvalificerad livskompass. Hos människan handlar varje beslut även i vardagen om att skapa gynnsamma omständigheter med målet att lyckas, det är succébo. Somliga fastnar i dess motsatta kraft, fiaskobo. Detta kan jämföras med balansen mellan placebo och nocebo, mentalitetens vilja att hela eller att skada. Boken förklarar samspelet mellan dessa livsintelligenser och ger en vetenskaplig bakgrund. Hemsida

Succébo är en teori om livets uppkomst och människans utveckling utifrån ett psykologiskt perspektiv som söker förklaringen i hur tankar och känslor kan skapa sådana framsteg och orsaka sådana konflikter.

Livets uppkomst eller livets ursprung är en frågeställning som naturvetenskapen försöker ge svar på. Trots frågans stora betydelse görs bara glesa och sporadiska framsteg på området.
Evolutionstemat är här en röd tråd där skapande betraktas utifrån filosofiskt, psykologiskt och biologiskt perspektiv. Här diskuteras även människans sociala evolution utifrån samarbete och samhällsbildning.
Utgångspunkten för $uccébo är att allt liv söker gynnsamhet.

Det som tycks skilja människan från djuren är att människan ibland vill pröva det värsta innan hon inser att det finns något bättre och är beredd att ändra sig. Men inte ens då hon inser att det finns bättre lösningar är hon alltid beredd att ta den vägen. Och så upprepas misstag på misstag.

Diskussionen om att skapandekraften är gudomlig kan knappast bevisas vare sig att den inte finns (nyateism) eller att den finns (trosföreställning om Gud). Ett sätt är att ge varje liv förutsättning för sitt eget skapande och omskapande. Vetenskapen vet att även den minsta viruspartikel har förmåga att mutera och därmed förändra sina livsbetingelser. Livet tycks ständigt söka nya former för att kunna upptäcka vad som fungerar och inte fungerar. I detta sökande kommer alla former att prövas. Om det bakom detta finns ett slags ursprungligt medvetande, en källa till skapandet är en episk fråga och hitintills omöjlig att bevara vetenskapligt endast med trosföreställningar. I min värld är det en möjlighet för varje individ ned på mikroorganismplanet. Ett exempel är en bakterie som i en damm med hög arsenikhalt bytte ut den livsnödvändiga fosfor mot arsenik. [1]

En annan fascinerande mikroorganism är slemsvampen Physarum polycephalum som lagrar minnen, mäter tid och förutsäger torrperioder! En encellig protist med ett ”primitivt” utseende som varken är ett djur, en växt eller en svamp, har förmågan att uppträda både individualistiskt och att kommunicera i samverkan. Den indikerar att naturens minsta organismer kan samverka på ett meningsfullt och gynnsamt sätt.

En protovetenskaplig teori tar sig friheten att anta hypoteser som kan bevisas i efterhand. I sökande efter naturens samverkande funktioner blev då denna slemsvamps beteende ett slags bevis.

Börje Peratt

1) Den märkliga mikroben hittades i Mono Lake 2010, en saltsjö i Kalifornien i USA. Den tillhör gruppen proteobakterier och har preliminärt fått namnet GFAJ-1 (Felisa Wolfe-Simon vid rymdstyrelsen Nasas astrobiologiska institut i Science).

Läs mer här

2 kommentarer på “Succébo

  1. Ping: Humanism 3. – Humanitas, historik och framväxt — Humanism & Kunskap

  2. Ping: $uccébo – Fröet till framgång | Medvetandets Uppkomst

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s