Succébo

Borje_Peratt_Succebo fram webb
Succébo-fröet till framgång är första boken i trilogin ”om Medvetandets Uppkomst”.

Succébo är evolutionens drivkraft med ambitionen att förbättra sina livsomständigheter. Succébo samverkar med livsintelligenserna som formar en alltmer kvalificerad livskompass. Hos människan handlar varje beslut även i vardagen om att skapa gynnsamma omständigheter med målet att lyckas, det är succébo. Somliga fastnar i dess motsatta kraft, fiaskobo. Detta kan jämföras med balansen mellan placebo och nocebo, mentalitetens vilja att hela eller att skada. Boken förklarar samspelet mellan dessa livsintelligenser och ger en vetenskaplig bakgrund. Hemsida

Succébo är en teori om livets uppkomst och människans utveckling utifrån ett psykologiskt perspektiv som söker förklaringen i hur tankar och känslor kan skapa sådana framsteg och orsaka sådana konflikter.

Livets uppkomst eller livets ursprung är en frågeställning som naturvetenskapen försöker ge svar på. Trots frågans stora betydelse görs bara glesa och sporadiska framsteg på området.
Evolutionstemat är här en röd tråd där skapande betraktas utifrån filosofiskt, psykologiskt och biologiskt perspektiv. Här diskuteras även människans sociala evolution utifrån samarbete och samhällsbildning.
Utgångspunkten för $uccébo är att allt liv söker gynnsamhet.

Diskussionen om skapandekraften är gudomlig kan knappeligen bevisas vare sig att den inte finns (nyateism) eller att den finns (trosföreställning om Gud). Ett sätt är att ge varje liv förutsättning för sitt eget skapande och omskapande. Det vet vi finns där även i minsta viruspartikel som har förmåga att mutera. Livet söker ständigt nya former för att kunna upptäcka vad som fungerar och inte fungerar. I detta sökande kommer alla former att prövas. Om det bakom detta finns ett slags ursprungligt medvetande, en källa till skapandet är en episk fråga och hitintills omöjlig att bevara vetenskapligt endast med trosföreställningar.

Börje Peratt

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s