Psykopati en sjukdom med makt

Psykopati
En slutsats från den mänskliga egoepoken är att den har fött fram psykopatliknande samhällsinslag i stort sett över hela världen. Trots att de är så få kan de dominera med för övriga folket farliga och nedgörande egenskaper.

Det ger sig till känna i alla slags övergrepp. I dogmatiska trosföreställningar och politiska åskådningar söker man permanenta sin makt. I forskning och teoribildningar utesluts emotioner, rent av påstår behaviorismen att emotioner inte finns.

Psykopatin i samhällets ekonomiska system gör sig framför allt till känna i hur vinster ersätter medmänsklighet, respekt för djur och natur och där sann humanism får verka på nåder, allmosor och välgörenhet. Men den visar sig också i vardagen i mobbning och i de näthuliganangrepp och förföljelser som en del människor ägnar sig åt mot enskilda och utvalda grupper.

Psykopatin träder fram med sitt fulaste ansikte i krig, terror och tortyr.
Mänskligheten tycks behöva detta fiaskobo för att till slut veta vad mänskligheten inte vill ha. Det är kampen mellan fiaskobo och Succébo i ett nötskal.

Genom evolutionens andliga framryckning kräver själen en allt större plats. Låt oss säga att själen expanderar så att egot inte längre förmår hindra dess subtila sinnen och dess medvetande. Det kan också kallas för den själsliga framgångens transcendens.

Psykopati kan ses som flykten från kärlek och intimitet. Om detta är ett genetiskt resultat av årtusenden av emotionell smärta och sorg kan det ses som en försvarsmekanism förvandlad till en biologisk förminskning av inte bara människan utan livet som sådant.

När vi går från fruktan till likgiltighet för andras liv är vi som ett löv som multnar, men fortfarande klänger fast vid ett liv som tappat mening. När vi tappat respekten för medmänniskan blir makt och kontroll sättet att överleva och det resulterar i att de som har makt krossar de som saknar makt. Du ser det i ögonen hos den bortlovade flickan som endast har en uppgift att slava för männen och inte längre har några drömmar. Du ser det i ögonen på mannen som jagar efter jobb för att kunna försörja sig men som arbetslös får förlita sig på skärvor från andra.

När människan inte längre har någon dröm om sitt eget förverkligande har samhället misslyckats.

Uppgiften för samhället i detta gryende 2000-tal är att formera nygamla värden att upprätta ridderlighet, etik och kärlek. Och i detta att ta tillvara på människans fantastiska förutsättningar. Det innebär att utveckla andlighet och de sinnen som står i kontakt med Alltet, livet i alla dess former och själens visdom. Vi är här för att lära, vi är här för att utvecklas i samverkan, förståelse och vi är här för att utmana våra rädslor.

Vår djupaste rädsla är inte att vi är otillräckliga
Vår djupaste rädsla är att vi är omåttligt kraftfulla.
Det är vårt ljus, inte vårt mörker som skrämmer oss mest.
Att du spelar liten tjänar inte världen.
Det finns ingenting upplyst med att förminska sig,
så att andra människor inte kommer att känna sig trygga omkring dig.
Vi var alla avsedda att lysa såsom barn gör.
Det är inte bara i oss, det är i alla,
Vi ger omedvetet andra människor tillstånd att göra detsamma,
när vi är frigjorda från våra rädslor;
Vår närvaro frigör automatiskt andra.

Citatet ovan är ur filmen Coach Carter (2005) baserad på sann historia, om coach Ken Carter som bänkade sitt framgångsrika basketboll-lag på Richmond High School därför att man inte uppfyllt kontraktet att höja sin studienivå.

Texten är ett utdrag ur kommande bok Medvetande – Dimensioner & Tolv Sinnen

Börje Peratt

Länk
Richard Dawkins – psykopati länk

2 kommentarer på “Psykopati en sjukdom med makt

  1. Ping: Richard Dawkins – psykopati | Börje Peratt utforskare

  2. Ping: Ego-epokens slutfas — Humanism & Kunskap

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s