Förlamad återfår rörlighet genom interaktion av hjärnmedvetande och kroppsmedvetande

Ian Burkhart Foto Ohio

För sex år sedan blev 24-årige Ian Burkhart förlamad i armar och ben efter en dykolycka. I dag kan han utföra flera komplicerade hand- och fingerrörelser, tack vare ett litet chip i hjärnan. Foto: Ohio State University Wexner Medical Center/ Batelle

TT rapporterar via SR att forskningen, som presenteras i Nature, beskrivs som en milstolpe. Förhoppningen på sikt är att personer som drabbats av förlamning återigen ska kunna röra armar och ben. (Artikel i Washington Post)

Jag är tveksam till påståendet: ”Detta är första gången som en komplett förlamad person återfått rörelser bara genom att använda sina egna tankar,” säger Chad Bouton, en av forskarna bakom studien.

”För första gången har forskare lyckats återskapa sofistikerade hand- och fingerrörelser hos en förlamad försöksperson. ”

Detta påstående är tveksamt eller i alla fall antagligen inte fullt ut helt korrekt.

Flera forskare är inne på samma spår och har visat på liknande resultat.
Paralysed man sends e-mail by thought (2004).
People with paralysis control robotic arms using brain-computer interface (2012).
Kersti Wistrands artikel Flyga med tankekraft (publicerad på Humanism & Kunskap) är också ett exempel från modern tid men det finns även tidigare forskning. Redan på 1970-talet hade man kommit en bit på väg bl a genom million dollar man som det gjordes film om.

Centrala nervsystemet (2) med hjärnan (1) och ryggmärgen (3) /Wikicommons

Centrala nervsystemet (2) med hjärnan (1) och ryggmärgen (3) /Wikicommons

Jag kan se studierna som exempel på interaktion mellan hjärnmedvetande och kroppsmedvetande som ju  enligt min terminologi och teori presenterad här, är två av tre slags medvetanden. Hjärnmedvetandet behövs för att registrera tanken om hur kroppens leder och lemmar ska styras men kroppsmedvetandet, i förlängningen av det centrala nervsystemet, ut i ryggmärg och perifera nervsystemet behövs för att kunna uppfatta hur.

Det centrala är att man genom olika metoder kan återge människan rörelseförmåga och därmed bibringa en större livskvalitet. Det i sig räcker långt. Man behöver inte slå sig för bröstet och påstå sig vara först.

Börje Peratt

Välkommen till min mediala sida

Annonser

3 kommentarer på “Förlamad återfår rörlighet genom interaktion av hjärnmedvetande och kroppsmedvetande

  1. Som 13- eller 14-åring fick min klass i skolan frågan om var vi trodde att själen satt, i blodet, i hjärtat eller någon annan stans. Jag svarade hjärnan, eftersom jag ansåg att en själ, vilken som kapten skall ansvara för skutan, bör finnas på kommandobryggan.
    Ingen kommandobrygga skapar en kapten.

    Mitt svar tolkades som att jag menade, att hjärnan skapar själen/medvetandet, och att jag var dum i huvudet. Och det gick inte att förklara vad jag menade. Alla ansåg sig veta vad jag tänkte, och vad jag hade att säga var ointressant.

    Ovan sägs att kommandobryggan reparerats. Och kaptenen är glad.

  2. Christer, huruvida själen sitter i hjärnan eller ej är en sak. Kommandobryggan en annan. Hjärnmedvetande kan styra kroppens leder och rörelser. Ett oberoende medvetande kan under vissa omständigheter uppfatta långt mer än kroppens sinnen och påverka på ett annat sätt. För mig är detta medvetande kopplat till själen. Interaktionen med hjärnmedvetandet och vad det ska kallas är jag inte klar över. Man pratar om ande som en sak och själ som en annan. Om det oberoende medvetandet (oberoende hjärna och fysisk kropp) skulle kallas ande kan man ju kalla hjärnmedvetande själ. Men och det är ett stort men. Oberoende medvetande kollapsar inte av den fysiska kroppens kollaps. Hjärnmedvetande kan kollapsa pga demens och skador. Själen kollapsar den då också?

    • Nä, är den oberoende, så är den oberoende. Ande och själ: som jag tolkar myterna, Bibeln m.fl. skrifter, sysslar själen med logiskt tänkande och anden med sådant som vackert/fult, rätt/fel (moral, samvete), musik, känslor, inspiration och annat ologiskt. Kan du få in det antagandet i ditt system?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s