What if? – utdrag ur: Försök igen

Kontrafaktiskt tänkande


Inom psykologin finns ett begrepp från engelskans Counterfactual thinking som direkt översätts till kontrafaktiskt tänkande. Det är ett resonemang som utgår mot faktiska omständigheter och plockar fram avgörande detaljer som rent spekulativt skulle kunna ha givit ett annat utfall. (Se Faktaruta)

Termens enklaste förklaring är: att reflektera över vad som kunde ha hänt givet något hade inträffat eller inte inträffat.

Inom idrott är detta tänkande ständigt närvarande och beskrivs lättast genom ”stolpe in” eller ”stolpe ut”. Många världsmästerskap har avgjorts med minsta möjliga marginal. Man kan också kalla det tur eller otur.

Ibland får dessa utfall hjälp av omständigheter som kan väcka en storm av känslor. Orättvisa domslut eller missade chanser är förklaringar som ska ursäkta förluster.

Vi kan hantera dessa små men ibland för utvecklingen avgörande händelser på olika sätt.
Ett sätt att minska stressen och känslan av orättvisa är att man kan lita på opartiska och rättvisa bedömningar. Ett annat är att acceptera att man faktiskt inte alltid får en rättvis chans.

Världen är orättvis! Det är lika bra att lära sig det tidigt.

Nja det är inte så lätt. Orättvisa är en av de faktorer som får flest människor att må illa, reagera och göra uppror.

Strategier att hantera orättvisa


Inom idrott finns det de som låter domaren sköta sitt och som har bestämt sig för att domaren är en del av spelet. Därmed accepteras domarens beslut utan gnäll. Vinsten med det är att aldrig låta sig påverkas av ett domslut och därmed inte spilla energi och tid på något som inte går att ändra på.

Strategier att motverka orättvisa
Inom amerikansk fotboll har man valt att öka antalet domare och dessutom tillföra videokontroll vid tveksamma situationer. Man genomför snabba domarkonferenser på plan, tar hjälp av videodomare och levererar ett beslut som oftast accepteras av alla. Eftersom tränaren har ett antal möjligheter att protestera kan han regelrätt kräva en domarkontroll mot domslut som han finner fel. Så visst finns det även inom idrott lösningar för att påverka utgången. Inom tennis har vi fått ”Hawk-eye” som innebär att man med videoteknikens hjälp kan kontrollera om en boll var inne eller ute. Inom hockey har vi fått målkameror och detta är på G även inom fotboll som tills vidare har kompletterat domarteamet med en straffområdesdomare. Sedan länge har man också utökat mandatet från de tidigare linjedomarna som då bara hade uppgiften att döma inkast eller offside, till att bli assisterande domare. Man hjälper då huvuddomaren även vid bedömning av frisparkar och tillbud som kan rendera varning eller utvisning.

Att stå upp för en moral

En komplex värld av motiv och behov prövar vår moral
I vardagen har vi fått alltfler förutsättningar som påverkar vårt beteende och vi måste hantera ogynnsamma situationer utifrån strategier där vi prövar oss själva och vår moral.

Ibland skärgranskar man sig själv på ett kritiskt sätt och ångrar sig. Varför tog man det ena och inte det andra beslutet? Sådana situationer har väl drabbat oss alla. Särskilt i situationer som kräver snabba beslut.

Möjligheten att avvakta ett beslut
Man kan ibland gräma sig över en ofördelaktig reaktion från en till synes bagatell. Det är lätt att reta upp sig för en småsak och i vissa sammanhang kan fel ord räcka för att sabotera fortsatt samvaro. När väl olyckan är framme finns en annan tendens och det är att skylla från sig. Man kan beskylla andra för att ha orsakat en ödesdiger händelseutveckling som man kanske själv har ett delansvar i. Istället för en hetlevrad reaktion som leder till strid eller annan form av katastrof är det klokt att sova på saken.

Ett övervägt beslut ger tid och tillfälle att fundera genom ”What if”.

Att förbereda sig bättre


Om man har misslyckats i ett framträdande eller gjort ett sämre resultat kan man tycka att man borde ha förberett sig bättre. Om det leder till att man höjer sig ett snäpp och lyckas bättre nästa gång då har ju reflektionen haft ett positivt värde. Men om det slutar i bitterhet över att man misslyckats och uppgivenhet så lär det inte leda framåt.

En viktig förutsättning för den personliga utvecklingen är att man finner något konstruktivt dels i det man varit med om dels i det man önskar uppnå.

Revanschens sötma är en viktig drivkraft och dess motiv kan vara hämnd eller uppskattning, kanske en kombination av dem båda. De mest gynnsamma av revanschens drivkrafter torde vara att man utvecklar bättre egenskaper och förmågor och på något sätt förverkligar sig själv.

Ibland är drivkraften helt enkelt att förbättra sina villkor. Om man gör det med justa medel och ärliga uppsåt så ökar både självförtroende och självrespekt. Historien är full av människor som berättat hur man återvann sig själv genom att stå upp för den man är och genomföra sina drömmar.

Snabba vinster – Fuskets motor


Om man berikar sig med ojusta medel så måste man fråga sig om det kan leda till äkta självrespekt. Snarare kan vi anta att det leder till självbedrägeri och något som påminner om Adlers ”Falsk status” det vill säga ”Falsk självrespekt”.

Ett centralt motiv som anförs är: ”Eftersom alla andra fuskar så måste jag också fuska”.

En sådan amoralisk kultur har utvecklats inom cykelsport och dominerade Östtysklands sportministerium under Sovjettiden.
I sådana sammanhang där de som eftersträvar att nå toppen spelar falskt finns näst intill en acceptans för att berika sig och nå betydelsefulla positioner med ett mått av falskspel. Vi får då en amoral och ett samhälle som inte kan förverkliga grundläggande värden som social rättvisa och solidaritet. Istället upprättas en annan sorts ”kultur” baserad på manipulation, svek och bedrägeri.

Inom den demoraliserade delen av idrottens värld används i första hand fusk. Här är doping ett sätt att öka chansen att vinna för att få del av sponsormedel och tjäna pengar där man i praktiken stjäl dessa möjligheter från atleter som tävlar på sunda och regelrätta villkor.

Med tanke på den fuskproblematik som genererats via spelbolag och möjligheten att korrupta spelare medverkar till resultat som gynnar vissa satsningar har vi fått uppgjorda matcher och en annan typ av försvårande omständigheter.

I sådana sammanhang försöker man påverka den kontrafaktiska processen och ändra resultat genom att kontrollera avgörande faktorer. Sannolikt har vi sådana processer inom alla slags beslutsordningar. Så frågan är ”What if” allt skedde inom ramen för ärlighet, god moral och rättskaffenhet.

Börje Peratt

Utdrag ur Försök igen planerad till sommaren 2014

FAKTA RUTA:


Kontrafaktisk tänkande är ett begrepp inom psykologin som involverar en tendens hos människan att skapa möjliga alternativ till livshändelser som redan inträffat, något som strider mot vad som egentligen hände. Kontrafaktisk tänkande är precis som det står: ”Mot fakta” Dessa tankar består av ”Tänk om?” och ”Om jag bara hade …” som uppstår när man tänker på hur det kunde ha gått annorlunda. Kontrafaktiska tankar är saker som aldrig skulle kunna hända i verkligheten, eftersom de enbart avser händelser som inträffat tidigare.

Ursprunget till kontrafaktiska tänkande har filosofiska rötter och kan spåras tillbaka till Aristoteles och Platon som studerade epistemologi (läran om kunskap) och konjunktiva antaganden (hypotetiska och möjliga förhållanden) och deras icke existerande men möjliga resultat om förutsättningarna vore annorlunda.

En konstruktiv effekt av detta kontrafaktiska tänkande är ambitionen att kontrollera så många faktorer som möjligt. Det har lett till att man förbereder sig på alla tänkbara sätt, fysiskt, mentalt, materiellt och strategiskt.

En degenererande effekt är att fuska, muta och ändra förutsättningar med laglösa metoder.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s