Toward a Science of Consciousness närmar sig

Börje Peratt kommer att delta i Toward a Science of Consciousness 20-årsjubileum i Tucson Conference April 21-26, 2014, Arizona USA. Med stöd av John Björkhems Minnesfond.

Jag riktar ett stort tack till SPF (Sveriges Paranormala Forskningssällskap). Förhoppningsvis ger TSC nya kontakter. Som det ofta blir under sådana resor. Jag letar också efter kontakter för att översätta mina böcker och om möjligt sprida dem via seminarier i USA. På detta sätt önskar jag finna möjliga samarbetspartners i ett tvärvetenskapligt projekt.

Att presentera drygt 20 års forskning i en liten broschyr och på en poster, låt vara 1 x 2 meter, är en grannlaga uppgift.

Så här presentera TSC sig:

”Studiet av det mänskliga medvetandet är en av vetenskapens sista stora utposter (gränser). Efter att ha varit eftersatt under många år (det vill säga under en period av dominans av behaviorism i psykologi), har intresset för vetenskapen om medvetandet exploderat under de senaste decennierna, med stora framsteg inom neurovetenskap, psykologi, filosofi, och andra områden. University of Arizona har varit i centrum för denna utveckling. Tucson konferensen 1994 ”Toward a Science of Consciousness” betraktas allmänt som en milstolpe, och den efterföljande serien av konferenser i Tucson har lockat stort intresse.”

Det låter förhoppningsingivande.

Börje Peratt
officiell hemsida
LinkedIn

Annonser