Livet efter detta, film av Clint Eastwood

Livet efter detta, är en amerikanskt dramafilm från 2010 regisserad av Clint Eastwood, och producerad av Steven Spielberg. Engelsk originaltitel Hereafter baserad på Peter Morgans manus. IMDb

Historien är uppbyggd på tre parallella spår. Det börjar med tsunamin i Thailand. En kvinnlig fransk TV-kändis som är på väg att drunkna, upplever en nära döden upplevelse (NDU) innan hon räddas, men upplevelsen lämnar spår.  Filmen ställer underförstått frågan om ett liv efter detta men också vad kan en NDU med sina speciella fenomen innebära och vilka medvetandeförändringar kan en sådan föra med sig.

I USA har George (Matt Damon), som försörjt sig på att kommunicera med andra sidan, lämnat denna profession för ett normalare liv men känsligheten finns kvar och stör honom. I England söker en pojke kontakt med sin förolyckade tvillingbror.

Det är också en skildring av de svårigheter som medialitet kan leda till särskilt för den mediala (psychic) som har att möta en omgivning av trångsynthet och rädsla. Här visar också filmen att skepticism har sitt berättigande på grund av charlataner (falska medier) som utnyttjar människors sökande efter tröst.

Dessa tre parallella berättelser om en pojke, en kvinnlig journalist och en man som alla påverkats av döden på olika sätt. George, spelad av Matt Damon, är medial sedan en sjukdom som barn då han upplevde en ndu (nära döden upplevelse) men som fått nog av denna ”gåva” som han istället kom att betrakta som en plåga. Han har flytt en verksamhet som medium för att istället bli fabriksarbetare.

Den franska journalisten Marie, spelad av Cécile de France, är med om en tsunamikatastrof, som förändrar hennes perspektiv på tillvaron. Hon möter oförståelse hos medarbetare och chefer som betraktar hennes NDU upplevelse som fantasier. – ”Om det vore verklighet så borde väl fler ha upptäckt och skrivit om det!”

I sitt sökande efter svar reser hon till ett hospis för att träffa en läkare och forskare som tillerkänner henne att upplevelserna är desamma som man har stött på hos patienter som återupplivats. Denne läkare uppmanar journalisten att utnyttja sitt kändisskap för att visa på en verklighet som många försöker dölja.

Hon återvänder till sin TV-redaktion där hon har fått ett uppdrag att skriva en bok om en känd fransk politiker (Mitterand) men sedan väljer hon istället att skriva boken utifrån sina upplevelser under och efter tsunamin. Hennes uppdragsgivare blir mycket upprörd över att inte få ett resultat som han förväntat sig men hjälper henne ändå att få boken publicerad. Det rullar igång en händelseutveckling som länkar ihop filmens tre huvudpersoner.

De engelska tvillingbröderna, i de allra första tonåren, lever tillsammans med sin alkoholiserade mor och är under en process av att bli omhändertagna av socialen. När Jason dör i en bilolycka söker Marcus desperat efter kontakt med han själ. Han besöker en bokmässa i London där den kvinnliga journalisten håller ett föredrag om sin bok. Där dyker också George upp som flytt USA.

Dessa tre personers vägar korsas på denna bokmässa och det leder in på nya vägar av möjligheter.

Filmen blev Oscarsnominerad för bästa specialeffekter.

Försök att förklara eller förringa möjligheterna av NDU

I Wikipedia beskrivs den som en fantasyfilm och förnekar därmed att den skulle ha en verklig bakgrund. Detta går i linje med den historieförfalskande wikipediaguerillan som övervakar Wikipedias artiklar som berör sådana ämnen.

Det är samtidigt fascinerande att ta del av intervjuer med Peter Morgan och hur kommentarer speglar rädsla för att tillstå att filmen skulle skildra en möjlig verklighet. Några använder begrepp som ”intuitivt skrivande” och att ”det är lätt att lura sig själv”. En kommentar till det är att allt författarskap sker intuitivt. Intuition baseras på erfarenhet, kunskap och kompetens. Inom forskningsvärlden har man studerat intuitionen hos stridspiloter, läkare och schackspelare (Dreyfus) och tagit fram en modell för hur det kan studeras vilket är beskrivet i boken Tolv Sinnen. Där refereras också till ett antal framgångsrika författare som tillstår att det fått hjälp av sina ”himmelska makter”.

Börje Peratt

Annonser

Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

”Recovering the Soul”, [1] en intervju med Dr Larry Dossey av Betsy Whitfill. Frågan som tas upp i det aktuell utdraget handlar om ickelokalt medvetande.

Larry_Dossey
Dr Larry Dossey är en pensionerad läkare i internmedicin (invärtes medicin), tidigare stabschef för Medical City Dallas sjukhus. Han har skrivit ”Space, Time and medicin”, ”Beyond Illness” (Bortom sjukdom), och nu senast ”Recovering the Soul” (Återställ själen).

Han presenterar belägg för att en del av sinnet trotsar rymdens begränsningar och är i grunden skapare av verkligheten. Han har lånat termen ”icke-lokal” från fysiken, och postulerar det ”icke-lokala” sinnet som till stor del kasseras av traditionella forskare som hävdar att medvetandet bara är en produkt av hjärnans fysiologi.

”icke – lokalt” sinne

SI: Det centrala begreppet här är ”icke – lokalt” sinne/medvetande. Vad är det?

LD: – Sinnet som det definieras i den ”lokala medvetandet” -modellen som används av vetenskapen anses enkom vara resultatet av hjärnans anatomi och fysiologi. Det [medvetandet] är fast i rymd och lokaliserad i tid. Enligt denna modell, förutsätts det att lokala sinnen inte vandrar omkring; de stannar fast och hemma i nuet. Det är ett individuellt och isolerat ”mig”. Jag och ingen annan.

Den icke – lokala modellen är inget av detta. Den är inte begränsad i tid eller till hjärnan och kroppen, även om den kan fungera genom hjärnan och kroppen. Och den är inte begränsad till nuet.

Den är oändlig, och genom [logisk] slutledning odödlig, evig, allestädes närvarande – alla dessa [slutsatser] är konsekvenserna av allt det som är icke – lokalt, inte bara tänkandet.

Som ett resultat av att medvetandet är icke – lokalt, finns det en tanke om ett universellt medvetande, som är identiskt med det som väst har betraktat som själen.

Detta är andliga idéer.
Jag har försökt att befästa och motivera den icke – lokala modellen. Bevisen är överväldigande när det gäller [förutsättningarna för] att [kunna] tänka sig att bete sig på ett icke – lokalt sätt.

Om man respekterar data då måste man dra slutsatsen att den lokala modellen är ofullständig. Det är en fråga om att vara en duglig forskare. Om du respekterar alla dessa data, vilken typ av modell måste du göra av medvetandet för att redogöra för vad som händer? Den icke – lokala modellen är bra. Konceptet används i modern fysik. Fysiker har redan fått sluta fred med icke – lokalitet.

Nick Herbert skrev en bok, Quantum Reality för lekmän i icke [lokala]- matematiska termer, Dr Herbert beskriver världen som i huvudsak icke – lokal.

Det kan vara svårt att föreställa sig, men fysikaliska experiment har tydligt visat att icke-lokalt är det som kännetecknar världen på subatomär nivå.

Bells teorem * har bevisat det.

Icke – lokalitet hör hemma i fysik och eftersom fysiken är den mest exakta vetenskap som vi någonsin har haft, är vi berättigade att använda termen för att beskriva ett liknande tillstånd för motsvarande nivå hos medvetandet.**

Översättning
Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

* Bells Teorem, uppkallad efter sin upphovsman, den irländske fysikern John Stewart Bell, visade matematiskt att den hastighet med vilken information kan resa från punkt A till punkt B är inte, som Albert Einsteins speciella relativitetsteorin förklarade, begränsad till ljusets hastighet eller mindre. Dr Nick Herbert hävdar att när A ansluter till B, icke-lokalt,är det ingenting som korsar det mellanliggande utrymmet, och att oavsett hur långt A är från B, är kopplingen ögonblicklig.

** Kommentar: Beskrivningen av Ickelokalt medvetande liknar ”Oberoende medvetande” ett begrepp som jag namngav mitt forskningsprojekt 1989 innan jag kände till Larry Dossey. Jag har regelbundet sedan internet kom igång sökt på Yahoo och sedan googlat på begreppet Oberoende medvetande och Independent Mind. Under 15 år fanns det bara i mina texter. Nu 2014 finns det som en passus på svenska wikipedia: ”ontologiskt*** oberoende medvetande” [2]. ”Independent Consciousness” levererade endast mitt forskningsprojekt på Yahoo och sedan Google. Från 2012/13 har det exploderat.

***ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.

Referens

1) Betsy Whitfill (1991) Recovering the soul. Interview with Dr Larry Dossey: issue of Share International (Länk)
2) http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandefilosofi