Livet efter detta, film av Clint Eastwood

Livet efter detta, är en amerikanskt dramafilm från 2010 regisserad av Clint Eastwood, och producerad av Steven Spielberg. Engelsk originaltitel Hereafter baserad på Peter Morgans manus. IMDb

Filmen är en initierad skildring om vad en nära döden upplevelse (NDU) kan innebära och vilka fenomen och förmågor den kan bära med sig. I Wikipedia har man fått för sig att det är en fantasyfilm och förnekar därmed att den skulle handla om en realism. Detta går i linje med den historieförfalskande wikipediaguerillan som övervakar Wikipedias artiklar som berör sådana ämnen.

Det är samtidigt fascinerande att ta del av intervjuer med Peter Morgan och hur artikelförfattares kommentarer dryper av rädsla för att tillstå att filmen skulle skildra en möjlig verklighet. Man använder begrepp som ”intuitivt skrivande” och att det är lätt att lura sig själv. Men då vill jag bara säga att allt författarskap sker intuitivt och att man inte vet vad man pratar om, om detta skulle ifrågasättas. Intuition baseras på erfarenhet, kunskap och kompetens. Och ju mer och bättre kvalitet ju mer förfinad intuition. Inom forskningsvärlden har man studerat stridspiloter, läkare och schackspelares intuition (Dreyfus) och lagt upp en modell för hur det kan studeras vilket jag beskrivit i min bok Tolv Sinnen.

Filmen är också en initierad skildring av de svårigheter som medialitet kan innebära särskilt för den mediala (psychic) som har att möta en omgivning av trångsynthet och rädsla. Här visar också filmen att skepticism har sitt berättigande på grund av charlataner (falska medier) som utnyttjar människors sökande efter tröst.

Filmen skildrar parallella berättelser om tre personer som alla påverkas av döden på olika sätt. George, spelad av Matt Damon, är medial sedan en sjukdom som barn då han upplevde en ndu men som fått nog av denna ”gåva” som han istället kom att betrakta som en plåga. Han har flytt en verksamhet som medium för att istället bli fabriksarbetare.

Den franska journalisten Marie, spelad av Cécile de France, är med om en nära-döden-upplevelse i en tsunamikatastrof, som förändrar hennes perspektiv på tillvaron.

Engelska tvillingbröder, i de allra första tonåren, lever tillsammans med sin alkoholiserade mor och är under en process av att bli omhändertagna av socialen. När Jason dör i en bilolycka söker Marcus desperat efter kontakt med han själ.

Dessa tre personers vägar korsas när de söker nya vägar för att hantera livet och döden.

Filmen blev oscarnominerad för bästa specialeffekter.

Börje Peratt

Annonser

Icke lokalt medvetandet – Återställ själen

”Recovering the Soul”, [1] en intervju med Dr Larry Dossey av Betsy Whitfill. Frågan som tas upp i det aktuell utdraget handlar om ickelokalt medvetande.

Larry_Dossey
Dr Larry Dossey är en pensionerad läkare i internmedicin (invärtes medicin), tidigare stabschef för Medical City Dallas sjukhus. Han har skrivit ”Space, Time and medicin”, ”Beyond Illness” (Bortom sjukdom), och nu senast ”Recovering the Soul” (Återställ själen).

Han presenterar belägg för att en del av sinnet trotsar rymdens begränsningar och är i grunden skapare av verkligheten. Han har lånat termen ”icke-lokal” från fysiken, och postulerar det ”icke-lokala” sinnet som till stor del kasseras av traditionella forskare som hävdar att medvetandet bara är en produkt av hjärnans fysiologi.

”icke – lokalt” sinne

SI: Det centrala begreppet här är ”icke – lokalt” sinne/medvetande. Vad är det?

LD: – Sinnet som det definieras i den ”lokala medvetandet” -modellen som används av vetenskapen anses enkom vara resultatet av hjärnans anatomi och fysiologi. Det [medvetandet] är fast i rymd och lokaliserad i tid. Enligt denna modell, förutsätts det att lokala sinnen inte vandrar omkring; de stannar fast och hemma i nuet. Det är ett individuellt och isolerat ”mig”. Jag och ingen annan.

Den icke – lokala modellen är inget av detta. Den är inte begränsad i tid eller till hjärnan och kroppen, även om den kan fungera genom hjärnan och kroppen. Och den är inte begränsad till nuet.

Den är oändlig, och genom [logisk] slutledning odödlig, evig, allestädes närvarande – alla dessa [slutsatser] är konsekvenserna av allt det som är icke – lokalt, inte bara tänkandet.

Som ett resultat av att medvetandet är icke – lokalt, finns det en tanke om ett universellt medvetande, som är identiskt med det som väst har betraktat som själen.

Detta är andliga idéer.
Jag har försökt att befästa och motivera den icke – lokala modellen. Bevisen är överväldigande när det gäller [förutsättningarna för] att [kunna] tänka sig att bete sig på ett icke – lokalt sätt.

Om man respekterar data då måste man dra slutsatsen att den lokala modellen är ofullständig. Det är en fråga om att vara en duglig forskare. Om du respekterar alla dessa data, vilken typ av modell måste du göra av medvetandet för att redogöra för vad som händer? Den icke – lokala modellen är bra. Konceptet används i modern fysik. Fysiker har redan fått sluta fred med icke – lokalitet.

Nick Herbert skrev en bok, Quantum Reality för lekmän i icke [lokala]- matematiska termer, Dr Herbert beskriver världen som i huvudsak icke – lokal.

Det kan vara svårt att föreställa sig, men fysikaliska experiment har tydligt visat att icke-lokalt är det som kännetecknar världen på subatomär nivå.

Bells teorem * har bevisat det.

Icke – lokalitet hör hemma i fysik och eftersom fysiken är den mest exakta vetenskap som vi någonsin har haft, är vi berättigade att använda termen för att beskriva ett liknande tillstånd för motsvarande nivå hos medvetandet.**

Översättning
Börje Peratt
Börje Peratt officiell hemsida

* Bells Teorem, uppkallad efter sin upphovsman, den irländske fysikern John Stewart Bell, visade matematiskt att den hastighet med vilken information kan resa från punkt A till punkt B är inte, som Albert Einsteins speciella relativitetsteorin förklarade, begränsad till ljusets hastighet eller mindre. Dr Nick Herbert hävdar att när A ansluter till B, icke-lokalt,är det ingenting som korsar det mellanliggande utrymmet, och att oavsett hur långt A är från B, är kopplingen ögonblicklig.

** Kommentar: Beskrivningen av Ickelokalt medvetande liknar ”Oberoende medvetande” ett begrepp som jag namngav mitt forskningsprojekt 1989 innan jag kände till Larry Dossey. Jag har regelbundet sedan internet kom igång sökt på Yahoo och sedan googlat på begreppet Oberoende medvetande och Independent Mind. Under 15 år fanns det bara i mina texter. Nu 2014 finns det som en passus på svenska wikipedia: ”ontologiskt*** oberoende medvetande” [2]. ”Independent Consciousness” levererade endast mitt forskningsprojekt på Yahoo och sedan Google. Från 2012/13 har det exploderat.

***ontologi, läran om det varande, en del av metafysiken; i modern mening läran om de begrepp eller kategorier som man behöver anta för att kunna ge en sammanhängande, motsägelsefri och uttömmande beskrivning och förklaring av (någon del av) verkligheten.

Referens

1) Betsy Whitfill (1991) Recovering the soul. Interview with Dr Larry Dossey: issue of Share International (Länk)
2) http://sv.wikipedia.org/wiki/Medvetandefilosofi